Produktionsordre

Når du ønsker at forarbejde eller pakke varer fra dit varelager, skal du oprette en produktionsordre. Du kan vælge at producere ved hjælp af faste opskrifter. Se nedenfor.

Hvis du ønsker at producere direkte til salg eller købe direkte til produktion, kan du gøre brug af direkte forsendelse.

Under dine virksomhedsindstillinger, kan du sætte nogle standardindstillinger for dine ordrer.

Denne vejledning er inddelt i 3 overordnede trin:

 1. Opret produktionsordre
 2. Tilføj opskrift til produktionsordre
  eller
  2.2. Produktionsordre uden brug af opskrift
 3. Afsend og modtag ordre

Derudover er der yderligere beskrivelser af:

 • Print labels

 • Cowboy-tricket

 

Trin 1: Opret produktionsordre

 1. Vælg Produktion i topmenuen og klik på Ordrer i dropdown-menuen.
 2. Klik Opret produktionsordre i øverste højre hjørne.
 3. Start med at udfylde ordrehovedet. Se. evt. en forklaring af hvert enkelt felt nedenfor.
 4. Klik Gem.
Navn på felt Forklaring
Ordredetaljer  
Producent Hvis det er din virksomheds produktion, vælger du din egen profil som producent.

Hvis der er tale om lønproduktion hos en anden partner, vælges denne. Partneren skal være oprettet i tracezilla. Du kan oprette en ny partner ved at klikke på +.
Ordredato Ordredatoen forudfyldes automatisk med dags dato. Ordredatoen er den dato, hvor ordren oprettes.
Valuta Feltet forudfyldes på baggrund af den valgte valuta i partnerens indstillinger.
Valutakurs Tjek at den rette valuta er hentet. Valutakursen hentes på baggrund af den valgte valuta. Data hentes fra European Central Bank.
Producentens ref. Her kan indtastes producentens referencenr. F.eks. producentens batchnummer.
Hvem ejer denne ordre? Feltet forudfyldes automatisk på baggrund af dine ordreindstillinger.
Kontakt Feltet forudfyldes på baggrund af den valgte kontaktperson i partnerens indstillinger.

Du kan oprette en ny kontaktperson ved at klikke på +. Hvis der er angivet en mailadresse på kontakten, kan kontaktpersonen modtage dokumenter.
Status Status vil, som udgangspunkt, være Kladde, indtil ordren bekræftes.
Leveringsoplysninger  
Levér færdig produktion til Dette er lagerlokation, hvortil den færdige produktion skal leveres.

Hvis der f.eks. produceres hos en partner, og ordren efterfølgende leveres til din egen virksomhed, skal her vælges din egen virksomhed og lagerlokation.
Afhent varepartier der skal indgå i produktionen fra Dette er lagerlokationen hvorfra de råvarer, der skal anvendes i produktionen, skal trækkes.
Speditør Hvis der anvendes speditør til levering af råvarer eller færdigvarer, kan en speditør-partner vælges her.
Leveringsdato til producent for varer der skal indgå i produktion Hvis varer skal leveres til producenten, kan leveringsdato indtastes i dette felt.
Afhentningsdato fra afhentningssted af varer der skal indgå i produktion Hvis varer skal leveres til producenten, kan afhentningsdato indtastes i dette felt.
Tilgængelighedsdato ved leveringsdestination for færdig produktion Hvis varer skal leveres til producenten, kan tilgængelighedsdato indtastes i dette felt.
Bemærkninger  
Bemærkninger Her tilføjes bemærkninger, der skal fremgå af ordredokumenter.
Intern kommentar Her er det muligt at tilføje en Intern kommentar, der ikke fremgår andre steder, end inde på selve ordren.
Tags Her kan tilføjes ordre-tags. Læs mere om Tags her.

