Øvrige

Leveringer

I tracezilla kan du få overblik over dine leveringer ind på lageret og forsendelser ud af lageret under Lager > Leveringer. Oversigt over leveringer Du kan se alle dine leveringer ved at vælge Lager i topmenuen og klik på Leveringer. Fra oversigten kan du administrere dine leveringer ved hj...

Servicelinjer

Servicelinjer er ydelser, der skal fremgå af en salgs- eller indkøbsordre, udover de fysiske varer, som sælges eller købes. En service har et nummer og et navn ligesom en vare har et varenummer og et varenavn, men resulterer ikke i et lagertræk. Servicelinjerne kan f.eks. være fragt, arbejdsløn,...

Spor til sporbarhed

tracezilla holder styr på sporbarheden af dine varepartier. Idet hele systemet er bygget op om og styres på varepartier, vil sporbarheden af de produkter du forarbejder og sælger automatisk blive sikret, fordi du har lot-numre på hvert vareparti, som bliver anført på alle dokumenter. Du kan også ...

Vareattributter

Du kan tildele vareattributter til dine varepartier. Attributter er egenskaber, som kan variere på tværs af varepartier for det samme varenummer.   En vareattribut kan være specifikation, størrelse, indpakning eller kvalitet, men også information om lagerplads, toldstatus eller Toldtariffens va...

Genvejstaster

I tracezillas applikation findes der genvejstaster til hurtigt at oprette eller finde forskellige ordrer og partnere. Opret hurtigt Du kan oprette en ordre, partner, opskrift eller udgift ved at klikke på + til højre i topmenuen, uanset hvor du befinder dig i tracezilla. Når du er inde på ...

Økologiregnskab i tracezilla

tracezilla understøtter fødevarevirksomheder i at føre økologiregnskab. Du kan læse mere om hvad et økologiregnskab er i ordbogen her. Introduktion til økologiregnskabets dele tracezilla gør det enklere at føre økologiregnskab for fødevarevirksomheder, som håndterer og markedsfører økologiske f...

Automatiske ordrelinjer

Automatiske ordrelinjer omfatter automatiske servicelinjer, automatiske budgetlinjer og automatiske varelinjer. Automatiske ordrelinjer opretter automatisk en service, en budgetpost eller en vare på indkøbsordrer eller salgsordrer på baggrund af de regler, der er defineret for den automatiske or...

Faktura for tracezilla abonnement

Dette er en vejledning til at læse dine fakturaer fra tracezilla. Det er kun den person, som står som ‘ejer’ af virksomhedskontoen, der kan tilgå fakturaerne.   Du kan finde dine fakturaer ved at følge trinnene nedenfor: Klik på dit virksomhedsnavn i højre side af topmenuen og vælg Virksomh...

Tilknyt filer

Du kan tilknytte filer til dine ordrer og varearter fx analysesvar til produktionsordrer eller kvalitets- og produktspecifikationer til varearter. Det er muligt at tilføje filtyperne jpeg, png, bmp, pdf, doc, docx, xlsx, xlsm, xls, csv, rtf, txt, odt, ods, html og xml. Tilknyt filer til vareart...

tracezilla på telefonen

tracezilla er en cloud-baseret applikation. Det betyder at du kan tilgå tracezilla fra enhver enhed, hvis bare du har forbindelse til internettet. tracezilla er responsiv, dvs. visningen af applikationen tilpasses din skærmstørrelse. Det gør det muligt at bruge tracezilla på en mobiltelefon. Der...

Diverse-partner

Om diverse-partnere I tracezilla er det muligt at oprette en partner til diverse potentielle kunder eller privatpersoner. Hvis du ønsker at sende vareprøver ud til en potentiel kunde, men endnu ikke ønsker at oprette den potentielle kunde som partner i tracezilla, kan du oprette en diverse-partn...

B2B Commerce

B2B Commerce er et B2B webshop-modul, som du kan administrere direkte i tracezilla applikationen. B2B Commerce er en salgskanal, hvor dine kunder selv kan placere ordrer i tracezilla. Du kan også tilknytte salgsagenter, der kan sælge dine varer - uden at have adgang til de øvrige funktioner og da...

QR-koder på dokumenter

Du kan få tracezilla til at genere en QR-kode på dokumenter, som linker til en given hjemmesideadresse. QR-koder kan bruges til mange formål, og med funktionen til at linke til en hvilken som helst hjemmeside, synes mulighederne uendelige. Du kan eksempelvis få genereret en QR-kode på følgesedl...

Arkiv over sendte e-mails

Alle e-mails der sendes fra tracezilla, bliver samlet i et arkiv. I arkivet kan du søge efter en eller flere speficikke e-mails. Det gør det let for dig at tjekke, om en kunde har fået tilsendt en faktura, en følgeseddel er sendt til speditøren eller et ordredokument er sendt til en leverandør. ...

