Leveringer

Du kan se alle dine leveringer ved at vælge Leveringer i topmenuen. Du kan få vist en levering ved at klikke på den. Du kan gå til den ordre, som leveringen vedrører, ved at klikke på Gå til ordre i øverste højre hjørne.

Modtag og afsend ordrer

 1. Den nemme måde at modtage en ordre og markere den som leveret, er at gå ind på den pågældende ordre og klikke på knappen Modtag Ordre i øverste højre hjørne.
 2. De varepartier, der er på ordren, vil nu blive markeret som På lokationen og fremgå af dit lager. Du skal altså først klikke Modtag ordre, når du ved at du har modtaget ordren og den er på lager.
 3. Tilsvarende kan du klikke på knappen Afsend ordre, når ordren er afsendt.
 4. Hvis der er tale om en udgående ordre (salg/produktion), vil de varepartier, der er på ordren, blive markeret som bekræftet og afsendt og dermed forlade lageret. Hvis du ikke har valgt nogen varepartier, sker der ikke noget. Du skal først vælge og plukke varepartierne på ordren.
 5. Hvis der er tale om en indgående ordre (indkøb/produktion), kan du klikke Afsend ordre når ordren er afsendt fra leverandøren/producenten. Dette skifter leverancens status til I transit.

Bemærk at når du anvender knappen Afsend ordre, så vil Forventede varepartier automatisk blive markeret som Bekræftet. Når du anvender knappen Modtag ordre, så vil varepartierne blive markeret som På lokationen.

 

Leveringer på ordren

 1. Hvis du kun ønsker at modtage de varepartier, der er markeret som bekræftet, skal du gå ind på fanen Leveringer nederst i ordrebilledet. Her vil du få vist leveringer for de varepartier, der er markeret som Bekræftet.
 2. Du kan redigere en levering ved at klikke på den blå knap i højre side af leveringen og vælge Rediger. Her kan du bl.a. ændre leveringens status. En levering kan have status Afventer, Plukket, I transit og Leveret.
 3. Hvis du har brug for at nedjustere mængden af varer på en ordre, som du har sendt af sted og evt. også markeret som modtaget, skal du enten genåbne ordren eller du kan gøre følgende:
  • Klik på den blå knap i højre side af leveringen og vælg Gå til levering.
  • Når du får vist leveringen, kan du se hvilke varepartier, der er på leveringen under fanen Varepartier.
  • Klik Rediger i højre side af varepartilinjen på leveringen og juster mængden så den passer med det reelt afsendte.
  • Derefter kan du gå tilbage til din ordre og nedjustere mængden af varepartiet på ordren. Alternativt kan du oprette en ny levering, hvis den mængde der ikke blev afsendt skal sendes med en ny levering.
 4. Du kan skifte til fanen Spor og se eller tilføje spor til leveringen. Spor der tilføjes leveringen, kan f.eks være knyttet til paller eller containere, som du ønsker at følge. Læs om spor.
 5. Under fanen Udgifter kan du se evt. udgifter der er tilknyttet leveringen. Udgifter oprettes og tildeles ved at vælge Udgifter i topmenuen. Læs om udgifter.
 6. Under fanen Dokumenter kan du oprette de dokumenter du har brug for i forbindelse med leveringen. På en levering kan du oprette en Transport booking (frysetransport eller almindelig), en Følgeseddel, en Plukkeliste og en Udleveringsseddel. Læs mere om dokumenter her. Du kan også se hvilke mails der er blevet sendt via tracezilla i forbindelse med leveringen.

 

CMR fragtbrev

Ønsker du at oprette et CMR fragtbrev, kan du følge denne vejledning.

 

Pallelabels

Ønsker du at læse mere om, hvordan du opretter pallelabels efter GS1 standarder i tracezilla, kan du følge denne vejledning.

Indhold