e-conomic integration

Hvis du har en e-conomic konto er det en fordel at starte med at integrere din e-conomic-konto med tracezilla.

Med integrationen har du mulighed for at synkronisere dine kunder, leverandører, varenumre og services mellem tracezilla og e-conomic. Hermed sker der en synkronisering mellem dine stamdata i e-conomic og din nye konto hos tracezilla. Samtidigt får du også helt automatisk ført dine partnere (kunder og leverandører) såvel som dine varearter over i tracezilla, så du ikke skal indtaste dem manuelt.

 

Step 1/7: Tilslut integrationen

1. Gå ind på din tracezilla-konto.

2. Klik på din profil øverst i højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger i rullemenuen.

3. Vælg Indbyggede integrationer og klik Gå til.

4. Vælg e-conomic ved at klikke på Tilslut og konfigurér.

5. Klik Tilslut.Vi anbefaler, at du samtidigt er logget på din e-conomic konto, så vil tracezilla selv kunne finde dit aftalenummer. Vær opmærksom på, at du skal være logget ind på e-conomic som superbruger for at kunne gennemføre tilslutningen.

6. Klik Tilføj App.

Derefter bliver du dirigeret videre til opsætning af integrationen.

 

Step 2/7: Partnere

I tracezilla dækker begrebet ‘Partnere’ over både kunder og leverandører. I mange sammenhænge kan en virksomhed nemlig både være leverandør og en kunde, og du undgår i tracezilla at få dobbeltkonti på samme partner. Sørg for at navnet på kunde/leverandør i e-conomic er skrevet på samme måde både som kunde og leverandør, for at sikre at de bliver oprettet som én partner i tracezilla.

Du kan tildele dine partnere tags, og som du kan se er der i step 2/7 forudfyldt med tag ‘Kunde’ og ‘Leverandør’. På den måde får du fortsat den opdeling du kender fra e-conomic.

Når du opretter nye kunder og leverandører i tracezilla, vil disse automatisk blive oprettet i e-conomic, når du giver partneren tagget ‘Kunde’ eller ‘Leverandør’. Nye kunder og leverandører oprettes som standard i kunde- og leverandørgrupper ‘Diverse’ i e-conomic:

Du kan efterfølgende flytte dem til andre kunde- eller leverandørgrupper i e-conomic.

 

Step 3/7: Varearter og services

Når du opretter nye varearter i tracezilla, overføres de automatisk til e-conomic. Her skal du vælge den standard-varegruppe som hhv. dine varer og ydelser skal oprettes i i e-conomic, når de overføres fra tracezilla.

Standard-varegrupperne er forudfyldt med hhv. ‘Varer m/moms’ og ‘Ydelser m/moms’, som også er den klassiske opsætning i e-conomic:

Nye varearter oprettet i tracezilla kan derefter flyttes til andre varegrupper i e-conomic, hvis det er relevant.

Har du allerede defineret dine egne varegrupper i e-conomic - fx. ‘råvare’, ‘emballage’, ‘fragt’ el. lign., trækkes disse med over fra e-conomic når du synkroniserer første gang. De vil komme over i tracezilla i kategorier markeret med tags. Læs mere om tags. Fakturerer du fragt, pant el. lign., hører disse kategorier under ‘services’ i tracezilla, som svarer til “ydelser” i e-conomic.

Har du oprettet varearter i tracezilla før du forbandt tracezilla til e-conomic, kan du overføre disse varearter ved at vælge Ja under Opret varearter og services fra tracezilla som varer i e-conomic’. 

Når du starter med at bruge tracezilla, kan du vælge at hente alle dine varearter over fra e-conomic til tracezilla ved at vælge Ja under Indlæs varer fra e-conomic og opret dem som varearter og services i tracezilla.

Derved udfolder der sig en rullemenu på dine varegrupper i e-conomic:

Angiv hvilke varegrupper, der skal overføres som services (fx fragt) og hvilke der skal synkroniseres som varearter (produkter).

 

Step 4/7: Udgifter

Dette skridt er valgfrit og kræver at du har slået Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

Her skal du vælge regnskabsår samt vælge om dine udgifter skal føres fra e-conomic til tracezilla eller omvendt.

Du kan også sagtens vælge ikke at synkronisere dine udgifter. Vælger du denne mulighed, vil tracezilla beregne dine udgifter ud fra dine forventede omkostninger. Du kan læse om forventede og faktiske omkostninger her.

Formålet med at synkronisere dine udgifter mellem tracezilla og e-conomic er at lave en god omkostningsstyring ved at omkostninger knyttes til varepartier eller ordrer og dermed fortæller noget reelt om varens pris.

