Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Indkøbsrapport

Indkøbsrapporten giver dig mulighed for at have et samlet overblik over dine udgifter til indkøb. Du kan vælge, at rapporten vises med udgangspunkt i Pr. vareart, Pr. partner, Pr. ordre, osv.

  1. Klik på Indkøb i topmenuen og vælg Indkøb i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. Du kan benytte filtrene i venstre side. Hvis du arbejder på en lille skærm kan du finde filtrene ved at klikke på forstørrelsesglasset ved siden af knappen Printervenlig. Du kan filtrere efter Land, Tags på ordre, Leverandør, Varearter osv*. *Klik på knappen Anvend for at aktivere filteret.
  3. I fanerne over tabellen kan du vælge at afgrænse visningen. Du kan vælge at få vist dine indkøb Pr. vareart, Pr. vareart/tag, Pr. land, Pr. partner, Pr. ordre eller Pr. måned.
  4. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig.
  5. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.
  6. Nedenfor kan du se, hvad de forskellige kolonner i tabellerne viser:

Pr. vareart

Kolonneoverskrift Forklaring
Vareart Dette er det globale navn på den indkøbte vareart.
Enheder Dette angiver hvilken måleenhed varearten er opgivet i. Måleenheden er valgt ved opsætning af varearten.
Gratis enheder, måleenhed Dette er det samlede antal af gratis måleenheder på indkøbsordrer, angivet i den valgte måleenhed for varearten.
Indkøbsværdi af gratis enheder Dette er værdien af de gratis måleenheder baseret på prisen for de øvrige enheder af samme vareart på indkøbsordrer.
Antal Dette er antallet af indkøbte enheder i alt.

Antallet kan læses udfra den opsatte enhed i 2. kolonne. Fx hvis g/kg er valgt, vil her være noteret antal gram.
Antal, måleenhed Antallet kan læses udfra den opsatte enhed i 2. kolonne. Fx, hvis g/kg er valgt, vil her være noteret antal kg.
Varekøb: Forventet Dette er det samlede beløb for indkøb af den specifikke vareart.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er den pris, der er indtastet under vareartens enhedspris i indkøbsordren, eller indhentet automatisk fra en tilknyttet prisliste. Læs mere om kostpriser her. Læs mere om prislisterher.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Pr. vareart/tag

Kolonneoverskrift Forklaring
Tag Kolonnen er inddelt efter de tags, der er tilknyttet de enkelte varearter. Du kan læse mere om tagsher.
Varekøb: Forventet Dette er det samlede beløb for indkøb af varearter med det specifikke tag.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er det beløb, der er indtastet som enhedspris i indkøbsordren, eller indhentet automatisk fra en tilknyttet prisliste. Læs mere om kostpriserher. Læs mere om prislisterher.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Pr. land

Kolonneoverskrift Forklaring
Land Dette er leverandørens land, som er angivet ved oprettelsen af partneren.
Varekøb: Forventet Dette er de samlede udgifter for fysiske varer på baggrund af varepartilinjer tilknyttet partnere i det specifikke land.
Servicelinjer: Forventet Dette er de samlede udgifter for services på baggrund af servicelinjer tilknyttet partnere i det specifikke land.
Indkøb: Total Dette er de samlede udgifter for fysiske varer og services på baggrund af varepartilinjer og servicelinjer tilknyttet partnere i det enkelte land.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er summen af de udgifter, der er tilknyttet indkøbsordrer til det gældende land.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Pr. partner

Kolonneoverskrift Forklaring
Partner Dette er leverandøren (partneren), som indkøbet vedrører. Leverandøren er angivet på de enkelte indkøbsordre.
Varekøb: Forventet Dette er de samlede udgifter på baggrund af varepartilinjer på indkøbsordrer tilknyttet den specifikke partner.
Servicelinjer: Forventet Dette er de samlede udgifter på baggrund af servicelinjer på indkøbsordrer tilknyttet den specifikke partner.
Indkøb: Total Dette er den samlede udgift på baggrund af varepartilinjer og servicelinjer fra den specifikke partner.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er summen af de udgifter, der er tilknyttet indkøbsordrer til den gældende partner.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Pr. ordre

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordrenr. Dette er nummeret på indkøbsordren. Du kan bruge dette nummer til at finde tilbage til den specifikke indkøbsordren i ordreoversigten.
Leverandør Dette er leverandøren (partneren), som indkøbet vedrører. Leverandøren er angivet på de enkelte indkøbsordrer.
Status Dette er status på ordren. Her kan du se, om ordren er modtaget, i transit eller evt. annulleret.
Lev. dato Dette er leveringsdatoen for den enkelte indkøbsordre.
Varekøb: Forventet Dette er det samlede beløb for varepartilinjer på indkøbsordren.
Servicelinjer: Forventet Dette er det samlede beløb for servicelinjer på indkøbsordren.
Indkøb: Total Dette er summen af indkøbte varepartier og services på indkøbsordren.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er summen af de udgifter, der er tilknyttet indkøbsordren.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Pr. måned

Kolonneoverskrift Forklaring
Måned Her kan du se, hvordan udgifter for indkøb er fordelt per måned.
Varekøb: Forventet Dette er det samlede beløb for indkøb af fysiske varer. Beløbet er regnet på baggrund af varepartilinjer tilknyttet indkøbsordrer med leveringsdato i den gældende måned.
Servicelinjer: Forventet Dette er det samlede beløb for services. Beløbet er regnet på baggrund af servicelinjer tilknyttet indkøbsordrer i den gældende måned.
Indkøb: Total Dette er de samlede udgifter på baggrund af varepartilinjer og servicelinjer fra indkøbsordre tilknyttet indkøbsordre i den gældende måned.
Kostpris: Forventet Den forventede kostpris er summen af de udgifter, der er tilknyttet indkøbsordrer i den gældende måned.
Kostpris: Faktisk Den faktiske kostpris kommer fra de tilknyttede udgifter, som er indhentet fra dit regnskabsprogram.

Udtræk

Hvis du selv vil opbygge en indkøbsrapport med lige præcis de oplysninger, som du har behov for, kan du lave en pivottabel. Dine data står allerede i såkaldt tabuleret form - så hver type af information står i hver sin række - for at sikre at udtrækket er kompatibelt med en pivottabel.

Klik på fanen Udtræk i Indkøbsrapporten og tryk derefter på XLSX øverst til højre. Herved downloades en fil til et regneprogram med det fulde dataudtræk.

Langt de fleste regneprogrammer har funktionen Pivottabel, fx Excel. Det varierer fra regneprogram til regneprogram, hvordan tabellen genereres. Du kan lave en søgning på internettet for at finde en vejledning. Søg fx på Google efter “Pivottabel Excel”.

Indhold