Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Sådan beregner tracezilla kostpriser

En vares kostpris er indkøbsprisen plus de omkostninger der er løbet til i forbindelse med f.eks. forarbejdning, produktion, fragt, told, emballage osv.

Kostprisen er ikke det den samme pris, som den du sælger dine varer til. Forskellen på salgsprisen og kostprisen er avancen, også kaldet fortjenesten eller overskuddet. Salgsprisen minus kostprisen giver det beløb, som er fortjenesten.

I tracezilla beregnes varens kostpris med udgangspunkt i

 • Indkøbspris på råvarer og emballage (varekøb)
 • Budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer
 • Udgifter, som tilføjes manuelt eller overføres via dit regnskabssystem

Eksempler på udgifter og budgetposter er

 • Arbejdsløn
 • Emballage
 • Fragt
 • Told
 • Afskrivning på materiel
 • Elektricitet
 • Kommission
 • Analyse
 • Skatter

 

Faktiske og forventede kostpriser

Du vil kunne se de forventede og faktiske kostpriser under dine nøgletal på ordrer. Læs mere om nøgletal.

Den faktiske kostpris bliver beregnet på baggrund af de udgiftsbilag som er indlæst og tilknyttet varepartiet. Derudover medregnes overhead budgetposter også, dvs. budgetposter som du ikke har et udgiftsbilag for.

Den forventede kostpris bliver beregnet på baggrund af de enhedspriser du selv indtaster i tracezilla. Dette er eksempelvis enhedsprisen for køb af varer, fragt på ordrer/leveringer og produktionsomkostninger. Disse viser sig som budgetposter på ordrer.

 

Fordeling af omkostninger for budgetposter

Hvis udgifter og budgetposter er tilknyttet en hel ordre, vil udgiften/budgetposten blive fordelt efter en fordelingsnøgle. Budgetpostens kategori bestemmer hvordan omkostningen fordeles. Derudover om du har sat flueben ved at omkostningen skal begrænses til én eller flere varepartilinjer på ordren.

Omkostningerne for kategorierne Fragt, Arbejdsløn og Analyser fordeles på varepartierne efter vægt, således at den største omkostning vil fremgå af varepartiet med højeste vægt.

Omkostningerne for Produktion fordeles efter pris i det tilfælde, hvor der er indtastet en enhedspris på produktionsordren. Ellers fordeles omkostningen efter vægt.

NB! Enhedensprisen på produktionsordrer er kun relevant at taste ind, såfremt du får foretaget lønarbejde. Råvarernes og emballagens kostpris tildeles automatisk til færdigvaren.

Omkostningerne for de resterende kategorier fordeles efter den forventede enhedspris.

Eksempel: Enhedspris som fordelingsnøgle

Det samlede varekøbsbeløb for en indkøbsordre er 1.200 kr.

Der er to varepartier på indkøbsordren med indtastet forventet pris på hhv. 500 kr. og 700 kr.

 • 700 kr udgør 58,333333333% af det samlede beløb på 1.200 kr.

 • 500 kr udgør 41,666666667% af det samlede beløb på 1.200 kr.

Der tilføjes en budgetpost med et beløb på 150 kr. tilføjes til hele ordren. 58,33% af 150 er 87,5 kr. 41,67% af 150 er 62,5 kr.

Det ene vareparti har nu en kostpris på 787,5 kr. mens det andet vareparti har en kostpris på 562,5 kr.

 

Nedbrydning af omkostninger - hvad består kostprisen af?

Hvis du gerne vil dykke mere ned i, hvordan kostprisen er beregnet for et helt specifikt vareparti kan du gøre følgende:

 1. Klik på Lager i topmenuen. Vælg Varepartier.
 2. Brug filtrene i venstre side til at søge det konkrete vareparti frem.
 3. Klik på varepartiet i oversigten.
 4. Klik på Rapporter øverst til højre. Vælg Nedbrydning af omkostninger.

Læs mere rapporten Nedbrydning af omkostninger her.

Indhold