Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Afvigelsesrapport

I tracezilla er det muligt at få generet en afvigelsesrapport for produktionsordrer.

Afvigelsesrapporten kan være et godt redskab til at finde ud af, hvor markante differencer kommer fra i økologiregnskabet. Vær opmærksom på, at denne rapport ikke er den samme type rapport som Fødevarestyrelsen benævner afvigelsesrapport.

En afvigelsesrapport i forbindelse med egenkontrol kan sidestilles med fejlskemaer, hvor du skal beskrive afvigelser ift. kontrolpunkter og  korrigerende handlinger.

En afvigelsesrapport i forbindelse med økologiregnskab er din redegørelse for hvad der kunne være en sandsynlig årsag til, at der er en uoverensstemmelse mellem de registrerede indgående og udgående varer og hvordan du vil forsøge at nedbringe differencen i den kommende opgørelsesperiode.

  1. Afvigelsesrapporten kan tilgås ved at vælge Produktion i topmenuen og klikke på Afvigelser i rullemenuen under Rapporter. Alternativt kan rapporten tilgås via en produktionsordre ved at klikke på Rapporter i øverste højre hjørne i ordrebilledet.
  2. Afvigelsesrapporten kan printes ud i et printervenligt format eller downloades som Excelfil ved brug af de gule knapper i højre hjørne.
  3. Du kan benytte filtrene i venstre side til at finde bestemte produktionsordrer, opskrifter, varearter m.m.
  4. Du kan skifte visning mellem fanerne Forbruger og Producerer.
  5. De varearter med den største afvigelse vil placeres øverst i afvigelsesrapporten. En afvigelse kan skyldes at en produktionsordre er blevet annulleret og at opskriften stadig er tilknyttet til produktionsordren. Vær derfor opmærksom på dette.

Det viser kolonnerne i rapporten:

Vareart Viser den vareart som indgår i en produktion, og der registreres afvigelse for.
Produktion Dette er ordrenummeret på produktionsordren.
Måleenhed Dette er den valgte måleenhed for varearten.
Forventet Dette viser det forventede antal måleenheder ifølge opskriften. Det vil være muligt for virksomheder som fører økologiregnskab at identificere større afvigelser, da der vil stå 0 i denne kolonne, hvis der ikke er tilføjet en opskrift.
Faktisk Dette viser det faktiske forbrug eller den faktiske producerede mængde.
Afvigelse Dette viser afvigelsen mellem det faktiske forbrug/produktion og det forventede forbrug/produktion ifølge opskrifterne i den valgte måleenhed for varearten.
Afvigelse (kg) Dette viser afvigelsen mellem det faktiske forbrug/produktion og det forventede forbrug/produktion ifølge opskrifterne i kg.

Indhold