Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Massbalansrapport

Massbalansrapporten är en balansräkning som sammanfattar vilka varupartier med ett givet certifikat som har gått in och ut ur produktion och lager, och som visar balansen mellan vad som gått in och ut.

Rapporten kan användas som ekologidokumentation eller något annat certifieringssystem där det finns krav på uppställning av balansräkning.

Dina lagerjusteringar och orsakerna till dessa kommer att visas i flikarna Råvarubalans, Färdigvarubalans och Massbalans.

Hur man hittar rapporten

  1. Klicka på Lager i toppmenyn.
  2. Välj rapporten Massbalans i dropdown-menyn under Rapporter.
  3. Välj certifieringsorgan genom att skriva en del av namnet i fältet Certifieringsorgan.
  4. Du måste välja ett Från datum. Om ett till-datum inte är valt, löper perioden till dagens datum när Använd klickas.
  5. Klicka på Använd för att aktivera filtren och generera rapporten.
  6. Genom att använda knapparna till höger ovanför tabellen kan rapporten visas i ett utskriftsvänligt format eller exporteras till Excel.
  7. Knappen XLSX exporterar den visade tabellen till Excel. Knappen XLSX (Alla) exporterar alla flikar i rapporten till Excel.

Flikar, rader och kolumner i rapporten

I de kommande avsnitten kan du läsa om hur de enskilda flikarna, raderna och kolumnerna i rapporten ska läsas.

Råvarubalans

Den här tabellen visar de olika artiklarna inom det valda certifieringsschemat som du har inställt som råvara. Under artikelnamnet i tabellen (till höger) anges vilken måttenhet siffrorna är beräknade i.

Raderna i tabellen visar följande:

Rad Förklaring
Ingående lager vid startdatum Detta är din lagerstatus som den var i början av den valda perioden.
+ Köpt, mottaget Detta är vad du har köpt under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
+ Producerat, mottaget Detta är vad du har producerat (av råvaror) under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
+ Returnerade artiklar Detta är vad du har producerat (av råvaror) under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
- Utgående lager vid slutdatum Detta är din lagerstatus i slutet av den valda perioden. Om du inte har valt ett slutdatum löper perioden fram till idag.
= Beräknad förbrukning Detta är summan av vad du hade i lager i början av perioden och vad du köpte och producerade under perioden, minus vad du hade i lager i slutet av perioden.
- Såld, levererad Det är detta du har sålt under perioden och som lämnat lagret.
- Förbrukning, certifierad produktion Detta är vad du använde under perioden i produktionen för certifierad produktion.
- Förbrukning, ej certifierad produktion Detta är vad du under perioden ev har använt certifierade produkter i icke-certifierad produktion.
- Används för event, webbutik, detaljhandel mm. Mängden råvaror som har förbrukats till olika evenemang, butiksförsäljning och liknande via lagerjustering, beräknat i vald enhet för produkttypen.
- Används för analys Den mängd råvaror som tagits ut för analys via lagerjustering, beräknat i vald enhet för produkttypen.
- Används för produktutveckling Mängden råvaror som tagits ut för produktutveckling via lagerjustering, beräknat i vald enhet för produkttypen.
- Förlorat Detta är vad du har registrerat som förlorat eller kasserat under perioden.
= Skillnad Detta är skillnaden mellan den beräknade (förväntade) förbrukningen och den faktiska förbrukningen. Denna skillnad bör helst vara noll. Om skillnaden är positiv eller negativ betyder det att det finns något som inte har redovisats. Detta kommer vanligtvis att vara krympning som inte har beaktats.
Skillnad, procent Detta är skillnaden i procent.

Lagerrörelser

Under flikarna RV: Lagerförändringar och FV: Lagerförändringar hittar du

Fliken RV: Lagerförändringar visar lagerrörelser för råvaror (artiklar som du har kategoriserat som råvaror under Lager > Artiklar) som ingår en specifik certifiering.

Raderna i tabellen visar följande för varje artikel:

Rad Förklaring
Slutlager enligt register Detta är din lagerstatus som den registrerades i systemet i slutet av den senaste perioden.
Inga justeringar relaterade till inventering Den här raden visar de justeringar du har gjort som ett resultat av din inventering i slutet av den senaste perioden.

Om ingen justering har gjorts under räkningen visas texten “Inga justeringar relaterade till inventering” visas. Om det har skett en justering kommer denna rad att innehålla de partier som har justerats.
= Lager, ingående Detta är din nya lagerstatus, som är startpunkten för den valda perioden.
Summor Här visas lagersaldot för artikeln för det sista datumet i den valda perioden.

Kolumnerna i tabellen visar följande:

Kolumn Förklaring
Varuparti De varupartier som finns i lager under den enskilda artikeln.
Rörelsedatum Det datum då varorna har kommit in eller lämnat lagret.
Order Ordern som har flyttat artikeln till eller ut ur lagret eller lagerjustering.
Certifikat Här, någon certifikat du har bifogat det enskilda produktpartiet.
Enheter Visar vilka enheter (fallenhet och måttenhet) du har angett att den enskilda artikeltypen eller artikelpartiet ska beräknas i.
Kvantitet, Boxenhet Indikerar den kvantitet som har flyttats in i eller ut ur lagret, beräknat i kassaenheter.
Kvantitet, Måttenh. Indikerar den kvantitet som har flyttats in i eller ut ur lagret, beräknat i måttenheter.
Ackumulerat Anger hur mycket som finns i lager efter att varan har flyttats in i eller ut ur lagret.

