Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Afgiftsrapport for salg

Om rapporten

Afgiftsrapporten er universel og kan benyttes til flere formål. Den kan f.eks. anvendes som grundlag til at beregne punktafgifter, til at dokumentere mængden af forbrugt emballage i forbindelse med salg eller til rapportering af pant.

I applikationen benævnes rapporten som mængderapport, fordi den er baseret på mængden af en vare som er afgiftspligtig. Rapporten benævnes i talesprog som afgiftsrapport.

Bryggerier kan f.eks. definere mængden af ethanol i en øl, og ismejerier kan definere mængden af ismiks, chokolade m.m. i iscreme.

Producenter, som sælger varer til Tyskland, kan rapportere mængden af emballage i henhold til das Verpackungsgesetz (emballageloven).

Virksomheder som sælger pantpligtige drikkevarer, kan oprette pant A, pant B og pant C som en afgift. På baggrund af antal solgte enheder, kan der generes en rapport, som kan benyttes til at indberette pant. Her er fanen pr. faktura/vareart relevant.

 

Trin 1: Slå udvidelsen til

Afgiftsrapporten er en udvidelse, som først skal slås til, for at den viser sig på din konto. Hvis du benytter afgiftsrapporten for indkøb allerede, behøver du ikke at slå den til igen.

 1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger i rullemenuen.
 2. Klik på menupunktet Udvidelser i venstre side.
 3. Slå funktionen Mængdeangivelser til.

 

Trin 2: Definér typen af afgift

 1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger i rullemenuen.
 2. Klik på Mængdeangivelser i midten.
 3. Klik på Tilføj ny i øverste højre hjørne.
 4. Indtast et Navn for det der skal udregnes afgift for f.eks. Ethanolindhold, 1,2 - 6 pct. vol.
 5. Du kan evt. indtaste en Referencekode f.eks. som henvisning til en bestemt lovbestemmelse eller et relateret dokumentnummer. Du kan også blot give den et nummer.
 6. Vælg et Beregningsgrundlag, dvs. de afgiftspligtige varer sælges (faktureret) eller købes (indkøbt).
 7. Vælg en Enhed fra listen. For nogle mængder er det givet, hvilken enhed det er relevant at måle i f.eks. stk for emballage eller liter for ismiks.
 8. Tilføj evt. et Tag. Du kan tilføje et tag ved at klikke på + symbolet i højre side i dialogvinduet.
 9. I feltet Er denne mængdeangivelse aktiv? skal der stå ja, for at mængdeangivelsen kan angives for varearter og vises i rapporten.
 10. Det er relevant at angive et land i feltet Partnerland er, hvis der kun skal betales afgift af varer, som er solgt til kunder i et bestemt land.
 11. Udfyld datofelterne Leveret fra og Leveret til, hvis det kun er en afgrænset periode, der skal betales punktafgift af varerne. Det er også relevant, hvis satsen for en punktafgift ændrer sig. Så vil datoerne svare til gyldighedsperioden for denne sats.
 12. Vælg en Omkostningskategori f.eks. ’Skatter’. Kategorien vil blive vist på salgsordrer, hvor afgiftspligtige varer er sælges, og i rapporter.
 13. Vælg en Komponent. F.eks. Palmeolie. Angivelse af komponent bruges bl.a. til afrapportering i Compass Group-integrationen.
 14. Angiv satsen på afgiften i feltet Enhedspris. Eksempelvis 5,18 DKK pr. liter ren ethanol.
 15. Klik på Gem for at oprette punktafgiften.

 

Trin 3: Angiv den afgiftpligtige mængde på varen

 1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Varearter i rullemenuen.
 2. Du kan enten vælge at redigere en vareart ad gangen eller du kan redigere flere ved at hente en importskabelon.

 

Redigér en vareart ad gangen

 1. Du kan søge en vareart frem i oversigten ved brug af filtrene til venstre. Søg eksempelvis efter et varenummer eller varenavn i filteret Nøgleord.
 2. Når den givne vareart ses i oversigten, klikker du på den blå knap med tre prikker. Vælg Konfigurer.
 3. Gå til fanen Mængdeangivelser.
 4. Nu angives mængden som er afgiftspligtig i henhold til varens måleenhed.

