Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Lagerbevægelser

Lagerbevægelsesrapporten viser på oversigts- og transaktionsniveau hvilke ordrer og lagerjusteringer, som har påvirket lagerbeholdningen af en vareart og bestemte varepartier i en given periode.

 

  1. For at finde rapporten kan du klikke på Lager i topmenuen og vælge Bevægelser i rullemenuen under sektionen Rapporter.
  2. Du kan afgrænse din visning af rapporten ved hjælp af filtrene i venstre side. Rapporten kan ikke indeholde mere end 1000 linjer, hvorfor der vil fremkomme en meddelelse, hvis visningen ikke er afgrænset nok. Klik på Anvend for at påføre filteret, så visningen afgrænses efter det ønskede.
  3. Det øverste filter Metode til udvælgelse af varearter er en rullemenu, hvor det er muligt at vælge hvilke varearter som skal vises. Du kan filtrere på færdigvarer, råvarer, tags på varearter osv. Hvis du ønsker at se en rapport for nogle enkelte specifikke varearter kan du vælge Specificér varearter, og indtaste flere varearter.
  4. Du kan også skifte visning mellem fanerne Oversigt, med sporbarhed og Transaktioner, med sporbarhed eller Oversigt, uden sporbarhed og Transaktioner, uden sporbarhed. Det kan fx være at du styrer din lagerbeholdning af emballage uden sporbarhed. Så vil lagerbevægelserne for emballagen fremgå af faner uden sporbarhed.
  5. Du kan få vist en liste over en bestemt bevægelsestype ved at bruge filtreret bevægelsestype. Du kan eksempelvis få vist alle varer der er blevet kasseret i en bestemt periode.

Læs en forklaring nedenfor af hvad de enkelte kolonner og rækker viser.

 

 

Oversigt, Med sporbarhed

Denne oversigt summerer alle bevægelser for varepartierne for den enkelte vareart. Gå til fanen Transaktioner, Med sporbarhed for at se de konkrete bevægelser for varepartiet.

Kolonnenavn Forklaring
Varearter, Varenr. Dette er varenummeret som bevægelsen vedrører.
Varearter, Globalt navn Dette er det navn som er angivet  for varearten ved opsætning.
Varearter, Enhed Dette er den enhed som varearten er opsat i fx kolli, kg, liter osv. Læs mere om målenheder her.
Primo, Fysisk på lager Dette er lagerbeholdningen i begyndelsen af den periode som er valgt vha. filtrene.
Indgående, Lagertilgang Dette er antallet af enheder som er tilgået lageret, dvs. som er kommet ind på lageret via en indkøbsordre, lagerordre eller som producerede varer. Hvis ikke der er angivet en lokation i filtrene, kan en lagertilgang pga. lagerflytning tælle med to gange.
Udgående, Forbrugt i produktion Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via produktion.
Udgående, Justeringer Dette er antallet af enheder som er fratrukket lagerbeholdningen via justeringer. Justeringerne er fx lageroptælling, analyse, produktudvikling, tab eller kassation og event.
Udgående, Flytninger Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via en lagerordre.
Udgående, Solgt Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via salg.
Udgående, Total Dette er det totale antal enheder, som har forladt lageret. Dette er et summeret antal fra Forbrugt i produktion, Justeringer og Solgt.
Totaler, Periodens bevægelser Dette er det summerede antal enheder for de indgående og udgående bevægelser. Det der var på lager i begyndelsen af perioden er derfor ikke talt med her.
Totaler, Ultimo fysisk på lager Dette er det antal enheder som er fysisk på lager efter lagerbevægelserne har fundet sted.

 

 

Transaktioner, Med sporbarhed

Kolonnenavn Forklaring
Varepartier Dette er varepartiet som lagerbevægelsen vedrører.
Bevægelsesdato Dette er den dato lagerbevægelsen har fundet sted. Bevægelsesdatoen er den samme som leveringsdatoen angivet på ordren.
Ordre Dette er den ordre eller justering som udgør lagerbevægelsen.
Certifikater Her vises eventuelle certifikater som er tilknyttet varepartiet.
Enheder Her angives den enhed som er valgt for varearten fx kolli á 6 stk, liter, kg osv. Læs mere om målenheder her.
Bevægelse, kasseenhed Her angives antallet af kasseenheder fx antal kolli, som har indgået i den ordre eller lagerjustering, som er angivet under Ordre-kolonnen.
Bevægelse, måleenhed Her angives antallet af måleenheder fx kg, stk, liter som har indgået i den ordre eller lagerjustering, som er angivet under Ordre-kolonnen.
Saldo, kasseenhed Saldoen summerer hvor mange varepartier der er tilbage på lager efter en lagerbevægelse har fundet sted. Dette er antallet af kasseenheder, som er sat op for varearten.
Saldo, måleenhed Saldoen summerer hvor mange varepartier der er tilbage på lager efter en lagerbevægelse har fundet sted. Dette er antallet af måleenheder, som er sat op for varearten.

