Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Overførsel af lagerjusteringsposter til e-conomic

tracezilla har en indbygget integration til regnskabsprogrammet e-conomic. Med få klik kan du overføre lagerjusteringsposter fra tracezilla til e-conomic, så du kan bogføre din lagerværdi.

Læs mere om hvordan tracezilla beregner kostpriser.

 

Hvordan du overfører lagerjusteringsposter afhænger af, hvordan din integration til e-conomic er sat op. Er du i tvivl om hvordan din integration er sat op? Du kan læse om de to måder at sætte integrationen op her.

 

Overførsel af lagerjusteringsposter (faktura oprettes som kundefaktura i e-conomic)

Med bare tre klik kan du overføre lagerjusteringsposterne, hvis du benytter tracezillas standard integration til e-conomic. Du kan læse mere om, hvordan du overfører lagerjusteringsposter her.

Du kan anmode om genberegning af lagerværdien inden du overfører lagerjusteringsposter til e-conomic. Genberegningen kan tage nogle minutter. Imens genberegningen finder sted, vil knappen blive grålig og de to pile som danner en cirkel vil dreje rundt. Når genberegningen er færdig vil pilene stoppe med at dreje, og der vil være et tidsstempel.

Overførsel af lagerjusteringsposter med bogføringskladder (manuel kundefaktura).

I forbindelse med at en bogføringskladde bliver sendt til dit regnskabsprogram, er det muligt at bede overførslen om at medtage lagerjusteringsposter. Læs hvordan du opretter en bogføringskladde her.

Du kan anmode om genberegning af lagerværdien inden du sender en bogføringskladde inklusive lagerjusteringsposter over til e-conomic. Genberegningen kan tage nogle minutter. Imens genberegningen finder sted, vil knappen blive grålig og de to pile som danner en cirkel vil dreje rundt. Når genberegningen er færdig vil pilene stoppe op og der vil være et tidsstempel.

Hvad sker der ved overførsel af lagerjusteringsposter?

Overførslen vil kontrollere de aktuelle bevægelser i de enkelte måneder fra og med den valgte primomåned. Afvigelser vil blive udlignet, således at bevægelserne i de enkelte måneder stemmer med de aktuelle tal. Disse poster vil blive modposteret på balancekontoen for varelageret.

Efter alle månederne er blevet afstemt med aktuelle bevægelsestal vil systemet kontrollere slutbalancen på lagerkontoen i balancen. Afviger denne fra slutbalancen i tracezilla, vil der blive oprettet en justeringspost der bliver bogført i begyndelsen af den valgte primo måned. Hvis en del af afvigelsen skyldes bevægelser der ligger uden for det aktuelle regnskabsår eller fra før tracezilla blev taget i brug, vil disse bliver balanceret på kontoen for periodeafgrænsninger.

tracezilla kan ikke korrigere tilbage i et tidligere regnskabsår, hvis der er postering i det indeværende år.

 

Periodisering af bevægelser

Der kan medtages lagerjusteringsposter frem til den senest afsluttede måned. I udgangspunktet vil lagertilgangen blive bogført i de perioder hvor udgiften er bogført. Værdien er lagertilgangen vil aldrig blive talt med som lagerafgang, før lagertilgangen har fundet sted. Såfremt et købsbilag først modtages efter en lagerafgang har fundet sted, vil denne lagerafgang først blive bogført i den periode hvor udgiften er blevet bogført.

Indhold