Rapporter

Dashboard

Når du logger ind i tracezilla, vises et dashboard. Dashboardet består af en række elementer, også kaldet widgets, som kan flyttes rundt med musen. Det er muligt at fjerne elementer fra dashboardet ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne af hvert element. Du kan tilføje elementer ved at...

Input-output regnskab

Rapporten Input-output-regnskab er et balanceregnskab der opsummerer hvilke varepartier med et givet certifikat, der er gået ind og ud af produktion og lager, og som viser balancen mellem hvad der er gået ind og ud. Rapporten kan bruges, når der skal aflægges økologiregnskab eller ved en hvilken...

Sporbarhedsrapport

Om rapporten Sporbarhedsrapporten i tracezilla-applikationen gør det nemt at spore et vareparti, der skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes eller som der er problemer med af den ene eller anden art, og samtidig identificere øvrige berørte varepartier. Sporbarhedsrapporten gør det muligt at føl...

Lagerbeholdningsrapport

Lagerbeholdningsrapporten giver et overblik over din aktuelle lagerbeholdning. Klik Lager i topmenuen og vælg Lagerbeholdning i sektionen Rapporter i dropdown-menuen. I filtrene til venstre for tabellen kan du afgrænse visningen. Du kan filtrere på Partner, Vareart, Tags, Kategori, Spor og ...

Lagerværdisætningsrapport

Du kan tilgå lagerværdisætningsrapporten ved at vælge Finansiel i topmenuen og klikke på Lagerværdisætning i rullemenuen. Lagerværdisætningsrapport Lagerværdisættelsesrapporten giver et detaljeret overblik over værdien af dit aktuelle varelager. Klik Lager i topmenuen. Vælg Lagerværdisætnin...

Salgsrapport

Her kan du se dine salgstal fordelt på partnere, varearter, lande, etc. Rapporten inkluderer også tal fra salgsordrer som endnu ikke er faktureret, da rapporten er baseret på salgsordrer. Hvis du vil se hvad du fx har faktureret en bestemt kunde for i en bestemt måned, kan du i stedet anvende Fak...

Afvigelsesrapport

I tracezilla er det muligt at få generet en afvigelsesrapport for produktionsordrer. Afvigelsesrapporten kan være et godt redskab til at finde ud af, hvor markante differencer kommer fra i økologiregnskabet. Vær opmærksom på, at denne rapport ikke er den samme type rapport som Fødevarestyrelsen ...

Nedbrydning af omkostninger

Med omkostningsrapporten kan du få brudt dine omkostninger ned, så det bliver tydeligt, hvor i processen den største omkostning ligger. Du kan se dine forventede og dine faktiske omkostninger fordelt på ordrer, varepartier, varearter, leverandører og kategorier (eg. fragt, arbejdsløn, indkøbspri...

Produktion & udbytte

Rapporten kan tilgås ved at vælge Produktion i topmenuen og klikke på Produktion & udbytte i dropdown-menuen. Produktions- og udbytterapporten kan printes ud i et printervenligt format eller downloades som Excelfil ved brug af de gule knapper i øverste højre hjørne. Du kan benytte filtrene ...

Faktureret rapport

I rapporten for faktureret, kan du få overblik over, hvor meget du har solgt af bestemte varearter, til hvor meget og til hvem. Du finder rapporten således: Klik på Salgi topmenuen og vælg Faktureret i sektionen Rapporter i rullemenuen. Du kan benytte filtrene i venstre side. Hvis du arbej...

Afgiftsrapport for indkøb

Hvis din virksomhed køber punktafgiftspligtige varer, skal købet indberettes og betales. Du kan benytte tracezillas afgiftsrapport som grundlag til at indberette køb af afgiftspligtige varer. Trin 1: Slå udvidelsen til Afgiftsrapporten er en udvidelse, som først skal slås til, for at den viser s...

Afgiftsrapport for salg

Om rapporten Afgiftsrapporten er universel og kan benyttes til flere formål. Den kan f.eks. anvendes som grundlag til at beregne punktafgifter, til at dokumentere mængden af forbrugt emballage i forbindelse med salg eller til rapportering af pant. I applikationen benævnes rapporten som mængdera...

Lagerbevægelser

Lagerbevægelsesrapporten viser på oversigts- og transaktionsniveau hvilke ordrer og lagerjusteringer, som har påvirket lagerbeholdningen af en vareart og bestemte varepartier i en given periode.   For at finde rapporten kan du klikke på Lager i topmenuen og vælge Bevægelser i rullemenuen und...

Udgifter & tilknytning

Denne rapport er kun tilgængelig for virksomheder, hvor faktisk kostprisberegning er slået til. Faktisk kostprisberegning er en udvidelse som er inkluderet i abonnementerne Handel og Produktion. Rapporten giver dig overblik over dine udgifter, som er oprettet manuelt eller overført fra dit regns...

Intrastat rapport i tracezilla

Hvad er intrastat? Intrastat er systemet til statistikken, som belyser Danmarks udenrigshandel med varer i intrastat-området, som udgøres af EU og Nordirland. Det er lovpligtigt (jf. EU forordning nr. 638/2004) for danske virksomheder at indberette intrastat såfremt de overskrider en bestemt tæ...

Rapport for sammenligning af salg

Hvad kan rapporten bruges til? Rapporten Sammenligning gør det muligt at sidestille salgstal. Rapporten kan eksempelvis benyttes til at sammenligne: salgstal for en kunde i én periode ift. en anden periode. salgstal for en kunde ift. en anden kunde evt. med udgangspunkt i en bestemt salgs...

Direkte dataadgang til rapporter

Hvis du gerne vil dele dine rapporter med en samarbejdspartner, kan du benytte funktionen direkte dataadgang til at få rapporten over i Google Sheets. Så har din samarbejdspartner adgang til rapporten i Google Sheets, uden at du giver adgang til tracezilla. Hvis dataene i den delte rapport ændre...

Indkøbsrapport

Indkøbsrapporten giver dig mulighed for at have et samlet overblik over dine udgifter til indkøb. Du kan vælge, at rapporten vises med udgangspunkt i Pr. vareart, Pr. partner, Pr. ordre, osv. Klik på Indkøb i topmenuen og vælg Indkøb i sektionen Rapporter i rullemenuen. Du kan benytte filtr...

Dataudtræk

Dataudtræk gør det muligt for dig at definere hvilke rådata, du vil hente ud i din egen tilpassede rapport. Alle dataene vises live, og du kan dele dataudtrækket via en IP-beskyttet adgang. Udtrækket kan deles til andre programmer f.eks. Google Sheets eller datavisualiseringsværktøjer som Power B...

Rapporten Kontrolværdier

Du kan få overblik over alle registrerede kontrolværdier i tracezilla via kontrolværdi-rapporten. Kontroller er en del af tilkøbmodulet Opgaver & kontoller og registreres i forbindelse med at man udfører en fast opgave. Brug filtrene i venstre side til at angive, hvilke oplysninger du gerne ...