Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Sådan beregner tracezilla lagerværdi

tracezilla beregner automatisk din lagerværdi. Nedenfor kan du læse mere om, hvad denne beregning er baseret på.

Lagerværdien beregnes med udgangspunkt i dine varers kostpris og din nuværende lagerbeholdning. Helt konkret bliver kostprisen af et vareparti ganget med mængden af varepartiet, som er på lager. Værdien af alle varepartier bliver derefter summeret på baggrund af din samlede lagerbeholdning. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.

Du kan tilgå lagerværdisætningsrapporten ved at klikke på Lager i topmenuen og vælge Værdisætning. Du kan læse mere om tracezillas Lagerværdisætningsrapport her.

Beregning af lagerværdien

Lagerværdien beregnes som Værdien af lagertilgang - Værdien af lagerafgang. Hvis ikke der er valgt en afgrænset periode vil lagerværdien være for ultimo indeværende måned som udgangspunkt.

Når en vare f.eks. en råvare kommer på lager, tilføres lageret værdi. Når en vare f.eks. færdigvare forlader lageret, trækkes værdi ud af lageret.

Hvis du har slået faktisk kostprisberegning til, beregnes der både en forventet lagerværdi, samt en faktisk lagerværdi.

  • Faktisk lagerværdi er baseret på de udgifter og overhead budgetposter som er kommet ind i tracezilla via overførsel fra e-conomic.
  • Forventet lagerværdi giver et bud på hvordan din lagerværdi ser ud på baggrund af det du selv har indtastet, og forudsat at alle købsbilag fra virksomhedens leverandører er bogført.

 

Lagertilgang

Værdien af den faktiske lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • udgifter som der indlæses i tracezilla fra dit regnskabsprogram. Det er kun udgifter der er knyttet til et vareparti som regnes med i lagertilgangen.
  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer der er markeret som overhead.

Værdien af den forventede lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer, som du selv indtaster.

Lagerafgang

Værdien af den forventede og faktiske lagerafgang beregnes som henholdsvis den forventede- og faktiske kostpris pr enhed x antallet af forbrugte enheder

 

Lagerværdisætning af ikke sporbare varer

Vi beregner kostprisen på varer uden sporbarhed (f.eks. tape, papkasser, strækfolie) som en glidende gennemsnitspris. Hver måned rykker vi den periode, hvori vi beregner kostprisen for varer uden sporbarhed til den senest afsluttede måned.

For varer med sporbarhed (fødevarer og fødevarekontaktmaterialer) er kostprisen knyttet til et bestemt vareparti, hvilken giver en mere præcis kostpris. En kostpris som er knyttet til varepartiet tager eksempelvis hensyn til hvis nogle af råvarepriserne ændrer sig og afgrænser omkostninger til det specifikke vareparti.

Indhold