Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Pant

Når du producerer eller handler med pant-pligtige varer, kan du håndtere pant på flere forskellige måder i tracezilla, alt efter om der er tale om primær pant eller sekundær pant. Det er vigtigt at få opsat pant-håndtering korrekt, for at mængderegnskab, kostprisberegninger og salgsrapportering stemmer.

Der skelnes imellem primær pant og sekundær pant:

Primærpant

  1. Hvis du selv producerer varer, og pant indgår i færdigvaren, f.eks. hvor pant indgår i stregkoden.
  2. Hvis du får leveret færdigvarer fra en dansk producent, hvor pant er inkluderet i færdigvaren.

Sekundær pant

Pant påsættes en færdigvare, der er produceret uden pant. F.eks. importerede drikkevarer, der påsættes fysiske pant-klistermærker, efter at varen er kommet ind på dit lager.

 

Pant i mængderegnskabet

For at pant indgår i mængderegnskabet skal der først og fremmest oprettes en mængdeangivelse i dine virksomhedsindstillinger. Dette for at kunne gøre brug af mængderegnskabet, og dermed afgiftsrapporter, der kan genereres automatisk i tracezilla.

Du tilføjer pant som en mængdeangivelse og tiknytter denne til varearten ved at følge Trin 1-3 i vejledningen Afgiftrapport for salg

 

Pantopsætning

Når pant er opsat korrekt, vil der være en indgående og en udgående linje. Altså en indgående linje, hvor udgiften til pant kommer ind i din virksomhed, enten som en service, en budgetpost eller en vareart. Den udgående linje oprettes som en servicelinje på din salgsordre.

Herunder kan ses de forskellige typer opsætning, med links til hvordan de enkelte metoder oprettes i systemet.

 

Primær pant

Når du selv producerer eller indkøber varer, hvor pant indgår i færdigvaren.

Du producerer selv varer, hvor pant indgår i færdigvaren.

Indgående: Tilføjes som budgetpost på produktionsordre.

Udgående: Tilføjes som en servicelinje på salgsordrer.

 

Du får produceret og leveret færdigvarer, hvor pant er inkluderet i færdigvaren

Indgående: Tilføjes som budgetpost på produktionsordre.

Udgående: Tilføjes som en servicelinje på salgsordrer.

 

Du indkøber færdigvarer, hvor pant er inkluderet i prisen

Indgående: Tilføjes som en servicelinje på indkøbsordrer.

Udgående: Tilføjes som en servicelinje på salgsordrer.

 

Sekundær pant

Du indkøber pant-enheder hos Dansk Retur-system i form af klistermærker

Indgående: Pantklistermærker oprettes som en vareart, der indkøbes via indkøbsordrer med Dansk Retur-system som leverandør.

Herefter tilføjes varearten som råvare i opskrifter, og fremgår dermed under forbrugte varepartier på produktionsordre. På denne måde bliver udgiften til pant inkluderet i kostprisen på færdigvaren.

Udgående: Tilføjes som en servicelinje på salgsordrer.

Indhold