 

Trin 2: Produktionsordre med opskrift

Du kan vælge at anvende opskrifter i din produktionsordre. Hvis din virksomhed producerer økologiske fødevarer, skal du lave dine produktioner på baggrund af en opskrift, for at de producerede varepartier fremgår af din input-output rapport til økologiregnskabet. Læs her hvordan du laver en opskrift.

NB! Det er vigtigt at du opretter dine produktionsordrer med status som Kladde, når du bruger opskrifter. På den måde vil systemet automatisk justere mængder på de forbrugte varepartier i henhold til opskriften, hvis der ændres i antal producerede varepartier. Denne genberegning/justering sker ikke, hvis produktionsordren har status som Ordre. Når du ændrer status på produktionsordren fra Kladde til Ordre, vil mængderne ikke længere genberegnes.

 1. Klik på fanen Opskrifter nederst i ordrebilledet.
 2. Klik på knappen Tilføj opskrift til produktionsordre.
 3. Vælg den relevante opskrift i øverste linje. Vær opmærksom på, at opskriften allerede skal være oprettet. Læs mere her.
 4. Angiv mængde, dvs. hvor mange opskriftenheder, du skal producere.
 5. Klik Gem.
 6. Under fanen Producerede varepartier kan du nu se de varer der produceres.
 7. Under fanen Forbrugte varepartier kan du se, hvilke varearter der forbruges i produktionen, og i hvilke mængder.

  Vælg varepartier
  Du skal vælge hvilke specifikke varepartier, der skal indgå i produktionen. Dette kan gøres på 3 måder:

 8. A: Du kan klikke på Vælg varepartier. Når du har valgt varepartierne til ordren, og klikket på Gem, kan du udskrive en Plukkeliste. Klik derefter Gå til ordre.
  B: Alternativt kan du ud for en varepartilinje klikke på redigér-knappen, der er illustreret som en blyant. I feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? kan du klikke på Specificér vareparti, hvorefter du kan vælge varepartiet.
  C: Alternativt kan du klikke på Foreslå varepartier. Systemet vil nu foreslå nogle varepartier på baggrund af udløbsdato (eller indkøbs-/produktionsdato), så det ældste vareparti altid bruges først. Herefter skal du tilpasse varepartierne ud fra de korrekte produktionsregistreringer, hvis der er afvigelser.

 

Trin 2.2: Produktionsordre uden opskrift

1. Producerede varepartier

Her tilføjes de varer, der skal produceres:

 1. Klik Opret varepartier.
 2. Vælg den vareart du ønsker at producere.
 3. Indtast hvor meget du ønsker at producere.
 4. Hvis du får produceret hos en partner, kan du indtaste en Enhedspris, hvis du afregner lønproduktion per produceret enhed.
 5. Klik Gem.

2. Forbrugte varepartier

Her vælges de varepartier, der skal indgå i produktionen:

 1. Klik Tilføj varepartilinje.
 2. Indtast en vareart, der indgår i produktionen.
 3. I feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? kan du vælge Specificer vareparti for at vælge varepartiet med det samme. Du kan også vælge Lad et hvilket som helst vareparti blive plukket. Så vil det vareparti med ældste udløbsdato vælges først. Alternativt kan du vente med at vælge varepartierne til senere ved at klikke på Vælg varepartierne på et senere tidspunkt i rullemenuen.
 4. Indtast Antal. Dette er mængden af varearten, der skal indgå i produktionen.
 5. Klik Gem og tilføj evt. flere varepartilinjer.
 6. Under fanen Forbrugte varepartier kan du nu se oversigten over hvilke varearter der forbruges i produktionen, og i hvilke mængder. Hvis du ikke allerede har valgt valgt varepartier i det tidligere trin, skal dette gøres som beskrevet herunder.

