Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Kostprisjustering

Om kostprisberegning og justeringsværktøjet

Kostprisjustering er et hjælpeværktøj til at justere kostprisen på et vareparti.

Tracezilla beregner dine kostpriser automatisk på baggrund af dine indtastede indkøbspriser, budgetposter for fragt, budgetposter for told,  produktionsomkostninger og så videre. Du kan også få beregnet din kostpris på baggrund af udgiftsbilag som indhentes fra dit regnskabssystem. Det kalder vi faktisk kostprisberegning.

Hvis du har lavet beregninger uden for tracezilla af kostprisen, som er mere retvisende f.eks. ved at de tager hensyn til afskrivning på materiel, udgifter til el, vand og varme m.m. kan du benytte dette værktøj til at overskrive den automatisk beregnede kostpris ved at tillægge en korrigerende budgetpost.

I kostprisjusteringens liste indtaster du den gennemsnitlige kostpris for en vareart. Herefter vil tracezilla gennemgå alle varepartier af varearten, og tilføje en budgetpost på den indgående ordre. Denne budgetpost korrigerer kostprisen i henhold til kostprislisten.

 

Eksempel:

Et parti varer på 100 stk har oprindeligt en værdi på 1000 kr. er kostprisen 10 kr. per stk.

Varerne i partiet har reelt en værdi på 11 kr. per stk. Der oprettes en kostprisjustering, og en budgetpost på 100 kr. tilføjes til den indgående ordre.

 

Bemærk! Kostprisen på en råvare skal ændres før kostprisen på en mellemvare og en færdigvare. På en produktionsordren videregives kostprisen fra de forbrugte varer til den produceret vare, dvs. en ændring i kostprisen på en råvare vil medføre en ændring kostprisen på færdigvaren.

Husk at genberegne lagerværdien efter kostprisjusteringen, for at se justeringernes effekt på lagerværdien.

 

Sådan oprettes kostprisjusteringen

Kontakt supporten når du skal bruge dette værktøj.
E-mail: support@tracezilla.com
Telefon: 81 11 10 34

Først oprettes og indtastes kostprisjusteringens grundinformationer. Derefter indtastes kostpriserne i listen.

 1. Klik på Finansiel i topmenuen og vælg derefter Kostprisjustering i dropdown-menuen.
 2. Klik på + Tilføj kostprisjustering i øverste højre hjørne.
 3. Indtast en husketekst i feltet Memo. Husketeksten gør det lettere for dig at genkende kostprisjusteringen på et senere tidspunkt. Memo-feltet anvendes til at anføre en kommentar og fungerer som dokumentation. Teksten vil fremgå af budgetposten på den indgående ordre.
 4. Indtast dato i feltet Genberegn varer med sporbarhed tilgængelig fra og med. Datoen afgrænser ift. Hvilken varebeholdning der var på en given dag til dags dato. Alle varepartier af den eller de varearter, som der indtastes en ny kostpris for, som var på lager i perioden fra den første valgte dato til og med dags dato, vil blive korrigeret. Afgrænsningen er kun gældende for varer med sporbarhed. Varer uden sporbarhed vil få tilføjet en budgetpost på den seneste indgående ordre som ligger inden for den indeværende lagerværdisætningsperiode.
 5. Vælg Ja eller Nej i feltet Justér kun forventede kostpriser. I tracezilla kan du benytte den forventede og/eller faktiske kostprisberegning. Ved faktisk kostprisberegning matcher du bilag fra dit regnskabssystem til varepartierne i tracezilla. Den forventede kostprisberegning er baseret på de priser du indtaster i budgetposter på ordrer (enhedspris). Læs mere om tracezillas kostprisberegning her.
 6. Opret kostprisjusteringen med Status som Kladde. Så længe kostprisjusteringen har status som Kladde, vil kostprisjusteringen ikke være aktiveret. Statussen benyttes så længe de nye kostpriser indtastes i kostprislisten. Når kostpriserne er indtastet, skal status sættes til Afventer, dvs. at kostprisjusteringen er klar til at køre. Når kostprisjusteringen er sat i gang og imens de korrigerende budgetposter oprettes, vil den have status som Kører. Kostprisjusteringen er afsluttet, når den har status Færdig.
 7. Vælg en kategori i feltet Linjekategori justering. Den korrigerende budgetpost vil få denne kategori, og det korrigerende beløb vil blive vist i rapporter under denne budgetpost f.eks. Nedbrydning af omkostninger.

Herefter indtastes kostpriserne i listen.

 1. Når kostprishovedet er oprettet, kan du klikke på den blå knap med tre prikker og en pil. Her kan du vælge Rediger, Priser og Slet.
 2. Vælg Priser.
 3. Klik på blyantsymbolet ud for den vareart, du gerne vil indikere en kostpris for. Indtast kostprisen. Klik på disketten for at gemme.
 4. Når kostpriserne er indtastet, sættes status i kostprishovedet til Afventer.

Indhold