Finansiel

Budget

Om budgetter Budgetter på indkøbs-, lager-, retur- og produktionsordrer sætter den forventede kostpris på de varepartier som bliver skabt af ordren. Omkostninger forbundet med salgsordrer er det der hedder en distributionsomkostning. Disse bidrager ikke til kostprisen på varepartierne, der er m...

Fakturaer

Du kan læse generelt om fakturaer her. Du kan se alle de fakturaer, du har oprettet, ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Fakturaer i rullemenuen. Her kan du også bekræfte betalingen af en faktura ved at klikke Betalt og se den enkelte faktura ved at klikke på den. Du kan søge i fakturaern...

Nøgletal og andre tal

På visningen af varepartier, ordrer, udgifter og fakturaer vises nogle sæt af relevante nøgletal. I nedenstående tabeller kan du se hvad de forskellige tal viser. Det kan tage op til fem minutter at genberegne den korrekte værdi af en ordre efter tilføjelse af varepartier. Når systemet genberegn...

Bogføringsregler

Du kan opsætte regler for hvilke fakturaer og udgifter, der skal konteres på hvilke bogføringskonti i dit regnskab. Selve overførslen foregår via en bogføringskladde. Det foregår i to trin. Først skal du definere et sæt bogføringskonti, som fakturaer og udgifter skal konteres på i dit regnskab. ...

Bogføringskladder

Du kan eksportere dine bogføringsposter (fakturaer og/eller udgifter) eller overføre dem til dit regnskabsprogram, hvis du har en integration til det. Før du kan overføre eller eksportere bogføringsposter, skal du angive hvilke bogføringskonti, der skal overføres til i dit regnskab. For at overf...

Sådan beregner tracezilla kostpriser

En vares kostpris er indkøbsprisen plus de omkostninger der er løbet til i forbindelse med f.eks. forarbejdning, produktion, fragt, told, emballage osv. Kostprisen er ikke det den samme pris, som den du sælger dine varer til. Forskellen på salgsprisen og kostprisen er avancen, også kaldet for...

Lagerjusteringsposter

Du kan nemt overføre dine lagerjusteringsposter til e-conomic fra tracezilla med bare fire klik. Det vil være relevant i tilfælde af at du har fået sat en integration op til e-conomic og fakturaer sendes direkte til e-conomic efter oprettelsen. Send lagerjusteringsposter til e-conomic Klik ...

Udgifter

Udgifter i tracezilla tracezilla gør det nemt at holde styr på, hvor du har dine udgifter, når du handler og forarbejder fødevarer. Udgifter kan tilknyttes en ordre, en levering eller et specifikt vareparti. Når udgiften er tilknyttet, indgår den i beregningen af varepartiets værdi. Hvis udgift...

Kostprisjustering

Om kostprisberegning og justeringsværktøjet Kostprisjustering er et hjælpeværktøj til at justere kostprisen på et vareparti. Tracezilla beregner dine kostpriser automatisk på baggrund af dine indtastede indkøbspriser, budgetposter for fragt, budgetposter for told,  produktionsomkostninger og så...

Opret kreditnota

I tracezilla kan du oprette en kreditnota på flere måder. Den rigtige metode afhænger af årsagen til krediteringen. Scenarie/årsag: Prisen på en vare skal rettes (og evt. justering i antal varer), og der skal oprettes ny faktura En rabat skal tilføjes En rabat skal æ...