Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Sporbarhedsrapport

Om rapporten

Sporbarhedsrapporten i tracezilla-applikationen gør det nemt at spore et vareparti, der skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes eller som der er problemer med af den ene eller anden art, og samtidig identificere øvrige berørte varepartier.

Sporbarhedsrapporten gør det muligt at følge et vareparti igennem hele forsyningskæden:

  • Hvis din leverandør gør dig opmærksom på et problematisk vareparti, som hun eller han har solgt til dig, kan du følge varepartiet og se hvilken produktions-batch ingrediensen indgår i. Og derudover hvilke kunder, de berørte varepartier var solgt til.
  • Hvis en kunde gør dig opmærksom på et problematisk vareparti, som hun eller han har købt af dig, kan du spore varepartiet tilbage og se hvilken produktions-batch varepartiet kom fra, og hvilke ingredienser der i øvrigt indgår i dette batch. Og derudover hvilke andre kunder, der har købt produkter fra dette vareparti og fra andre berørte varepartier, der deler ingredienser med det problematiske vareparti.

 

 

Find rapporten

  1. Klik Lager i topmenuen og vælg Varepartier.
  2. Søg efter det konkrete vareparti, som du ønsker at se en sporbarhedsrapport for, vha. filtrene til venstre.
  3. Klik på varepartiet i resultatoversigten.
  4. Klik på Rapporter øverst i højre hjørne og vælg Sporbarhed.

 

 

De enkelte faners indhold er beskrevet herunder:

Bagud i forsyningskæden

Viser hvilke varepartier der indgår i det problematiske vareparti (oftest råvarer) og med hvilke indkøbsordrer (eller produktionsordrer), varepartierne er kommet ind.

Kolonneoverskrift Forklaring
Varenr. I denne kolonne vises varenumrene for de varearter, der indgår i det problematiske vareparti
Navn Her vises navnet på varearterne, der indgår i det problemtiske vareparti.
Vareparti Her vises varepartinummer (lot-nummer) for de varearter, der indgår i det problematiske vareparti.
Spor Her vises Spor og Attributter, som er tilføjet til varepartiet f.eks. batch-nummer.
Datoer Her vises produktionsdato, bedst før dato eller anvendes inden dato, såfremt der er tilføjet en af disse datoer til varepartiet.
Indgående ordre Her vises den indgående ordre, der er knyttet til hvert vareparti. Her kan du se hvilken ordre, som har ført varen på lager.
Måleenhed Dette er vareartens primære måleenhed f.eks. kg, stk eller lignende.
Sekvens I kolonnen Sekvens står tal som angiver rækkefølgen for hvornår varepartiet indgår. Det vareparti som sporbarhedsrapporten viser resultater for, vil have nummer 1 i sekvens. De råvarer som er blevet brugt til produktion af denne vare har sekvens nummer 2. Forud for råvarerne i sekvens 2, er sekvens 3 osv. Dette ses typisk, hvis en færdigvare er resultat af en flerfaset produktion.
Antal måleenheder Her vises antal måleenheder af et vareparti, der indgår i det problematiske vareparti.

 

 

Varepartier i risiko

Viser hvilke varepartier, der er i risiko, og hvilke indgående ordrer, der er tilknyttet. Varepartier i risiko kan dele ingredienser med det vareparti, som rapporten dannes på baggrund af.

Eksempel: Tilbagetrækning af et parti rabarbersaft indledes, og det problematiske vareparti identificeres.

Årsagen skyldes begyndende gæring, og der kan derved være forekomst af gærbakterier i andre partier af rabarberdrik, som er brygget med det samme parti rabarber. Det er ikke nødvendigvis alle bathces af rabarbersaft som er brygget med det pågældende parti rabarber skal tilbagetrækkes, da produktet pasteuriseres - egenkontrollen skal gennemtjekkes for korrekt udført pasteurisering og der tages prøver af de øvrige batches.

Varepartier i risiko kan ske at være problematiske. Rapporten giver dig mulighed for at identificere hvilke partier, der skal undersøges nærmere.

Kolonneoverskrift Forklaring
Varenr. I denne kolonne vises alle varenumre for partier, der er i risiko. Varepartier der enten indgår i det problematiske vareparti, eller som varepartiet indgår i.
Navn Dette er navnet på de enkelte varearter, der er i risiko.
Vareparti Dette er varepartinummeret (lot-nummeret) for de specifikke varepartier der er i risiko.
Spor Her vises Spor og Attributter, som er tilføjet til varepartiet f.eks. batch-nummer.
Datoer Her vises produktionsdato, bedst før dato eller anvendes inden dato, såfremt der er tilføjet en af disse datoer til varepartiet.
Indgående ordre Her vises den indgående ordre, der er knyttet til hvert vareparti. Her kan du se hvilken ordre, som har ført varen på lager.
Sekvens I kolonnen Sekvens står tal som angiver rækkefølgen for hvornår varepartiet indgår. Det vareparti som sporbarhedsrapporten viser resultater for, vil have nummer 1 i sekvens. De råvarer som er blevet brugt til produktion af denne vare har sekvens nummer 2. Forud for råvarerne i sekvens 2, er sekvens 3 osv. Dette ses typisk, hvis en færdigvare er resultat af en flerfaset produktion.

 

 

Solgt til

Viser hvilke kunder varepartiet er solgt til og på hvilke ordrer. Dette er gældende for solgte færdigvarer. Hvis der generes en sporbarhedsrapport for en råvare i risiko, gå da til Salg i risiko-fanen.

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordre Dette er ordrenummeret for salgsordren.
Kunde Dette er kunden på salgsordren.
Vareparti Dette er det specifikke vareparti, der er solgt til kunden.
Spor Dette er de spor, der er tilknyttet til det solgte vareparti.
Datoer Her vises de datoer, der er indtastet for det enkelte vareparti. Produceret, Bedst før og/eller Anvendes inden.
Enheder Her vises enheden for det solgte vareparti på ordren.
Antal Her vises antal enheder, der er solgt.
Nettovægt (kg) Her vises nettovægten af det solgte vareparti.

 

 

Salg i risiko

Viser alle de salg, hvor varepartier i risiko indgår. Dvs. salg af varepartier, hvor der indgår ingredienser fra samme varepartier som det problematiske vareparti.

Den færdigvare, som søges på i sporbarhedsrapporten, kan eksempelvis bruge ingrediensen Sukker. Det konkrete vareparti af sukker kan have indgået i andre produktioner.

Hvis denne ingrediens er kontamineret eller på anden vis problematisk, vil du her kunne se hvilke andre varepartier, som har forbrugt det samme vareparti sukker, og hvor færdigvaren er solgt.

Kolonneoverskrift Forklaring
Ordre Dette er ordrenummeret for salgsordren.
Kunde Dette er kunden på salgsordren.
Vareparti Dette er varepartiet, der er solgt til kunden.
Spor Dette er de spor, der er tilknyttet til det solgte vareparti.
Datoer Her vises de datoer, der er indtastet for det enkelte vareparti. Produceret, Bedst før og/eller Mindst holdbar til.
Enheder Her vises enheden for det solgte vareparti på ordren.
Antal Her vises antal enheder, der er solgt.
Nettovægt (kg) Her vises nettovægten af det solgte vareparti.

Indhold