Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Skapa kreditnota

I tracezilla kan du skapa en kreditnota på två sätt, antingen 1) kreditera hela fakturan och sedan skapa en ny faktura eller 2) bara en kreditnota med ändringarna.

Vilken av de två metoderna som är mest korrekt beror på orsaken till krediteringen. Det beror också på hur din kund vill ta emot kreditnotan.

Denna guide är uppdelad i flera guider, baserat på de vanligaste orsakerna till kreditering. Guiderna är också uppdelade för att hjälpa dig att ändra försäljningsordern steg för steg efter att kreditnotan skapats, så att du kan skapa en korrekt faktura.

Följ länken till relevant guide baserat på beskrivningen av orsaken i avsnittet nedan.

Orsak till kreditering:

 

OBS! Om det finns fel i en faktura som måste skickas via EDI eller EAN, måste en kreditnota oftast göras för hela fakturan, som beskrivs i avsnittet Priset på en vara måste korrigeras.

Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss. Du kan mejla oss, starta en chatt med oss eller ringa till oss. Vänligen beskriv orsaken till krediteringen och informera om det aktuella försäljningsordernumret.

 

 

Översikt