Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Lagerbeholdningsrapport

Lagerbeholdningsrapporten giver et overblik over din aktuelle lagerbeholdning.

  1. Klik Lager i topmenuen og vælg Lagerbeholdning i sektionen Rapporter i dropdown-menuen.
  2. I filtrene til venstre for tabellen kan du afgrænse visningen. Du kan filtrere på Partner, Vareart, Tags, Kategori, Spor og Skæringsdato. Klik på knappen Anvend for at anvende filteret.
  3. Du kan få vist kostpriser i rapporten ved at anvende filteret Vis kostpriser. Hvis du har slået faktisk kostprisberegning til (indlæsning og matching af bilag fra regnskabssystem), vil du både kunne vælge mellem at se de forventede og de faktiske kostpriser. Her vil du kunne se en gennemsnitskostpris af de varer, som du har/havde på lager på den valgte skæringsdato.
  4. Ved at klikke på fanerne, kan du skifte rapportens visning. Du kan f.eks. se din lagerbeholdning opsummeret pr. vareart for varer med sporbarhed f.eks. fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. I de følgende afsnit kan du læse om fanerne i rapporten.
  5. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig.
  6. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

Pr. vareart - Med sporbarhed

Herunder kan du læse om, hvad kolonnerne i rapporten viser:

Kolonneoverskrift Forklaring
Varearter – Varenr. Dette er vareartens nummer.
Varearter – globalt navn Dette er vareartens globale navn, som varearten er blevet tildelt ved oprettelsen.
Varearter – Enhed Dette er vareartens enhed, f.eks. kolli eller kg eller liter. Læs mere her om måleenheder her.
Forsyning – Forventet Dette er den forventede forsyning af varearten til lageret, f.eks. forventede indkøbsordrer eller forventede færdigvarer under produktion, stadig ikke modtaget på lager.
Forsyning – Bekræftet Her vises mængderne af de bekræftede varearter, dvs. de partier, som er tilgængelige på lageret, som har status Bekræftet eller På lokationen
*Forsyning – Total * Her vises den totale forsyningsmængde; dvs. en summen af både de forventede og de bekræftede varepartier.
Efterspørgsel – Ikke plukkede ordrer Her vises de efterspurgte mængder af en vareart på indeværende ordrer, hvor varepartierne endnu ikke er plukket. f.eks.. på salgssordrer, hvor de forbrugte varepartier står med status Varepartier ikke valgt.
Efterspørgsel – Ikke plukkede tilbud Her vises de efterspurgte mængder af en vareart på indeværende tilbudsordrer, hvor varepartierne endnu ikke er plukket.
Efterspørgsel – Total Her vises den totale mængde af efterspurgte varearter; dvs. summen af de indeværende ordrer og de indeværende tilbud.
Totaler – Total Tilgængelig Her vises summen af de varer de er tilgængelige, dvs. den totale forsyning holdt op imod den totale efterspørgsel.
Totaler – Fysisk på lager Her vise den totale mængden af varen, der er fysisk på lager, dvs. kun varer som er fysisk leveret på lager, og som har status På lokationen.

Pr. vareart - Uden sporbarhed

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonneoverskrift Forklaring
Varearter – Varenr. Dette er vareartens nummer
Varearter – globalt navn Dette er vareartens globale navn, som varearten er blevet tildelt ved oprettelsen.
Varearter – Enhed Dette er vareartens enhed, f.eks. kolli eller kg eller liter. Læs mere her om måleenheder her.
Varearter – Fysisk på lager Her vise den totale mængden af varen, der er fysisk på lager.

 

Pr. Vareart - Værdisætning (Tilnærmet)

Værdisætningen i denne rapport er baseret en gennemsnitlig kostpris på tværs af lokationer og hvornår varen har eksisteret på lageret for varer uden sporbarhed f.eks. labels og emballage undtagen fødevarekontaktmaterialer.

For varer med sporbarhed f.eks. fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, er det den gennemsnitlige kostpris af de varepartier, som er på lager af denne vareart på den valgte skæringsdato.

Bemærk! Hvis du har slået faktisk kostprisberegning til under dine virksomhedsindstillinger, skal du være opmærksom på at udgiftsbilag ikke er datobegrænsede. Det betyder, at hvis der er indlæst et udgiftsbilag i januar vedrørende en ordre med leveringsdato i december, vil udgiftsbilaget også tælle med i kostprisen i december.

Dette er til forskel fra Lagerværdisætningsrapporten, hvor udgiftsbilaget tæller med når udgiften er modtaget og bogført.

Kolonneoverskrift Forklaring
Varearter – Varenr. Dette er varenummeret.
Varearter – globalt navn Dette er vareartens navn, som varearten er blevet tildelt ved oprettelsen.
Varearter – Måleenhed Dette er vareartens enhed, f.eks. stk, kg eller liter. En måleenhed er den enhed som en given størrelse måles i.Læs mere her om måleenheder her.
På vej fra leverandør - Antal måleenheder Dette er den forventede forsyning af varearten til lageret fra indkøbsordrer.

Varer fra indkøbsordrer vises her, når afhentningsdato og leveringsdato er forinden den valgte skæringsdato, mens tilgængelighedsdatoen er efter den valgte skæringsdato.

f.eks. hvis måleenheden er stk, og der står 500 i denne kolonne, er der 500 stk på vej fra leverandøren.
På vej fra leverandør - Værdisætning Dette er kostprisen for varerne, som er på vej fra leverandøren.

