Sådan beregner tracezilla kostpriser

En vares kostpris er indkøbsprisen plus de omkostninger der er løbet til i forbindelse med fx forarbejdning, produktion, fragt, told, emballage osv.

Forskellen på salgsprisen og kostprisen er avancen, også kaldet fortjenesten eller overskuddet. Salgsprisen minus kostprisen giver det beløb, som er fortjenesten.

I tracezilla beregnes varens kostpris med udgangspunkt i

 • Indkøbspris på råvarer (varekøb)
 • Udgifter, som tilføjes manuelt eller overføres via regnskabsprogrammet e-conomic
 • Budgetposter på indkøbs-, produktions-, lager- og returordrer

Eksempler på udgifter og budgetposter er

 • Arbejdsløn
 • Emballage
 • Fragt
 • Told
 • Afskrivning på materiel
 • Elektricitet
 • Kommission
 • Analyse
 • Skatter

Hvis udgifter og budgetposter er tilknyttet en hel ordre, vil udgiften/budgetposten blive fordelt efter nettovægt på de varepartier, som indgår i ordren. Udgifter på produktionsordrer fordeles således efter vægt på de producerede varepartier.

Du vil kunne se de forventede og faktiske kostpriser under dine nøgletal på ordrer. Læs mere om nøgletal.

Den faktiske kostpris bliver beregnet på baggrund af de udgiftsbilag som er indlæst og tilknyttet varepartiet. Derudover medregnes overhead budgetposter også, dvs. budgetposter som du ikke har et udgiftsbilag for.

Den forventede kostpris bliver beregnet på baggrund af de enhedspriser du selv indtaster i tracezilla. Dette er eksempelvis enhedsprisen for køb af varer, fragt på ordrer/leveringer og produktionsomkostninger. Disse viser sig som budgetposter på ordrer.

 

Fordeling af omkostninger for budgetposter

Budgetpostens kategori bestemmer hvordan omkostningen fordeles. Derudover om du har sat flueben ved at omkostningen skal begrænses til én eller flere varepartilinjer på ordren. Omkostningerne for kategorierne Fragt, Arbejdsløn og Analyser fordeles på varepartierne efter vægt, således at den største omkostning vil fremgå af varepartiet med højeste vægt.

Omkostningerne for Produktion fordeles efter pris i det tilfælde, hvor der er indtastet en enhedspris på produktionsordren. Ellers fordeles omkostningen efter vægt.

NB! Enhedensprisen på produktionsordrer er kun relevant at taste ind, såfremt du får foretaget lønarbejde. Råvarernes kostpris tildeles automatisk videre til færdigvaren.

Omkostningerne for de resterende kategorier fordeles efter pris.

 

Nedbrydning af omkostninger - hvad består kostprisen af?

Hvis du gerne vil dykke mere ned i, hvordan kostprisen er beregnet for et helt specifikt vareparti kan du gøre følgende:

 1. Find ordren, hvor det specifikke vareparti er valgt.
 2. Åbn varepartilinjen ved at klikke på +-symbolet i venstre side.
 3. Klik på den blå knap med de tre prikker i højre side og vælg Gå til vareparti.
 4. Klik på Rapporter i øverste højre hjørne og vælg Nedbrydning af omkostninger i rullemenuen.

Læs mere om hvordan du læser rapporten Nedbrydning af omkostninger her.

Indhold