Faste opgaver

Faste opgave er opgaver, som er en del af den daglige drift. Du kan oprette og registrere faste opgaver i tilkøbsmodulet Opgaver. Faste opgaver kan automatisk fremkomme på de ordrer, som er relateret til opgaven. En fast opgave kan være modtagekontrol, som knytter sig til indkøbsordren. En fast ...

Kontrolpunkter

Kontrolpunkter kan både være forhold, der skal tjekkes (kontrolleres), underopgaver til faste opgaver og kritiske kontrolpunkter i forbindelse med egenkontrol. Du kan oprette kontroller i tilkøbsmodulet Opgaver. Kontroller kan tilføjes til faste opgaver, og derved fremkomme automatisk på ordrer....

Pant

Når du producerer eller handler med pant-pligtige varer, kan du håndtere pant på flere forskellige måder i tracezilla, alt efter om der er tale om primær pant eller sekundær pant. Det er vigtigt at få opsat pant-håndtering korrekt, for at mængderegnskab, kostprisberegninger og salgsrapportering s...

Send dit varekatalog

Du kan sende et varekatalog til dine kunder, som indeholder informationer om dine varearter og dine salgspriser. Hvis din kunde har tracezilla, vil kunden nemt kunne indlæse oplysningerne direkte ind på sin tracezilla-konto. Du kan finde en vejledning til indlæsning af varearter via tracezilla...

Indlæs varekatalog sendt fra tracezilla

Hvis du har modtaget et varekatalog sendt fra en tracezilla-bruger, vil du nemt kunne indlæse oplysningerne direkte ind på din tracezilla-konto. Derved kan nye varearter nemt oprettes og eksisterende ajourføres. Herved undgås en masse tastearbejde og risikoen for fejl minimeres. Desuden oprettes ...

Send og modtag ordrer via tracezilla EDI

Med tracezilla EDI kan du sende dokumenter, som kan indlæses som ordrer hos andre tracezilla-brugere. Læs mere om tracezilla EDI. Sådan fungerer det:Som kunde kan du sende en ordrebekræftelse på en indkøbsordre til din leverandør, som kan indlæses som en salgsordre på leverandørens konto i trace...

Udskriv kolli labels med produktinformationer

Du kan printe en label med produktinformationer, som kan påsættes dine kolli-kasser. Du definerer selv informationerne på din label. Du kan se mulighederne for at tilføje informationer i afsnittet Indsæt produktinformationer til labels.   I tracezilla kan du også printe kollilabels efter GS1 ...

Hent JSON fil

I tracezilla er der mange muligheder for anvanceret ordrestyring. Du kan eksempelvis hente en fil på alle ordrer, som kan læses af andre programmer og igangsætte en handling. Filen downloades i formatet JSON (JavaScript Object Notation) og benyttes f.eks. til automatisering. JSON er et standard ...

Opret CMR fragtbrev

I tracezilla kan du oprette et CMR fragtbrev. Fragtbrevet benyttes til at fastlægge ansvar og ejerskab mellem afsender og speditør ved vejtransport. Det er et standard dokument som bekræfter fragtaftalen, selvom varetransport ad vej uanset er underkastet reglerne i den internationale konvention ...

Quick guide, oprettelse og varekatalog

Har en kunde forespurgt et varekatalog fra tracezilla - og kender du endnu ikke systemet? Intet problem! Vi hjælper dig i denne quick guide. Denne quick-guide er inddelt i 5 trin: 1) Opret en prøvekonto og få bekræftet brug af e-mail adresse. 2) Opret produkter som varearter. 3) Opret prisliste...

Resurser i opgaver

Resurser er en del af faste opgaver, og kan eksempelvis være en maskine som benyttes til produktion. For at kunne oprette faste opgaver, skal du have et abonnement med tilkøbsmodulet Opgaver. En fast opgave kan eksempelvis udløses automatisk ved produktion af en given vare. Hvis der anvendes en ...

Funktioner til månedsafslutning

Når kalenderen skifter måned, opgør mange virksomheder deres lagerbeholdning og lagerværdi. I nedenstående vejledning bliver du tippet om relevante funktioner til månedsluk i tracezilla. Vi skriver også, hvad du bør være opmærksom på ved brug af funktionerne til at afslutte en periode.     Op...

Dette kan være årsagen til, at din session udløber

Oplever du ofte at du bliver logget ud af tracezilla? Hvis du ofte modtager meddelelsen “Sessionen er udløbet…”, kan det være på grund af: At du er logget ind på flere enheder, f.eks. din computer hjemme og computeren på arbejdet At du deler/bruger samme login som dine kolleger (dette er i ...

Kostprissimuleringer

Med funktionen kostprissimuleringer kan du lave kostpriskalkuler for nye produkter med udgangspunkt i eksisterende produkter. Beregningen er baseret på opskrifter og historiske kostprisdata eller prislister samt tager udgangspunkt i tracezilla forecasting-funktion. Du kan også benytte funktionen...