Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Lagerräkning och registrering av förluster

Du kan uppdatera mängden av ett parti i lager med en justering eller i samband med en lagerräkning.

Lagerräkning är en viktig del för att hålla ditt lager uppdaterat utöver löpande registreringar via beställningar. Lagerräkning är också en viktig del av att föra ekologisk redovisning.

 

Registrering av förlust

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Varupartier i menyn.
 2. Hitta varupartiet i listan. Du kan söka efter den genom att använda sökfälten på vänster.
 3. Klicka på den blå knappen bredvid objvarupartiet och välj Justera.
 4. Justeringsdatum fylls automatiskt i med dagens datum. Kom ihåg att rätta till detta om varorna tas ur lager en annan dag.
 5. Du kan ange en Kommentar med en beskrivning av anledningen till att varorna tas ur lager.
 6. Välj orsaken till ändringen, t.ex. om varan har kasserats/bortkommit. Orsaken kommer att visas i lagerrapporter och har konsekvenser för överföring av lagerjusteringsposter till ditt redovisningsprogram .
 7. Fyll i Tillgänglig kvantitet, fysiskt på lager. I fältet ska du ange den nya mängd du har på lager. Det räknas automatiskt ut hur mycket som har vunnits eller förlorats jämfört med vad du tidigare hade på lager.
 8. Klicka på Justera kvantitet för att skapa justeringen.

OBS! Du kan bara justera kvantiteten på varupartier med statusen På plats.  

 

Inventering

När det utförs lagerstatus (inventering) kan du antingen:

 • skriva ut en fysisk lista från tracezilla för att registrera antalet artiklar på lager med en penna
 • ladda ner en XLSX-fil och registrera antalet varor i ett kalkylblad, som kan laddas in i tracezilla efteråt
 • notera antalet artiklar på lager direkt i tracezilla-applikationen, så att det registreras direkt

OBS! Det är viktigt att du uppdaterar statusen för dina öppna ordrar innan inventeringen.

Se till att markera ordrar som Skickade eller Levererade så att det stämmer med verkligheten. tracezillas inventeringslista är baserad på vad du fysiskt har på lager enligt registreringarna.

Om du har glömt att skapa och ta emot en inköpsorder, kommer varorna inte att visas i inventeringslistan.

Varor som har packats på en pall för en försäljningsorder, men som ännu inte har skickats ut, kan markeras som plockade under försäljningsorderns leverans (EN).

 

Fysisk inventeringslista

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Inventering i menyn.
 2. Använd filtren på vänster sida. Som utgångspunkt är Inventeringsdatum dagens datum. Du kan begränsa räkningslistan till en viss Plats, och du kan dela upp räkningen ytterligare genom att använda Taggar t.ex. förpackningar, råvaror, färdigvaror etc. Det finns flera alternativ för att anpassa inventeringslistan i menyn till vänster.
 3. Klicka på Skriv ut inventeringslista i det övre högra hörnet.

 4. Du kan nu skriva ut inventeringslistan och inventera lagret på den valda platsen.
 5. Du kan även exportera listan till Excel och sedan ladda upp den i tracezilla. Klicka på Importera och välj en spårbar eller icke-spårbar lotlista, sedan laddas Excel-filen ned genom att klicka på Hämta importmall. För att ange antalet i tracezilla, klicka på Importera och sedan Ladda upp.

 

XLSX-fil

 1. Klicka på Lager i toppmenyn och välj Inventering i menyn.
 2. Använd filtren på vänster sida. Som utgångspunkt är Inventeringsdatum dagens datum. Du kan begränsa inventeringslistan till en viss Plats, och du kan dela upp räkningen ytterligare genom att använda Taggar t.ex. förpackningar, råvaror, färdigvaror etc. Det finns flera alternativ för att anpassa inventeringslistan i menyn till vänster.
 3. Klicka på Importera uppe till höger.
 4. Det är skillnad mellan fälten i kalkylladet, beroende på om varorna är spårbara eller inte. Ladda ner en XLSX-fil Med spårbarhet och en fil Utan spårbarhet för att säkerställa att alla varor räknas.
 5. Klicka på Hämta importmall.
 6. I den nedladdade filen kan antalet artiklar i lager noteras i den gröna kolumnen Fysiskt på lager, Räknat.
 7. Kom ihåg att spara filen lokalt på din dator när lagerinventeringen är klar.
 8. Gå tillbaka till tracezilla under Lager > Inventering och klicka på Importera.
 9. Välj Ladda upp fil. Vänta på meddelandet Framgång! Filen importerades.  

Registrera inventeringen direkt i tracezilla

 1. Klicka på pilen bredvid Inventering i toppmenyn och välj Inventering i dropdown-menyn.
 2. Använd filtren på vänster sida. Som utgångspunkt är Inventeringsdatum dagens datum. Du kan begränsa inventeringslistan till en viss Plats, och du kan dela upp räkningen ytterligare genom att använda Taggar t.ex. förpackningar, råvaror, färdigvaror etc. Det finns flera alternativ för att anpassa lagerräkningslistan i menyn till vänster.
 3. Under texten Fysiskt på lager på höger sida kan du anpassa kvantiteterna till den mängd du har beräknat. Klicka sedan på bocken. Om beloppet som visas i fältet stämmer överens med beloppet du räknade kan du helt enkelt klicka på bocken.

TIPS: under inventeringen kan du slå upp specifika partier av varor med hjälp av filtret Artikel om det behövs. kombinerat med Spår. Du kan klicka på det enskilda varupartiet och se orderloggen och mer information.

 

 

Var uppmärksam på uppgraderingar och dokumentation!

När varupartierna är tomma beror det på att hela varulagret som fanns på lager har registrerats som förbrukat.

För varje varuparti finns en orderlogg som visar vilka ordrar ett varuparti har förbrukats på och eventuella justeringar. Det blir olämpligt av spårbarhetsskäl om antalet föremål i ett parti korrigeras, eftersom vi inte kan dokumentera varifrån den “extra” mängden kommer.

Om vi ​​till exempel tar emot 20 kg av en vara

 • 4 kg förbrukas i en produktion,
 • 6 kg i en annan produktion,
 • 2 kg i en tredje produktion
 • och 8 kg i en fjärde produktion

och under inventeringen justerar 1 kg upp på varupartiet kommer vi inte att kunna dokumentera varifrån varan kommer.

I så fall bör vi undersöka om vi kan ha glömt att korrigera kvantiteterna på en produktionsorder (produktionsregistreringar) eller om det ena kg kommer från ett annat varuparti.

Översikt