Finansiel

Budgetposter

Om budgetter Budgetter på indkøbs-, lager-, retur- og produktionsordrer sætter den forventede kostpris på de varepartier som bliver skabt af ordren. Omkostninger forbundet med salgsordrer er det der hedder en distributionsomkostning. Disse bidrager ikke til kostprisen på varepartierne, der er m...

Fakturaer

Du kan læse generelt om fakturaer her. Du kan se alle de fakturaer, du har oprettet, ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Fakturaer i rullemenuen. Her kan du også bekræfte betalingen af en faktura ved at klikke Betalt og se den enkelte faktura ved at klikke på den. Du kan søge i fakturaern...

Nøgletal og andre tal

På visningen af varepartier, ordrer, udgifter og fakturaer vises nogle sæt af relevante nøgletal. I nedenstående tabeller kan du se hvad de forskellige tal viser. Det kan tage op til fem minutter at genberegne den korrekte værdi af en ordre efter tilføjelse af varepartier. Når systemet genberegn...

Bogføringsregler

Du kan opsætte regler for hvilke fakturaer og udgifter, der skal konteres på hvilke bogføringskonti i dit regnskab. Selve overførslen foregår via en bogføringskladde. Det foregår i to trin. Først skal du definere et sæt bogføringskonti, som fakturaer og udgifter skal konteres på i dit regnskab. ...

Bogføringskladder

Du kan eksportere dine bogføringsposter (fakturaer og/eller udgifter) eller overføre dem til dit regnskabsprogram, hvis du har en integration til det. Før du kan overføre eller eksportere bogføringsposter, skal du angive hvilke bogføringskonti, der skal overføres til i dit regnskab. For at overf...

Sådan beregner tracezilla kostpriser

En vares kostpris er indkøbsprisen plus de omkostninger der er løbet til i forbindelse med f.eks. forarbejdning, produktion, fragt, told, emballage osv. Kostprisen er ikke det den samme pris, som den du sælger dine varer til. Forskellen på salgsprisen og kostprisen er avancen, også kaldet for...

Lagerjusteringsposter

Du kan nemt overføre dine lagerjusteringsposter til e-conomic fra tracezilla med bare fire klik. Det vil være relevant i tilfælde af at du har fået sat en integration op til e-conomic og fakturaer sendes direkte til e-conomic efter oprettelsen. Send lagerjusteringsposter til e-conomic Klik ...

Udgifter

Udgifter i tracezilla tracezilla gør det nemt at holde styr på, hvor du har dine udgifter, når du handler og forarbejder fødevarer. Udgifter kan tilknyttes en ordre, en levering eller et specifikt vareparti. Når udgiften er tilknyttet, indgår den i beregningen af varepartiets værdi. Hvis udgift...

Kostprisjustering

Om kostprisberegning og justeringsværktøjet Kostprisjustering er et hjælpeværktøj til at justere kostprisen på et vareparti. Tracezilla beregner dine kostpriser automatisk på baggrund af dine indtastede indkøbspriser, budgetposter for fragt, budgetposter for told,  produktionsomkostninger og så...

Opret kreditnota

I tracezilla kan du oprette en kreditnota på to måder, enten 1) kreditering af hele fakturaen og derefter oprettes en ny faktura eller 2) blot en kreditnota med ændringerne. Hvilken af de to metoder er den mest korrekte, afhænger af årsagen til krediteringen. Det afhænger også af hvordan din kun...

Opret kreditnota og juster antal varer

Se hvordan du opretter en kreditnota og justerer antallet af varer på en ordre. Når du retter antallet ned på en varelinje, vil varerne komme tilbage på lager. Ved at følge denne vejledning, vil der blive oprettet en kreditnota for det antal varer, som kunden ikke modtog alligevel. Du finder fle...

Opret kreditnota og annuller ordre

Se hvordan du opretter en kreditnota og annullerer en salgsordre. Følg nedenstående trin, hvis en kunde er blevet faktureret for en ordre, som skal annulleres, og varerne er ikke afsendt til kunden. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. En salgsordre s...

Opret kreditnota til en samlefaktura

Se hvordan du opretter en kreditnota til en samlefaktura. Læs mere om samlefakturaer her. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. Opret kreditnota til en samlefaktura Klik på Salg i topmenuen og vælg Fakturaer. Brug filtrene i venstre side til at s...

Opret kreditnota og ret fakturadato

Se hvordan du opretter en kreditnota og retter fakturadatoen. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. En faktura har fået den forkerte fakturadato De overordnede trin er: Der skal oprettes en kreditnota til hele fakturaen. Der skal oprettes en ny f...

Opret kreditnota uden returnering

Se hvordan du opretter en kreditnota uden at føre nogle varer tilbage på lager. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. Kreditnota for nogle varer Der kan være mange årsager til, at varerne ikke skal føres tilbage på lager. Varerne kan eksempelvis være ...

Opret kreditnota med priskorrektion

Se hvordan du opretter en kreditnota så prisen kan rettes og en ny faktura kan udstedes eller hvordan du opretter en kreditnota baseret på en separat linje for en priskorrektion. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her.     Prisen på en (eller flere) va...

Opret kreditnota og ret valuta

Se hvordan du opretter en kreditnota og retter valutaen. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. En kunde er faktureret i forkert valuta De overordnede trin er: Der skal oprettes en kreditnota til hele fakturaen. Valuta angivet i ordrehovedet skal ...

Opret kreditnota og ret kunde

Se hvordan du opretter en kreditnota og ændrer kunden, som skal faktureres. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her. Der er ved en fejl oprettet en faktura til den forkerte kunde De overordnede trin er: Der skal oprettes en kreditnota til hele faktura...

Opret kreditnota og tilføj rabat

Se hvordan du opretter en kreditnota og tilføjer eller ændrer en rabat på en salgsordre. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af specifikke årsager her.   En rabat skal tilføjes Hvis du har glemt at tilføje en rabat på en ordre, kan du enten 1) kreditere hele fakturaen, t...

Opret kreditnota og ret vare

Se hvordan du fjerner en varelinje fra salgsordren og tilføjer en anden vare til ordren i stedet for. 1) Du kan oprette en kreditnota og derefter lave rettelserne og så en ny faktura eller 2) du kan oprette et dokument med rettelserne. Du finder flere vejledninger til kreditering på grund af spe...