Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Nedbrydning af omkostninger

Med omkostningsrapporten kan du få brudt dine omkostninger ned, så det bliver tydeligt, hvor i processen den største omkostning ligger.

Du kan se dine forventede og dine faktiske omkostninger fordelt på ordrer, varepartier, varearter, leverandører og kategorier (eg. fragt, arbejdsløn, indkøbspris, emballage, lager, etc).

  1. Klik Finansiel i topmenuen og vælg Nedbrydning af omkostninger i sektionen Rapporter i dropdown-menuen.
  2. Ved hjælp af filtrene øverst kan du vælge at få vist omkostningerne for en given ordre, vareart, leverandør eller et bestemt vareparti. Du kan få vist omkostningerne som et beløb eller som den procentvise andel. Klik Anvend. Hvis du arbejder på en lille skærm vil filtrene være at finde ved at klikke på forstørrelsesglasset.
  3. I fanerne kan du skifte mellem visning af nedbrydningsrapporten. I fanerne kan du se dine omkostninger fordelt på varepartier, leverandører, varearter eller kategorier fx fragt, told, varekøb m.m
  4. Hvis du har valgt et filter, vil omkostningerne i fanerne kun gælde den leverandør eller ordre, der er valgt. Hvis du ikke har valgt en leverandør eller ordre, vil omkostninger for alle leverandører og ordrer blive vist.
  5. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig.
  6. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

 

Pr. Vareart/Råvarer

I denne fane vises omkostninger for producerede varearter opdelt i råvarer.

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonnenavn Forklaring
Varearter Her vises varearterne som omkostningerne vedrører.
Måleenhed Her vises vareartens primære måleenhed.
Antal måleenheder Dette er det samlede antal måleenheder forbrugt til at producere færdigvaren.
Kostpris Dette er kostprisen for råvaren, der er forbrugt til at producere færdigvaren.
Pr. måleenhed Dette er den andel, som råvaren udgør af færdigvarens kostpris.
Total Dette er de totale omkostninger fordelt på de enkelte råvarer.

 

Pr. vareparti / Post

Filtrer på en indgående ordre eller et specifikt vareparti for at få vist denne fane.

I rapporten bliver der kun vist de varepartier som bidrager med en værditilvækst. Det vil sige at hvis der eksempelvis produceres mellemvarer som ikke resulterer i en ændring i kostprisen, vil denne ikke blive vist i denne fane i rapporten. Du kan i stedet se dette ved at benytte rapporten sporbarhed.

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonnenavn Forklaring
Indgående ordre: ordretype Dette er den form for ordre som har ført varerne på lager som bidrager til kostprisen af varepartiet. Det kan være indkøbs-, produktions- eller lagerordre.
Indgående ordre: Nummer Dette er nummeret på den indgående ordre. Eksempel: hvis den indgående ordretype er indkøb og nummeret i denne kolonne er 52, så henviser det til indkøbsordre nr. 52.
Indgående ordre: Leveringsdato Dette er den dag hvor varen er blevet leveret. Datoen er angivet i ordrehovedet under fanen Leveringsoplysninger.
Bevægelse: Dato for værditilvækst Denne dato vil typisk være den samme som leveringsdatoen. Hvis udvidelsen faktisk kostprisberegning er slået til er dette fakturadatoen for udgiftsbilaget som indlæses i tracezilla. Datoen vil typisk være den samme, men fakturadatoen kan også være før eller efter leveringsdatoen.
Oprindelse Dette er hvor prisen, som bidrager til kostprisen, kommer fra. Denne kan være en budgetpost eller en udgift.
Lot-nummer Dette er varepartiets nummer som gør varepartiet sporbart. Dette er et automatisk genereret lot-nummer, men du kan også erstatte dette med det lot-nummer som står på den fysiske vare, såfremt du har indtastet dette som spor.
Leverandør I dette felt vises navnet på leverandøren såfremt ordretypen er indkøbsordre.
Kategori Dette er den kategori som vælges i forbindelse med oprettelsen af budgetposten eller udgiften. Kategorien varekøb tildeles automatisk til indkøbte varer. Kategorien kan fx være arbejdsløn, fragt, produktion, varekøb osv.