Färdigvarubalans

Denna flik visar färdigvarubalancen för de färdigvaror (artiklar som du har kategoriserat som färdigvaror under Lager > Artiklar) som ingår i en specifik certifiering.

Raderna i tabellen visar följande:

Rad Förklaring
Ingående lager vid startdatum Detta är din lagerstatus som den var i början av den valda perioden.
+ Köpt, mottaget Detta är vad du har köpt under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
+ Producerat, mottaget Detta är vad du har producerat (av råvaror) under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
+ Returnerade artiklar Detta visar antalet färdigvaror i retur.
- Utgående lager vid slutdatum Detta är din lagerstatus i slutet av den valda perioden. Om du inte har valt ett slutdatum löper perioden fram till idag.
= Beräknad försäljning Detta är mellanskillande mellan lagersaldot vid startdatum och slutdatum.
- Såld, levererad Det är detta du har sålt under perioden och som lämnat lagret.
- Förbrukad, certifierad produktion Detta är vad du använde under perioden i produktionen för certifierad produktion.
- Förbrukad, ej certifierad produktion Detta är vad du under perioden ev har använt certifierade produkter i icke-certifierad produktion.
- Leverantörsretur Mängden färdigvaror som har förbrukats till olika evenemang, butiksförsäljning och liknande via lagerjustering, beräknat i vald enhet för artikeln.
- Används för event, webbutik, detaljhandel mm. Mängden färdigvaror som har förbrukats till olika evenemang, butiksförsäljning och liknande via lagerjustering, beräknat i vald enhet för artikeln.
- Används för analys Mängden färdiga varor som tagits ut för analys via lagerjustering, beräknat i vald enhet för artikeln.
- Vald för produktutveckling Mängden färdiga varor som har tagits ut för produktutveckling via lagerjustering, beräknat i vald enhet för artikeln.
- Förlorat Detta är vad du har registrerat som förlorat eller kasserat under perioden.
- Faktisk förbrukning Detta visar den totala förbrukningen i .
= Skillnad Detta är skillnaden mellan den beräknade (förväntade) förbrukningen och den faktiska förbrukningen. Denna skillnad bör helst vara noll. Om skillnaden är positiv eller negativ betyder det att det finns något som inte har redovisats. Detta kommer vanligtvis att vara krympning som inte har beaktats.
Skillnad, procent Detta är skillnaden beräknad i procent.

Recept

Denna tabell visar så att säga förhållandet mellan råvaror och färdiga varor.

Raderna i tabellen visar de individuella recept som används vid tillverkning av färdiga varor inom det valda certifieringsschemat.

Kolumnerna i tabellen visar följande:

Kolumn Förklaring
Recept Detta är referensnumret och namnet på receptet.
Beskrivning Detta är beskrivningen förknippad med receptet.
Faktisk produktion Visar den sammanfattade faktiska mängden färdig produkt som producerats där receptet har associerats.
Förväntad andel färdigvara (%) Den förväntade andelen av råvaran i den färdiga produkten i procent enligt receptet. Du kan se fler råvaror genom att klicka på pilarna bredvid varupartierna.
Förväntade kvantiteter som används i produktionen Den förväntade mängden råvara som konsumeras i produktionen enligt receptet. Du kan se fler råvaror genom att klicka på pilarna bredvid artiklarna.

Massbalans

Denna tabell visar mängden råvaror som har varit tillgängliga för produktion, mängden råvaror som förväntas förbrukas enligt receptet och den faktiska mängden råvaror som förbrukats.

Raderna i tabellen visar följande:

Rad Förklaring
Ingående lager vid startdatum Detta är ditt lagersaldo som den var i början av den valda perioden.
+ Köpt, mottaget Detta är vad du har köpt under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
+ Producerad, mottaget Detta är vad du har producerat (av råvaror) under den valda perioden och som därmed har lagts till ditt lager.
- Såld, levererad Det är detta du har sålt under perioden och som lämnat lagret.
- Förbrukad, ej certifierad produktion Detta är vad du under perioden ev har använt certifierade produkter i icke-certifierad produktion.
- Används för event, webbutik, detaljhandel mm. De mängder råvara som har förbrukats till olika evenemang, butiksförsäljning och liknande via lagerjustering (beräknat i artiklens måttenhet).
- Används för analys De mängder råvara som tagits för analys via lagerjustering, beräknat i artikelns måttenhet.
- Används för produktutveckling De mängder råvara som tagits ut för produktutveckling via lagerjustering (beräknat i artikelns måttenhet).
- Förlorat Detta är vad du har registrerat som förlorat eller kasserat under perioden.
- Utgående lager vid slutdatum Detta är ditt lagersaldo i slutet av den valda perioden. Om du inte har valt ett slutdatum löper perioden fram till idag.
= Tillgängligt för produktion Detta är summan av vad du faktiskt har förbrukt under perioden.
- Beräknad förbrukning baserat på recept Den förväntade förbrukningen av råvaror baserat på de kvantiteter som anges i receptet.
= Skillnad Detta är skillnaden mellan den beräknade (förväntade) förbrukningen och den faktiska förbrukningen. Denna skillnad bör helst vara noll. Om skillnaden är positiv eller negativ betyder det att det finns något som inte har redovisats. Detta kommer vanligtvis att vara krympning som inte har beaktats.
Skillnad, procent Detta är skillnaden beräknad i procent.

Översikt