  Eksempel: Der er 4% ethanol i en frugtvin. Varen sælges i en kolli á 8 stk. Jeg skal angive, mængden af ren ethanol i én flaske frugtvin. Jeg bruger feltet i tracezilla til at regne. 4% svarer til 0,04 og der er 0,75 liter i en flaske. 0,04 x 0,75 = 0,03 liter ethanol per flaske.

Klik på Gem, når mængden er indtastet.

 

Redigér flere varearter på samme tid

Du kan downloade et regneark til eksempelvis Excel, hvori du kan redigere flere varearter på én gang. Når værdierne er tilføjet til de relevante varearter, kan regnearket samlet indlæses i tracezilla igen.

 1. Brug filtrene i venstre side til at begrænse antallet af viste varearter. Du kan søge varearter frem ved at søge efter varenavn eller nummer i feltet Nøgleord. Hvis du har givet dine varearter et tag, kan du søge efter det.
 2. Når de varearter, som skal redigeres, er vist i resultatlisten, klikker du på Importer i øverste højre hjørne. Klik Hent importskabelon.
 3. Åben regnearket lokalt på din computer.
 4. Rul til højre, hen til de sidste kolonner i regnearket. Det varierer, hvor mange kolonner der er i importskabelonen fra virksomhedskonto til virksomhedskonto. Find den kolonne, som i række 1 har det samme navn, som det du har navngivet afgiften med i Trin 2: Definér typen af afgift.
 5. I kolonnen indtastes mængden nu i henhold til vareartens måleenhed, som kan ses i kolonne L: Måleenhed.

  Eksempel: Der er 4% ethanol i en frugtvin. Varen sælges i en kolli á 8 stk. Jeg skal angive, mængden af ren ethanol i én flaske frugtvin. Jeg bruger en lommeregner. 4% svarer til 0,04 og der er 0,75 liter i en flaske. 0,04 x 0,75 = 0,03 liter ethanol per flaske. I feltet skriver jeg derfor 0,03. NB! Vær opmærksom på at feltet ikke må indeholde regnestykket, da importskabelonen i så fald ikke vil kunne indlæses i tracezilla igen.

 6. Når alle mængderne er indtastet i regnearket, gemmes filen på computeren.
 7. Gå ind i tracezilla igen. Klik på Upload i det samme vindue, som du hentede skabelonen fra. Vælg filen lokalt fra computeren.
 8. Når ændringerne er registreret og gemt i tracezilla, vil der stå: Succes! Filen blev importeret.

 

Se rapporten

Når du har konfigureret trin 1, 2 og 3, kan du nu begynde at bruge rapporten.

 1. Gå til Salg i topmenuen og klik på Mængderegnskab i rullemenuen.
 2. I filtrene i venstre side kan du slå de mængdeangivelser til, som du har defineret under dine virksomhedsindstillinger.
 3. Hvis ikke du kan se filtrene, kan det være fordi du arbejder på en lille skærm. I så fald kan du finde filtrene ved at klikke på forstørrelsesglasset ved siden af knappen Printervenlig.
 4. Du kan vælge en skæringsdato i filteret Fakturadato. Du kan vælge at få vist flere varearter ved at taste dem i filteret Varearter. Du kan filtrere på en bestemt Kunde. Det er relevant ved rapportering af emballage til tyske kunder.
 5. Du kan få vist rapporten i printervenligt format ved at klikke på knappen Printervenlig i øverste højre hjørne. Du kan også eksportere rapporten som fil til Excel ved at klikke på knappen XLSX.

I det nedenstående kan du læse en forklaring af felterne i rapporten.

