Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Nøgletal og andre tal

På visningen af varepartier, ordrer, udgifter og fakturaer vises nogle sæt af relevante nøgletal. I nedenstående tabeller kan du se hvad de forskellige tal viser.

Det kan tage op til fem minutter at genberegne den korrekte værdi af en ordre efter tilføjelse af varepartier. Når systemet genberegner vil der være et ur-symbol ved siden af ordet Nøgletal. Når systemet er færdig med at genberegne værdien af en ordre, vil der være et flueben ved siden af ordet Nøgletal.

Vareparti

Mængder
   
Pr. kg/stk/kolli/L etc. Viser hvad varepartiet vejer pr. enhed eller hvor mange måleenheder f.eks. stk, der er pr kolli.
Antal tilgængelig Viser hvor meget der er tilgængelig til at blive disponeret i ordrer af varepartiet angivet i måleenhed og evt. kasseenhed.
Antal fysisk på lager Viser hvor meget der fysisk er på lager angivet i måleenhed og evt. kasseenhed. Varepartier vil stå som fysisk på lager, selvom de er disponerede i ordrer, hvis leveringen på ordren har status som Afventer.
Antal vundet/tabt Viser hvor meget der er gået tabt eller vundet i måleenhed og evt. kasseenhed som følge af lagerjustering eller Tabt-status fra returordre.
Antal disponeret Viser hvor meget af varepartiet, der er blevet disponeret i ordrer i måleenhed og evt. kasseenhed.
Værdisætning
   
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger på baggrund af de tal, du selv har indtastet.
Pr. kg/l/stk Viser varepartiets forventede omkostninger pr måleenhed f.eks. pr. kg, pr. l eller pr. stk.
Pr. kolli Viser varepartiets forventede omkostninger pr. kasseenhed, hvis varearten er sat op i f.eks. kolli.
På lager Viser den forventede værdi af varepartiet på lager.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Pr. kg/stk Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kg eller pr. stk.
Pr. kolli Viser varepartiets faktiske omkostninger pr. kolli.
På lager Viser den faktiske værdi af varepartiet på lager. Læs mere i vejledningen for lagerværdi.

Indkøbsordre

   
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har indtastet.
Budget De samlede forventede omkostninger inkl. indkøbspris.
Heraf indkøbspris Det indkøbsprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. indkøbspris.

Produktionsordre

   
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Forbrugte varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren.
Producerede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren.
ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Forbrugte varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet anvendt i produktionsordren.
Producerede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er resultat af produktionsordren.
ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved produktion af de nye varepartier.

Lagerordre

   
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Flyttede varepartier De forventede omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt.
Genererede varepartier De forventede omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt.
ændring i værdi Den forventede værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Flyttede varepartier De faktiske omkostninger på de varepartier der er blevet flyttet eller opdelt.
Genererede varepartier De faktiske omkostninger på varepartierne efter de er blevet flyttet eller opdelt.
ændring i værdi Den faktiske værdi der er tilført ved flytning eller opdeling af de nye varepartier.

Salgsordre

   
Ordrens vareforbrug Salgsordrens samlede omkostninger hhv. forventede og faktiske.
Forventet De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Faktisk De faktiske omkostninger som de viser sig at være når du har modtaget fakturaerne.
Indtægter & dækningsbidrag Den indtjening og omsætning som salgsordren genererer.
Forventet dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de forventede omkostninger.
Faktisk dækningsbidrag Dækningsbidrag beregnet på baggrund af de faktiske omkostninger.
Indtægter De indtægter som salgsordren genererer.

Returordre

   
Forventet kostpris på varer De forventede omkostninger som du selv har estimeret dem.
Budget De forventede samlede omkostninger inkl. returpris.
Heraf indkøbspris Det returprisen udgør af de samlede, forventede omkostninger.
Faktisk kostpris på varer De faktiske omkostninger som de viser sig at være, når du har modtaget fakturaerne.
Udgifter De samlede faktiske omkostninger inkl. returpris.

Faktura og udgifter

   
Lokal valuta Opgøres i din egen valuta.
Subtotal Værdien af varer og services på ordren.
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter.
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter.
Faktureringsvaluta Opgøres i den valuta du fakturerer i.
Subtotal Værdien af varer og services på ordren.
Total ikke-refunderbare skatter/afgifter Viser total af ikke-refunderbare skatter/afgifter.
Total Viser total inkl. alle skatter og afgifter.

Indhold