Læs en forklaring nedenfor af hvad de enkelte rækker viser.

 

 

Kolonnenavn Forklaring
Vareart Fra denne række kan lagerbevægelserne ses for denne vareart. Lagerbevægelserne for de enkelte varepartier vedrører den vareart, som er angivet her.
Lager, primo Dette er lagerbeholdningen summeret for varearten i starten af den valgte bevægelsesperiode.
Varepartier Dette er de enkelte varepartier, som er tilgået lageret og indgået i ordrer. Når en vareart købes ind, genereres et nyt vareparti af varearten, evt. flere hvis varepartilinjen opdeles. En lagertilgang registreres også for producerede varer, mens lagerafgang registreres i forbindelse med lagerjusteringer, forbrug i produktion, salg og vareflytninger.
Vareart - totaler Dette er lagerbeholdningen efter lagerbevægelserne har foregået for varearten i slutningen af den valgte bevægelsesperiode. Når der står 0 under Totaler betyder det at alle varepartier er forbrugt af varearten.

 

 

Oversigt, Uden sporbarhed

Denne oversigt summerer alle bevægelser for den angivne vareart. Gå til fanen Transaktioner, Uden sporbarhed for at se de konkrete bevægelser.

Kolonnenavn Forklaring
Varearter, Varenr. Dette er varenummeret som bevægelsen vedrører.
Varearter, Globalt navn Dette er det navn som er angivet  for varearten ved opsætning.
Varearter, Måleenhed Dette er den enhed som varearten er opsat i fx kolli, kg, liter osv. Læs mere om målenheder her.
Primo, Fysisk på lager Dette er lagerbeholdningen i begyndelsen af den periode som er valgt vha. filtrene.
Indgående, Lagertilgang Dette er antallet af enheder som er tilgået lageret, dvs. som er kommet ind på lageret via en indkøbsordre, lagerordre eller som producerede varer. Hvis ikke der er angivet en lokation i filtrene, kan en lagertilgang pga. lagerflytning tælle med to gange.
Udgående, Forbrugt i produktion Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via produktion.
Udgående, Justeringer Dette er antallet af enheder som er fratrukket lagerbeholdningen via justeringer. Justeringerne er fx lageroptælling, analyse, produktudvikling, tab eller kassation og event.
Udgående, Solgt Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via salg.
Udgående, Flytninger Dette er antallet af enheder som er ført ud af lageret via en lagerordre.
Udgående, Total Dette er det totale antal enheder, som har forladt lageret. Dette er et summeret antal fra Forbrugt i produktion, Justeringer og Solgt.
Totaler, Periodens bevægelser Dette er det summerede antal enheder for de indgående og udgående bevægelser. Det der var på lager i begyndelsen af perioden er derfor ikke talt med her.
Totaler, Ultimo fysisk på lager Dette er det antal enheder som er fysisk på lager efter lagerbevægelserne har fundet sted.

 

 

Transaktioner, Uden sporbarhed

Kolonnenavn Forklaring
Vareart Dette er varearten som lagerbevægelsen vedrører.
Bevægelsesdato Dette er den dato lagerbevægelsen har fundet sted. Bevægelsesdatoen er den samme som leveringsdatoen angivet på ordren.
Ordre Dette er den ordre eller justering som udgør lagerbevægelsen.
Certifikater Her vises eventuelle certifikater som er tilknyttet varen.
Måleenhed Her angives den enhed som er valgt for varearten fx stk, liter, kg osv. Læs mere om målenheder her.
Antal Her angives antallet af enheder fx antal stk, som har indgået i den ordre eller lagerjustering, som er angivet under Ordre-kolonnen.
Saldo Saldoen summerer hvor mange enheder der er tilbage på lager efter en lagerbevægelse har fundet sted.

Indhold