Vælg varepartier
Du skal vælge hvilke specifikke varepartier, der skal indgå i produktionen. Dette kan gøres på 3 måder:

 1. A: Du kan klikke på Vælg varepartier. Når du har valgt varepartierne til ordren, og klikket på Gem, kan du udskrive en Plukkeliste. Klik derefter Gå til ordre.
  B: Alternativt kan du ud for en varepartilinje klikke på redigér-knappen, der er illustreret som en blyant. I feltet Hvordan skal varepartierne udvælges? kan du klikke på Specificér vareparti, hvorefter du kan vælge varepartiet.
  C: Alternativt kan du klikke på Foreslå varepartier. Systemet vil nu foreslå nogle varepartier på baggrund af udløbsdato (eller indkøbs-/produktionsdato), så det ældste vareparti altid bruges først. Herefter skal du tilpasse varepartierne ud fra de korrekte produktionsregistreringer, hvis der er afvigelser.

Afsend og modtag ordre

Når du har modtaget eller afsendt en ordre kan du nemt markere varepartierne som modtaget/afsendt ved hjælp af hurtigknapperne Afsend til produktion og Modtag færdig produktion i øverste højre hjørne på ordren. Når du skal afslutte produktionsordren, skal du klikke på Modtag færdig produktion. Læs mere under Leveringer.

 

Massehandlinger

Det er muligt at foretage massehandlinger for flere varepartier på din produktionsordre. Dette kan du gøre ved at sætte flueben ved de varepartilinjer, som handlingen vedrører. Derefter klikkes Massehandlinger, og den relevante handling vælges i rullemenuen.

Ved hjælp af funktionen kan du:

 • Tilføje spor (batch-nr, certifikat, m.fl.)
 • Sætte datoer
 • Genopfriske priser

Du kan desuden Ændre forsyningsstatus til:

 • Kladde
 • Forventet
 • Bekræftet

Hvis du har brug for at flytte et vareparti til en anden ordre, kan du benytte funktionen Flyt til. Dette kan f.eks. være relevant, hvis et vareparti er oprettet på en indkøbsordre i stedet for en produktionsordre, eller er lagt ind på en forkert produktionsordre. Du kan foretage flyt imellem produktionsordrer og indkøbsordrer.

Vær opmærksom på, at ordren, som et vareparti flyttes fra, skal være åben.

Markér det relevante vareparti, og vælg Flyt til:

 • Indkøbsordre
 • Produktionsordre

Efterfølgende kan du i rullemenuen vælge den ordre, du ønsker at flytte varepartiet til.

 

Med tracezilla kan du printe interne labels til varepartier med QR-koder, og desuden GS1 kollilabels.

 1. Gå ind på produktionsordren.
 2. Klik på varepartilinjen i fanen Producerede varepartier.
 3. Klik på pilen til højre i varepartilinjen, og vælg Gå til vareparti i rullemenuen.
 4. Klik på Udskriv label.
 5. Vælg label-format.
 6. Indtastet evt. en bemærkning, der skal fremgå af dit label.
 7. Vælg de ønskede Sporingssystemer, der skal vises.
 8. Klik Udskriv labels.
 9. Du vil blive navigeret til et vindue, med printoplysninger, der er opsat for din tilknyttede printer.
 10. Følg instruktionerne i printer-vinduet.

 

Cowboy-trick!

Er du kommet til at klikke Bekræft ordre eller Afsend ordre for tidligt?

Hvis ikke du allerede har solgt varerne eller brugt dem i en anden ordre, kan du sætte statussen på ordren tilbage til kladde og få ordren til at genberegne ifølge opskriften.

 1. Gå til fanen Producerede varepartier.
 2. Sæt flueben ved varepartilinjerne, klik på Massehandlinger og vælg ændre forsyningsstatus. Vælg Kladde.
 3. Rediger ordrens status til Kladde. Det gøres i ordrehovedet ved at trykke på Rediger og vælg Kladde i feltet Status.
 4. Gå til fanen Opskrifter og klik på Rediger. Gem uden at rette noget. Så vil ordren genberegne ifølge opskriften.

Indhold