Varer fra indkøbsordrer vises her, når afhentningsdato og leveringsdato er forinden den valgte skæringsdato, mens tilgængelighedsdatoen er efter den valgte skæringsdato.

Værdien er i den valuta, som er valgt som standardvaluta for din virksomhedsprofil. Klik på virksomhedsnavnet i øverste højre hjørne og vælg virksomhedsindstillinger, for at se din standardvaluta.
Fysisk på lager - Antal måleenheder Her vises antallet af varer, som er fysisk leveret på lager, og som har status På lokationen på den valgte skæringsdato.
Fysisk på lager - Værdisætning Dette er værdien af de varer som er på lager på den valgte skæringsdato. Varepartierne har status som På lokationen.
Under produktion - Antal måleenheder Dette er den forventede forsyning af varearten til lageret dvs. forventede færdigvarer under produktion, stadig ikke modtaget på lager.

Varer fra produktionsordrer vises her, når afhentningsdato og leveringsdato er forinden den valgte skæringsdato, mens tilgængelighedsdatoen er efter den valgte skæringsdato.
Under produktion - Værdisætning Dette er værdien af de færdigvarer, som forventes at tilgå lageret og som er under produktion.

Varer fra produktionsordrer vises her, når afhentningsdato og leveringsdato er forinden den valgte skæringsdato, mens tilgængelighedsdatoen er efter den valgte skæringsdato.
*På vej til kunde - Antal måleenheder * Her vises antallet af varer, som er disponeret/forbrugt i en salgsordre med en afhentningsdato forinden skæringsdatoen og en leveringsdato efter den valgte skæringsdato.

f.eks.. en salgsordre med en afhentningsdato d. 6. januar og en leveringsdato d. 8. januar, hvor den valgte skæringsdato er den 7. januar.
På vej til kunde - Værdisætning Dette er værdien af de varer, som er på en salgsordre med en afhentningsdato forinden skæringsdatoen og en leveringsdato efter skæringsdatoen.

Det er kostprisen af de varer som din virksomhed ejer, men som har forladt lageret og endnu ikke er leveret hos kunden.
Totaler - Antal måleenheder Her vises summen af de varer pr. Vareart som er på lager og på vej fra leverandør samt producent inklusive det som er på vej til kunden.
Totaler - Værdisætning Dette er den samlede værdi som varerne repræsenterer på lager, dvs. Summen af varer på vej fra leverandøren, fysisk på lager, under produktion og som er på vej til kunden.

 

Pr. vareparti

Kolonneoverskrift Forklaring
Varepartier – Lotnr. Dette er varepartiets lotnummer. I denne kolonne vises alle varepartierne for en vareart.
Varepartier – Beskrivelse Dette er beskrivelsen af varepartiet, dvs. tekst om varen som er indsat som både Attribut eller som spor.

Du kan læse om attributter her

Du kan læse mere om spor her.
Varepartier – Lokation Dette er den lokation, som varepartiet befinder sig på.
Varepartier – Datoer Dette kan være en produktionsdato, en tilgængelighedsdato, en bedst før dato eller sidste anvendelsesdato for varepartiet.
Varepartier – Enheder Dette er den valgte standard måleenhed/kasseenhed for varearten.
Varepartier – Tilgængelige, Kassenhed Dette er det antal kasseenheder, der er tilgængelige på lageret for varepartiet.
Varepartier – Tilgængelige, Måleenhed Dette er det antal måleenheder, der er tilgængelige på lageret for varepartiet.
Varepartier – Fysisk på lager, Måleenhed Dette er antallet af måleenheder for partiet, der er registreret som fysisk på lager, dvs. partier med status på placering.Hvis der er et minus (-) foran nummeret i denne kolonne, betyder det, at partiet er afsat til en udgående ordre uden at være modtaget på lager.

Pr. vareparti - Under produktion

Kolonneoverskrift Forklaring
Varepartier – Lotnr. Dette er lot-nummeret på varepartiet som er under produktion.
Varepartier Beskrivelse Dette er beskrivelsen af varepartiet, dvs. tekst om varen som er indsat som både Attribut eller som spor.

Du kan læse om attributter her

Du kan læse mere om spor her.
Varepartier – Lokation Dette er den lokation, som varepartiet befinder sig på.
Varepartier – Datoer Dette kan være en produktionsdato, en tilgængelighedsdato, en bedst før dato eller sidste anvendelsesdato for varepartiet.
Varepartier – Enheder Dette er den valgte standard måleenhed/kasseenhed for varearten.
Varepartier, Under produktion, kasseenheder Dette er det antallet af kasseenheder, der er i produktion.
Varepartier, Under produktion, måleenheder Dette er det antallet af måleenheder, der er i produktion.

 

Udtræk

Hvis du selv vil opbygge en lagerbeholdningsrapport med lige præcis de oplysninger, som du har behov for, kan du lave en pivottabel. Dine data står allerede i såkaldt tabuleret form - så hver type af information står i hver sin række - for at sikre at udtrækket er kompatibelt med en pivottabel.

Klik på fanen Udtræk i lagerbeholdningsrapporten og tryk derefter på XLSX øverst til højre. Herved downloades en fil til et regneprogram med det fulde dataudtræk.

Langt de fleste regneprogrammer har funktionen Pivottabel, f.eks. Excel. Det varierer fra regneprogram til regneprogram, hvordan tabellen genereres. Du kan lave en søgning på internettet for at finde en vejledning. Søg f.eks. på Google efter “Pivottabel Excel”.

Indhold