Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

CRM översikt

I tracezilla kan du hitta flera funktioner för CRM (Customer Relationship Management). En av funktionerna finns under Partners i toppmenyn med namnet CRM. Funktionerna kan användas för att hålla koll på företagets kommunikation och relation med kunderna.

Menyalternativet CRM är en översikt över nuvarande kunder, potentiella kunder, förlorade kunder etc. När en försäljningsorder med en given kund läggs till läggs kunden automatiskt till i CRM-översikten med kundfasen Aktiv.

Du hittar fler CRM-funktioner här.

 

 

Ange en kundfas

  1. Klicka på Partners i toppmenyn och välj Hitta partner.
  2. Använd vid behov filtren på vänster sida för att söka efter specifika kunder.
  3. Kryssa för de berörda kunderna som måste ha angett samma kundfas.
  4. Klicka på Massåtgärder och välj Ställ in kundfas. Välj en lämplig kundfas.

 

 

Hur man använder översikten

Du hittar CRM-översikten genom att klicka på Partners i toppmenyn och välja CRM.

Översikten baseras på dina partners och de partnerrelaterade inställningarna.

Kolumnn Förklaring
Nummer Detta är kundens nummer, som automatiskt tilldelas av tracezilla vid skapandet. Numret kan inte ändras. De nyaste kunderna kommer att ha de högsta siffrorna.
Partnerns namn Detta är namnet på företaget.
Land En flagga visas för det land som kunden är (moms)registrerat i. Kunden kan ha adresser (platser) i flera länder, men det primära landet visas här.
Kreditgräns Om en kreditgräns är satt i partnerinställningarna kommer du att kunna se den här. Kreditgränsen anger hur stort utestående saldo kunden måste ha innan en varning visas.

Kreditgränsen kan jämföras med kundsaldot som står i kolumnen bredvid.
Kundsaldo Kundsaldot hämtas från Fortnox eller Visma eEkonomi. Kundsaldot visar det belopp som kunden har fakturerats för som de ännu inte har betalat.

Om kundsaldot överstiger kreditgränsen utlöses en varning på befintliga försäljningsordrar och när nya försäljningsorder skapas .
Ofakturerade ordrar Här summeras intäkterna från de försäljningsordrar som har skapats i tracezilla och som ännu inte har fakturerats.
Taggar De tillhörande kundtaggarna kan ses här. Taggar kan användas för att specificera kundgrupper/segmentering, automatiska rabatter, synkronisering med konton osv.
Senaste försälj., Lev.datum Om en försäljningsorder har skapats för kunden kommer leveransdatumet för den senaste försäljningsordern att visas här i formatet dd.mm.åååå.
Ägs av Om en Ägare anges i partnerinställningarna kommer denna användares namn att visas i översikten. Ägaren är den användare som är kundens primära kontaktperson på ditt företag i samband med orderhantering.
Kundfas Kundfasen Aktiv anges automatiskt för de kunder där en försäljningsorder har skapats. Du kan själv specificera de andra faserna för en kund eller potentiell kund baserat på det skede du finner mest lämpligt.

Exempel på CRM-översikt

Översikt