Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Datasäkerhet

##Allmänt

På tracezilla gör vi mycket för att skydda din data.

Datasäkerhet har högsta prioritet både systemtekniskt och i vår dagliga datahantering.

Tekniska åtgärder

tracezilla har ett antal tekniska åtgärder på plats som skyddar våra kunders data mot attacker.

Av säkerhetsskäl kan vi inte beskriva dessa åtgärder i detalj, utan det är säkerhet på många fronter och med olika tekniker.

All data i tracezilla säkerhetskopieras systematiskt och det verifieras att säkerhetskopieringen fungerar.

IT-säkerhet i den dagliga verksamheten

Vi har stort fokus på att utbilda våra medarbetare inom IT-säkerhet och dataskydd.

Vi har ett antal interna policyer för hantering av data, hantering av lösenord, användning av tvåfaktorsinloggning m.m.

Alla tracezilla-anställda har naturligtvis tystnadsplikt i alla frågor som de får kännedom om av företaget som använder tracezilla-applikationen.

Ingen data delas med tredje parter om det inte finns ett tydligt samtycke från tracezilla-användaren.

Vad kan du göra själv

Som kund är du skyldig att skydda och hålla dina användaruppgifter och lösenord hemliga, så att obehöriga användare inte kan komma åt dina uppgifter.

Vi har några tips om hur du kan öka säkerheten för din data:

  • Använd tvåfaktorsinloggning: tracezilla rekommenderar att du aktiverar tvåfaktorsinloggning för din användare. Med tvåfaktorsinloggning krävs tillgång till din mobiltelefon förutom användarnamn och lösenord.
  • Dela aldrig din användarinformation med andra.
  • Skriv aldrig ner ditt lösenord.
  • Lås alltid din dator när du lämnar den så att obehöriga inte kan komma åt den.

Översikt