 

Fanen pr. vareart

Kolonne Forklaring
Varenr. Dette er nummeret, som varearten har.
Globalt navn Dette er det navn, som er angivet på varearten ved oprettelse af varearten. Under oprettelsen er det muligt at angive navnet på flere sprog, hvorfor dette er det Globale navn.
Måleenhed Dette er måleenheden som varearten er sat op med. Du kan læse mere om varearter her.
Antal måleenhed Dette angiver hvor mange måleenheder af varearten, som er blevet faktureret.
Nettovægt Dette er den samlede vægt for de fakturerede varepartier, som tager udgangspunkt i den angivne nettovægt på varearten.
Defineret mængdeangivelse

(Referencekode og navn på det element af varearten, som skal deklareres).
Den sidste kolonne viser det element af varearten, som du har brug for at afgive en mængdedeklaration for, og som du har specificeret til varearten.

Hvis du har angivet flere elementer der skal deklareres for dine varearter, vil du have flere kolonner her. - fx for flaske 0,33 ml, kapsel, kasse, glas 0,5 l pant, chokolade osv.

 

Fanen pr. faktura/vareart

Denne fane er relevant til rapportering af salg af pantpligtige drikkevarer. Det er denne som indeholder de informationer som der skal oplyses i forbindelse med detaljeret rapportering hver kalendermåned til Dansk Retursystem.

Vær opmærksom på at rapporten ikke passer en til en med dokumentet fra Dansk Retursystem, da rapporten også har andre formål end rapportering til Dansk Retursystem. Du er selv ansvarlig for at udfylde de resterende data såsom udtræksdato, periode, transkode, dit udbydernr. hos DRS, salgsgruppe og om emballagen er genpåfyldelig eller engangsemballage.

Kolonne Forklaring
Fakturanr. Dette er nummeret på den faktura, hvor de pantpligtige vare er blevet solgt. (Dette vil være det felt der i rapporteringsskabelonen hos dansk retursystem hedder fakturanummer for ’udbyders’ (din) faktura).
Fakturadato Dette er datoen for hvornår fakturaen blev oprettet.
Kundenr. Dette er det nummer som kunden (partneren) har i tracezilla. Dette er et fortløbende nummer som bliver tildelt, når du opretter eller indlæser en partner i tracezilla.
Kunde Dette er navnet på kunden, som den pantpligtige vare er solgt til.
Adresse Dette er kundens adresse.
Postnummer Dette er kundens adresse.
By Dette er kundens adresse.
Land Dette er landet som er angivet for kunden under opsætningen af partneren.
Telefon Dette er telefonnummeret som er angivet for kunden under opsætningen af partneren.
CVR-nr./VAT-ID Dette er kundens CVR-nr.
Varenummer Dette er dit varenummer. Det er varenummeret på den pantpligtige vare som er solgt.
EAN, måleenhed Dette er EAN-nummeret for varen.

For flasker eller dåser med depositum er denne enhed stk.

(I rapporteringsskabelonen fra Dansk Retursystem betegnes dette nummer som GTIN-nummeret).
Defineret mængdeangivelse (Referencekode og navn på det element af varearten, som skal deklareres). Den sidste kolonne viser det element af varearten, som du har brug for at afgive en mængdedeklaration for, og som du har specificeret til varearten.

Her kan du se antallet af solgte enheder for dette element af varearten (fx antal pantflasker i stk, eller antal Liter af ismix).

 

De øvrige faner i rapporten

Kolonne Forklaring
Pr. vareart/tag, land, partner, partner/tag, ejer, ordre, faktura eller måned Dette er enten tags tilknyttet varearter, landet som varearten med mængdeangivelserne er faktureret til, partneren som varearten er faktureret til, tags på partneren, ejer er brugeren i tracezilla som står som ejer af ordren, ordrer hvor varearter med defineret mængdeangivelser indgår i, fakturanummer og kunden eller faktureringsmåneden.
Defineret mængdeangivelse

(Referencekode og navn på det element af varearten, som skal deklareres).

 
Den sidste kolonne viser det element af varearten, som du har brug for at afgive en mængdedeklaration for, og som du har specificeret til varearten.Hvis du har angivet flere elementer der skal deklareres for dine varearter, vil du have flere kolonner her. - fx for flaske 0,33 ml, kapsel, kasse, glas 0,5 l pant, chokolade osv.

Indhold