Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

CRM oversigt

I tracezilla kan du finde flere funktioner til CRM (Customer Relationship Management). Én af funktionerne findes under Partnere i topmenuen ved navn CRM. Funktionerne kan bruges til at holde styr på virksomhedens interaktion med kunderne.

CRM menupunktet er en oversigt over nuværende kunder, potentielle kunder, tabte kunder mv. Når der tilføjes en salgsordre med given kunde, vil kunden automatisk tilføjes til CRM oversigten med kundefasen Aktiv.

Du kan finde flere CRM funktioner her.

 

 

Angiv en kundefase

  1. Klik på Partnere i topmenuen og vælg Find partner.
  2. Brug evt. filtrene i venstre side til at søge nogle specifikke kunder frem.
  3. Sæt flueben ved de relevante kunder, som skal have angivet den samme kundefase.
  4. Klik på Massehandlinger og vælg Sæt kundefase. Vælg en passende kundefase.

 

 

Sådan bruges oversigten

Du finder CRM oversigten ved at klikke på Partnere i topmenuen og vælg CRM.

Oversigten tager udgangspunkt i dine partnere og dertilhørende indstillinger.

Kolonnenavn Forklaring
Nummer Dette er kundens nummer, som automatisk bliver tildelt af tracezilla ved oprettelse. Nummeret kan ikke ændres. De nyeste kunder vil have de højeste numre.
Partnernavn Dette er navnet på virksomheden.
Land Der vises et flag for det land, som kunden er (moms)registreret i. Kunden kan godt have adresser (lokationer) i flere lande, men det primære land vises her.
Kreditgrænse Hvis der er angivet en kreditgrænse i partnerindstillingerne, vil du kunne se den her. Kreditgrænsen angiver hvor stort et udestående kunden må have, før der fremkommer en advarsel.

Kreditgrænsen kan sammenholdes med kundesaldoen, som står i kolonnen ved siden af.
Kundesaldo Kundesaldoen synkroniseres fra et integreret regnskabssystem f.eks. e-conomic. Kundesaldoen viser hvilket beløb kunden er faktureret for, som de endnu ikke har betalt.

Hvis kundesaldoen overstiger kreditgrænsen, vil der udløses en advarsel på eksisterende salgsordrer og når der oprettes nye salgsordrer.
Ikke-fakturerede ordrer Her summeres indtægterne på de salgsordrer, som er oprettet i tracezilla, som endnu ikke er fakturerede.
Tags Her kan de tilknyttede kundetags ses. Tags kan bruges til at angive kundegrupper/segmentering, automatiske rabatter, synkronisering med regnskab mv.
Seneste salg, Lev. dato Hvis der er oprettet en salgsordre på kunden, vil leveringsdatoen for den seneste salgsordre vises her i formatet dd.mm.åååå.
Ejet af Hvis der i partnerindstillingerne er angivet en Ejer, vil denne brugers navn vises i oversigten. Ejeren er den bruger, som er kundens primære kontaktperson hos jeres virksomhed i forbindelse med ordrebehandling.
Kundefase Kundefasen Aktiv angives automatisk for de kunder, hvor der er oprettet en salgsordre. De øvrige faser kan du selv angive på en kunde eller mulig kunde ud fra det stadie, som du finder mest passende.

Eksempel på CRM oversigt

Indhold