Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Fasta uppgifter

Fasta uppgifter är uppgifter som ingår i det dagliga arbetet. Du ska lägga till tilläggsmodulen Uppgifter & Kontroller till ditt abonnemang innan du kan skapa uppgifter.

Fasta uppgifter kan automatiskt visas på de ordrar som är relaterade till uppgiften. En fast uppgift kan exempelvis vara mottagningskontroll, som är kopplad till inköpsordern.

En fast uppgift kan också läggas till manuellt till ordrar eller partners. Dessutom kan du välja att visa uppgifter med jämna mellanrum utan att vara koppla dem till ordrar eller partners.

Du kan skapa en uppgiftskedja, dvs. uppgifter som ska visas efter att en annan uppgift har slutförts.

Du kan även be en tredje part att utföra en uppgift. Det kan t.ex. vara en leverantör som du vill be att ladda upp ett certifikat. Om uppgiften ska lösas av tredje part ska en Kontakt med mejladress läggas till på partnern. Kryssa i Denna kontakt bör få meddelanden relaterade till partnern.

Skapa uppgift

  1. Klicka på Uppgifter i toppmenyn och välj Fasta uppgifter.
  2. Klicka på Skapa fast uppgift.
  3. Fyll i relevanta fält. Namn-fältet är obligatoriskt.
  4. Det är också relevant attt välja en utlösare. Du kan t.ex. välja Partner skapad för att trigga uppgiften när en ny partner skapas.
  5. Under fliken Skapa regler kan du definiera regler för uppgiften. Om du t.ex. har valt Partner skapad som utlösare, kan du välja att uppgiften ska begränsas till partners med en viss tagg eller ett visst land.
  6. Under fliken Resurser & kontroller kan du koppla kontrollpunkter till uppgiften.
  7. Klicka på Spara.

 

 

Exempel på fasta uppgifter

 

Mottagningskontroll av livsmedel

Uppgiften kan automatiskt kopplas till inköpsordern. Den kan innehålla kontrollpunkter.

Inköpsorder: Mottagningskontroll

 

Egenkontroll av tillverkad produkt

Uppgiften kan visas automatiskt på produktionsordern. Den kan innehålla såväl kontrollpunkter som resurser, t.ex. en specifik maskin.

Produktionsorder: Egenkontroll

 

Skapa leverantör

Här kan det vara bra att visa en checklista med obligatoriska punkter.

Uppgift på partner

 

 

Andra exempel

  • En försäljningsrelaterad uppgift, som kan kopplas till en kund.
  • En återkommande uppgift som ska utföras med fasta intervall, t.ex. revidering av egna kontrollprocesser årligen.

Översikt