Ordrestyring

Indkøbsordre

For at få varer ind på dit lager, skal du oprette en indkøbsordre og tilføje varer til ordren. Når varelinjer tilføjes til ordren, føres de på lager som varepartier som er nøglen til at sikre sporbarhed gennem forsyningskæden. Hvis varerne leveres direkte fra din leverandør til din kunde, kan du...

Lagerordre

Om lagerordrer Hvis du ønsker at flytte varer fra et lager til et andet, skal du oprette en lagerordre og tilføje de pågældende varepartier til den. Det er eksempelvis relevant, hvis du har et hovedlager og et eksternt lager, som du flytter varer mellem. Lagerordren benyttes til at flytte varer...

Produktionsordre

Når du ønsker at producere/forarbejde eller pakke varer fra dit varelager, skal du oprette en produktionsordre. Hvis du producerer direkte til salgsordre, kan du gøre brug af direkte forsendelse. Under dine virksomhedsindstillinger, kan du sætte nogle standardindstillinger for dine ordrer.   ...

Salgsordre og salgstilbud

For at sælge varer til en kunde, skal du oprette en salgsordre. Du får vist dine salgssordrer ved at klikke Salg i topmenuen og vælge Ordrer.   Opret ordrehoved Klik på Salg i topmenuen og vælg Ordrer enten i dropdown-menuen eller sidemenuen. Klik på Opret salgsordre øverst til højre. S...

Dokumenter

Du kan oprette dokumenter til leveringer, fakturaer og alle typer ordrer. Indstillinger vedr. dokumenter redigeres under Virksomhedsindstillinger. Opret dokumenter fra ordrevisningen Gå til din ordre: indkøb, produktion, lager, salg. Se den gule sektion Hurtigadgang til dokumenter: Hvis d...

Returnering af solgte varer

Hvis en kunde ønsker at sende en vare retur, skal du oprette en returordre på baggrund af salgsordren. Du finder dine salgsordrer ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Ordrer i dropdown-menuen. Du kan finde din salgsordre ved hjælp af søgefiltrene i venstre side. Du finder tidligere salgsord...

Drop shipping (manuelt)

I tracezilla kan du lave Drop Shipping af varer fra en leverandør til en kunde, fra en leverandør til en producent eller fra en producent til en kunde. Du kan oprette et automatiseret flow. Gå til Automated Drop Shipping For at lave drop shipping i tracezilla, knytter du en ordre til en anden o...

Salg via EAN

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du tilføjer EAN til en partnerlokation (adresse) og fakturerer partneren. Vejledningen er inddelt i tre overordnede trin: 1) Tilføj oplysninger til partneren, 2) Opret salgsordren med de relevante oplysninger og 3) Send faktura via EAN.     1) Tilføj...

Oprettelse af ordre direkte fra en partner

I tracezilla er det muligt at oprettet ordrer direkte fra en Partner. Klik på fanebladet Partner. Vælg den Partner du ønsker at oprette en ordre hos ved at klikke på Partneren. Klik herefter på knappen Opret i øverste højre hjørne af skærmen og vælg i rullemenuen, om du ønsker at oprette en Ind...

Sletning af en EDI-ordre med fejl

Der kan opstå fejl i en EDI-ordre. Fx. Fejl i en vares pris eller i en vares stregkode. Er der en fejl i en EDI-ordre, er det muligt at slette ordren i tracezilla.   EDI-ordrer overføres til tracezilla ved at klikke på knappen Hent fra B2B Backbone. Når man klikker på knappen kommer der et pop...

Håndtering af vareprøver

I tracezilla kan du føre vareprøver ud af lageret på flere måder: Lav en lagerjustering Angiv antal gratis enheder på salgsordre (kunde er oprettet som partner) Opret en diverse partner og en salgsordre (potentiel kunde/privatperson) Bryd kolli-vare op til stk-vare og pluk vareprøve som...

Opret fakturaer til forudbetaling af varer

Du kan følge denne vejledning i tilfælde af, at en kunde skal betale for varer forud for levering af varerne, og betalingen skal deles op. I den øverste del af vejledning, bliver du guidet igennem, hvad du skal være opmærksom på, når salgsordren og fakturaerne oprettes. I den nederste del kan d...

tracezilla EDI

tracezilla EDI er en metode til at udveksle dokumenter og varenumre elektronisk mellem virksomheder, som har en konto hos tracezilla.   Med tracezilla EDI kan du automatisk indlæse dokumenter, som omdannes til ordrer på din tracezilla-konto. Se hvordan du sender ordrer via tracezilla EDI. Du u...

Opret kollilabel og pallelabel

Du kan genere kollilabels og pallelabels efter GS1 standarder i tracezilla.   Forskellen på kollilabels og pallelabels Når varer transporteres til detailhandlen, er de typisk pakket i en kolli, som stables på en palle. Der kan påsættes en label på hver kolli og palle. På disse labels fremgår e...

Retur af indkøbte varer

Du kan oprette en returordre via en allerede oprettet indkøbsordre eller ved at oprette returordren manuelt under Indkøb > Retur.   Opret returordren manuelt Hvis ikke du har en ordre at basere returordren på, kan du også oprette en returordre under menupunktet Retur i indkøbsmodulet. 1) K...

Drop Shipping (automatiseret)

I tracezilla kan du automatisere drop-shipping flows, så indkøbs- eller produktionsordrer oprettes automatisk baseret på salgsordrer og sættes op til forsendelse direkte til kunden. Du kan også håndtere drop-shipping flowet manuelt. Her kan du læse om Drop Shipping (manuelt) Her følger en beskr...

Så anvendes tracezillas leverandørportal

Som leverandør til en tracezilla-bruger kan du via tracezillas B2B-leverandørportal indtaste oplysninger om ordrer, der skal sendes direkte til slutkunden. Via portalen er det muligt at Tilføje SSCC-nummer angive udløbsdato, printe pallelabels udskrive følgesedler markere ordren som ...