Om du vælger den ene eller den anden retning, afhænger af hvordan du gerne vil styre det:

Overfør udgifter fra e-conomic til tracezilla:

  • Hvis du vælger at trække udgifter over i tracezilla fra e-conomic, skal du oprette dine udgifter i e-conomic. Dette er den foretrukne opsætning for mange virksomheder, fordi den følger det naturlige flow med bogføring af alle de øvrige udgiftsbilag i e-conomic. Det er en fordel at få sat ordrenummeret fra indkøbsordren i tracezilla på posteringen af leverandørfakturaerne, så det er nemt for den person, der fører udgifterne over i tracezilla, at se, hvad udgiften vedrører. BEMÆRK at faktisk kostprisberegning skal slås til under Virksomhedsindstillinger > Udvidelser for at kunne hente udgiftsbilag fra e-conomic.

1.  Feltet Hent udgifter med bogføringsdato fra og med er relevant i det tilfælde at  tracezilla tages i brug midt i et regnskabsår. Ved opsætning vælges den dato hvor tracezilla tages i brug. Denne dato ændres ikke efterfølgende. Det vil sige at når et nyt regnskabsår starter, ændres Regnskabsåret, og det vil være det gældende for indlæsning af udgiftsbilag.

2.  Indtast de kontonumre fra kontoplanen i e-conomic, som det vil være relevant at matche betalinger fra i de forskellige omkostningskategorier. Flere kontonumre i en omkostningskategori adskilles af komma. Feltet vareindkøb er forudfyldt.

3.  Synkroniseringen fra e-conomic til tracezilla sker ved at klikke Hent fra e-conomic inde under Finansiel > Udgifter i topmenuen.

Overfør udgifter fra tracezilla til e-conomic:

  • Hvis du vælger at overføre udgifterne fra tracezilla til en kassekladde i e-conomic, skal du oprette udgifterne i tracezilla. Det kan være en fordel at vælge denne opsætning, hvis den der i øvrigt bogfører bilag i e-conomic ikke har forudsætningerne for at vide, hvad bilagene vedrører. Ulempen ved denne opsætning er, at den ikke følger din virksomheds flow med bogføring af de øvrige udgiftsbilag i e-conomic.

1.  Vælg hvilken kassekladde, du ønsker at overføre udgifterne til, når synkroniseringen foretages.

2.  Vælg den dato fra hvilken du ønsker at overføre dine bilag 

Når du har oprettet nogle udgifter og inkluderet dem i en bogføringskladde, kan du gå til din bogføringskladde Finansiel > Bogføringskladder i topmenuen og klikke Send til e-conomic.

 

Step 5/7: Salg

De fakturaer du opretter og sender ud fra tracezilla, kan du overføre til e-conomic på to måder:

  • ‘Rigtig’ kundefaktura i e-conomic
  • Manuel faktura

Du kan også vælge at der ikke skal være nogen synkronisering.

Rigtig kundefaktura:

Du bør vælge at oprette din faktura som rigtig kundefaktura med mindre du har brug for at kunne fakturere meget avanceret moms. Med denne opsætning kan du gøre brug af e-conomics dashboard og af flere af e-conomics andre app-integrationer. Fakturanummeret tildeles fra e-conomics fakturanummerserie.

Vi anbefaler denne opsætning som standard.

Manuel faktura:

Har du brug for at kunne lave avancerede moms-opsætninger, skal du vælge at dine fakturaer skal oprettes som manuelle fakturaer. Det gælder fx hvis du har brug for at fakturere differentieret moms eller at fakturere moms fra et andet land end dit hjemland.

Hvis du bruger den manuelle faktura, vil dine fakturaer og lagerreguleringsposter blive overført til en kassekladde, hvorfra de skal bogføres.

Hvis du bruger e-conomics kundefaktura, er det kun lagerreguleringsposterne der sendes til en bogføringskladde. Fakturaer bogføres direkte og arkiveres.

Du kan vælge at oprette en særlig kassekladde i e-conomic, som du kalder ‘tracezilla’ eller du kan bruge en af eksisterende kassekladder.

Fakturalayout i e-conomic: her vælger du det fakturalayout du har valgt i e-conomic.

Gæt fakturatilknytning:

tracezilla registrerer selv når en faktura er markeret som betalt i e-conomic, så fakturaen også markeres som betalt i tracezilla.

Hvis en kunde betaler to fakturaer på én gang eller beløbet på anden måde ikke matcher det der står i fakturaen, kan tracezilla gætte sig frem til fakturatilknytning på baggrund af dato og fakturanummeret i teksten i beskedfeltet.