Omkostningerne for fragt, arbejdsløn og analyser fordeles på varepartierne på ordren efter vægt, således at den største omkostning vil fremgå af varepartiet med højeste vægt. Omkostningerne for de resterende kategorier fordeles efter pris.
Udgift nr. Hvis der i Oprindelse for denne linje står Udgift, vil der være et udgiftsnummer vist. Således kan du finde tilbage til den pågældende udgift.
Memo Dette er enten den indtastede husketekst eller lot-nummeret på varepartiet. I det tilfælde hvor det er varekøb vil Memo være varepartinummeret.
ændring i værdi: pr. måleenhed Dette er værdien som varen bidrager til kostprisen med pr. måleenhed. Måleenheden er valgt ved oprettelse af varearten.
ændring i værdi: total Dette er værdien som varen bidrager til kostprisen med i alt. Det er andelen af kostprisen, som varen repræsenterer. Denne beregnes ved at gange ændring i værdi pr. måleenhed med antallet af måleenheder, som er indgået i produktion af det valgte vareparti.

Det er værditilførslen fra den forbrugte vare som tildeles det valgte vareparti.

 

Pr. leverandør

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonnenavn Forklaring
Leverandør Her vises de partnere, som omkostningerne vedrører.
Total Dette er de totale omkostninger fordelt på de partnere, som har leveret varer til virksomheden.
Kategori Kategorien kan være fragt, varekøb, told osv. Dette er omkostningerne for de enkelte kategorier fordelt på de partnere, som har leveret varer til virksomheden.

 

Pr. Vareart

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonnenavn Forklaring
Varearter Her vises varearterne som omkostningerne vedrører.
Måleenhed Her vises vareartens primære måleenhed.
Total Dette er de totale omkostninger fordelt på de enkelte varearter.
Kategori: Kategorien kan være fragt, varekøb, told osv. Dette er omkostningerne for de enkelte kategorier fordelt på varearterne.

 

Pr. vareart/måleenhed

Det viser kolonnerne i rapporten:

Kolonnenavn Forklaring
Vareart Her vises varearterne som omkostningerne vedrører.
Total Dette er den gennemsnitlige kostpris pr. vareart. Kostprisen er beregnet på baggrund af kostprisen på alle varepartier som har været registreret på lageret i tracezilla og de dertilhørende omkostninger.

De totale omkostninger bliver beregnet pba. budgetposter på indkøbs- og produktionsordrer. Omkostningen er vist pr. måleenhed, som den er defineret for varearten.
Kategori Dette er den kategori som vælges i forbindelse med oprettelsen af budgetposten. Kategorien varekøb tildeles automatisk til indkøbte varer. Kategorien kan fx være arbejdsløn, fragt, produktion, varekøb osv.

Omkostningerne for fragt, arbejdsløn og analyser fordeles på varepartierne efter vægt, således at den største omkostning vil fremgå af varepartiet med højeste vægt. Omkostningerne for de resterende kategorier fordeles efter pris.

Udtræk

Hvis du selv vil opbygge en kostprisrapport med lige præcis de oplysninger, som du har behov for, kan du lave en pivottabel. Dine data står allerede i såkaldt tabuleret form - så hver type af information står i hver sin række - for at sikre at udtrækket er kompatibelt med en pivottabel.

Klik på fanen Udtræk under Nedbrydning af omkostninger og tryk derefter på XLSX øverst til højre. Så downloades en fil til et regneprogram med udtrækkets oplysninger.

Langt de fleste regneprogrammer har funktionen Pivottabel fx Excel. Det varierer fra regneprogram til regneprogram, hvordan tabellen laves. Du kan lave en søgning på internettet for at finde en vejledning. Søg fx på Google efter “Pivottabel Excel”.

Indhold