Lagerværdisætning

Du kan tilgå lagerværdisætningsrapporten ved at vælge Lager i topmenuen og klikke på Værdisætning i rullemenuen.

Beregning af lagerværdien

Lagerværdien beregnes som Værdien af lagertilgang - Værdien af lagerafgang. Hvis ikke der er valgt en afgrænset periode vil lagerværdien være for ultimo indeværende måned som udgangspunkt.

Når en vare fx en råvare kommer på lager, tilføres lageret værdi. Når en vare fx færdigvare forlader lageret, trækkes værdi ud af lageret.

Hvis du har slået faktisk kostprisberegning til, beregnes der både en forventet lagerværdi, samt en faktisk lagerværdi.

  • Faktisk lagerværdi er baseret på de udgifter og overhead budgetposter som er kommet ind i tracezilla via overførsel fra e-conomic.
  • Forventet lagerværdi giver et bud på hvordan din lagerværdi ville have set ud på baggrund af det du selv har indtastet og forudsat at alle købsbilag fra virksomhedens leverandører er bogført.

 

Lagertilgang

Værdien af den faktiske lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • udgifter som der indlæses i tracezilla fra dit regnskabsprogram. Det er kun udgifter der er knyttet til et vareparti som regnes med i lagertilgangen.
  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer der er markeret som overhead.

Værdien af den forventede lagertilgang beregnes med udgangspunkt i

  • budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer, som du selv indtaster.

Lagerafgang

Værdien af den forventede og faktiske lagerafgang beregnes som henholdsvis den forventede- og faktiske kostpris pr enhed x antallet af forbrugte enheder

 

Lagerværdisætning af ikke sporbare varer

Det skyldes at kostprisen for varer uden sporbarhed ændrer sig med tiden.

For varer med sporbarhed (fødevarer og fødevarekontaktmaterialer) er kostprisen knyttet til et bestemt vareparti, hvilken giver en mere præcis kostpris. En kostpris som er knyttet til varepartiet tager eksempelvis hensyn til hvis nogle af råvarepriserne ændrer sig og afgrænser omkostninger til det specifikke vareparti.

Vi beregner kostprisen på varer uden sporbarhed (fx tape, papkasser, strækfolie) som en glidende gennemsnitspris. Hver måned rykker vi den periode, hvori vi beregner kostprisen for varer uden sporbarhed til den senest afsluttede måned. Det har betydning for at den mest korrekte lagerværdi nu er den for ultimo januar for varer uden sporbarhed.

Lagerværdisætningsrapport

Lagerværdisættelsesrapporten giver et detaljeret overblik over værdien af dit aktuelle varelager.

  1. Klik Lager i topmenuen. Vælg Lagerværdisætning i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. I filtrene over tabellen kan du afgrænse visningen. Du kan filtrere på Partner, Vareart og Tags. Klik på knappen Anvend for at aktivere filteret.
  3. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

I de følgende afsnit kan du læse om de enkelte faner i rapporten og hvordan kolonnerne i hvert faneblad læses.

 

Oversigt, Bevægelser

Viser henholdsvis lagertilgang og lagerafgang i en afgrænset periode fastsat i filtrene. Som udgangspunkt vil den vise lagertilgang og lagerafgang for ultimo indeværende måned, hvis en periode ikke er valgt.

På fanebladet vises kun de rækker, som er relevante. Det vil sige at hvis du i perioden mellem den valgte primo måned og skæringsmåneden ikke har registreret en lagerjustering af nogle varer udtaget til analyse, vil rækken Analyse ikke være vist.

Rækker i visningen Forklaring
= Primo Viser den estimerede værdi af lageret i begyndelsen af den valgte periode. Værdien er beregnet ud fra lagerbeholdning og kostprisen af varer på lageret.
Bevægelse: Indkøb Viser værdien af de varer som er kommet på lager via en indkøbsordre i den valgte periode dvs. fra den valgte primo måned til og med den valgte skæringsmåned.
Bevægelse: Produktion Viser værdien af de varer som er kommet på lager via en produktionsordre i den valgte periode dvs. fra den valgte primo måned til og med den valgte skæringsmåned.
= Indgående, Total Opsummerer værdien som er blevet tilført lageret pga. indkøb og produktion. Dette er værdien af lagertilgang.
Bevægelse: Tabt el. kasseret Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er markeret som tabt. Dette kunne være fødevarer som er blevet for gamle eller andre årsager har været nødt til at blive kasseret.
Bevægelse: Lageroptælling Uforklarligt svind der først opdages i forbindelse med lageroptælling.
Bevægelse: Analyse Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til analyse.
Bevægelse: Produktudvikling Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til produktudvikling.
Bevægelse: Events, webshop, butikssalg e.l. Værdien af varer der i forbindelse med lagerjusteringer er registreret som udtaget til salg/forbrug andet steds. Det kan fx være vareprøver.
Bevægelse: Salg Vareforbrug som følge af at en vare er blevet solgt.
= Udgående, Total Opsummerer værdien som er fjernet fra lageret pga. tab/kassation, lageroptælling, analyse, produktudvikling og salg. Dette er værdien af lagerafgang.
Totaler (den sorte linje) Værdien er den totale værdi som er på lager beregnet som Primo + Indgående - Udgående.

Indhold