 

Step 6/7: Lagerværdisætning og vareforbrug

Når du skal overføre lagerværdien fra tracezilla til e-conomic, kan du vælge at anvende den forventede eller den faktiske lagerværdi.

tracezilla anvender som udgangspunkt den forventede lagerværdi. Hvis du ønsker at regulere efter den faktiske lagerværdi, skal du slå Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

Du kan læse om forventede og faktiske omkostninger her og om fordelene ved at bruge hhv det ene og det andet.

Lagerværdien i tracezilla overføres til den valgte kassekladde i e-conomic, så det er klar til at blive bogført på de relevante konti i driften og i balancen.

Hvis du benytter e-conomic standard kontoplan for selskaber, vil felterne for standard finanskonti være forudfyldt: ‘Aktiver, varelager’: 5520 og ‘Modpost, vareforbrug og lagertilgang’: 1330.

Hvis du ikke benytter standardkontoplanen, kan du oprette nogle konti i kontoplanen til formålet.

Ved at udfylde kontonumre for alternative finanskonti, får du en mere detaljeret lagerregulering.

Følgende er et forslag til hvilke kontonumre du kan oprette/anvende i e-conomic, hvis du bruger standardkontoplanen. Det kan være en god idé, for overblikket skyld, at gruppere dine tracezilla-konti i bunden af de konti der ligger under overskriften 1300/ Direkte omkostninger og at navngive dem alle “tracezilla…”:

  • Lagertilgang (Udgifter samt Overhead): Du kan kalde kontoen “tracezilla lagertilgang” i e-conomic.  - Kontoen er til aktivering af de køb, der er bogført i driften.
  • Udtaget til webshop, events, butikssalg e.l.: Du kan kalde kontoen “tracezilla webshop, events, butikssalg” i e-conomic. - Her konteres vareforbruget på webshop osv. - Her er det vigtigt, at kontoen ikke benyttes til andet, og det er derfor ekstra godt at skrive “tracezilla” i parentes i kontonavnet. Momskoden bør også fjernes.
  • Udtaget til analyse: Du kan kalde kontoen “tracezilla udtaget til analyse” i e-conomic - Her konteres vareforbruget til analyser.
  • Varetab: Du kan kalde kontoen “tracezilla varetab” i e-conomic  - Her konteres værdien af varer, der er gået ud af lager i forbindelse med lageroptælling eller registrering af varetab.
  • Udtaget til produktudvikling: Du kan kalde kontoen “tracezilla udtaget til produktudvikling” - her konteres forbruget af varer til produktudvikling.
  • Periodeafgrænsning: Du kan kalde kontoen “tracezilla periodeafgrænsning” i e-conomic - her konteres værdien af reguleringer af varelageret, som ligger før tracezilla blev taget i brug eller uden for det aktuelle regnskabsår.

Du kan selvfølgelig oprette tilsvarende konti som følger din egen kontoplans logik, hvis du ikke bruger standardkontoplanen.

Du kan læse mere om lagerværdisætningen her.

 

Step 7/7: Slå integrationen til

Her bekræfter du, at du vil slå integrationen til.

 

 

Hvis der opstår fejl i forbindelse med fakturering

Hvis I benytter standard integrationen til e-conomic, hvor fakturaer oprettes som en rigtig kundefaktura i e-conomic (valgt i Step 5/7: Salg), vil der fremkomme en fejlmeddelelse, når der klikkes på Opret faktura, hvis ikke opsætningen mellem tracezilla og e-conomic stemmer overens.

Det kan eksempelvis være en dansk kunde, som skal faktureres med moms, men hvor en vare er placeret i en varegruppe i e-conomic uden opsætning af en konto med moms.

Et dialogvindue vil fremkomme automatisk med en beskrivelse af fejlen. Fakturaen oprettes ikke i hverken e-conomic eller tracezilla, når der fremkommer en fejl.

Eksempel på fejlmeddelelse:

“Fejl! Den oprettede kladdefaktura i e-conomic har en anden total end fakturaen i tracezilla. Dette skyldes sandsynligvis forskellige momsopsætning på kunder eller varer.”

I den sidste del af fejlmeddelelsen vil der stå hvilken total tracezilla har beregnet og hvilken total e-conomic har beregnet. Ud fra beløbet, vil det oftest være muligt at se, om der beregnes moms i tracezilla eller e-conomic og dermed hvor opsætningen eventuelt skal rettes.

 

Hvis du oplever fejl ved fakturering, kan du sende et skærmbillede af fejlmeddelelsen, med beskrivelse af hvilken salgsordre du ønsker at fakturere, til support@tracezilla.com såfremt du ønsker hjælp til at identificere årsagen og løsningen.

Indhold