Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Rapport for sammenligning af salg

Hvad kan rapporten bruges til?

Rapporten Sammenligning gør det muligt at sidestille salgstal.

Rapporten kan eksempelvis benyttes til at sammenligne:

  • salgstal for en kunde i én periode ift. en anden periode.
  • salgstal for en kunde ift. en anden kunde evt. med udgangspunkt i en bestemt salgsvare.
  • salget i et kvartal for to markeder/lande.
  • salgstal for en gruppe af varer ift. en anden gruppe af varer.
  • salgstallene for ordrer som er omfattet af rammeaftaler ift. ordrer som ikke er en del af en rammeaftale.

 

Hvordan bruges rapporten og hvad viser den?

De salgstal som du gerne vil sammenligne, sidestilles i hhv. Filter 1 og Filter 2. Ud for hver linje kan du få vist enten den absolutte forskel på de to salgstal fx forskellen mellem 100.000 solgte enheder og 80.000 solgte enheder er lig med 20.000 solgte enheder eller den procentvise forskel.

Rapporten vil vise forskellen mellem salgstallene i de to filtre på baggrund af antal solgte enheder, indtægter, bruttoresultat og bruttoavance procent.

 

Sådan kommer du i gang med at bruge rapporten

  1. Klik på Salg i topmenuen og vælg Sammenligning under sektionen Rapporter.
  2. Start med at angive hvilke oplysninger, som skal fremgå af rapporten, ved at bruge filtrene til venstre. Læs mere om brugen af filtrene nedenfor. Klik på Anvend for at påføre filtrene.
  3. Du kan hente rapporten ned som en fil til et regneprogram ved at klikke på XLSX øverst til højre.
  4. Du kan også få vist rapporten i et printervenligt format, ved at klikke på knappen Printervenlig.

 

Gemte søgninger

Du kan gemme indstillingen af filtrene. Så husker tracezilla hvad du tidligere har søgt på, så du kan foretage samme søgning på et senere tidspunkt. Det er relevant, hvis du med jævne mellemrum henter rapporten til det samme formål.

Giv søgningen et navn/beskrivelse i feltet Memo og klik på Gem.

 

Filteret Vis forskel som

Absolutte tal Forskellen i antal solgte enheder, indtægter, bruttoresultat og bruttoavance i absolutte tal. Eksempelvis 888 stk solgt (filter 1) og 1200 stk solgt (filter 2) vil give en forskel på 312 stk flere solgt i filter 2.

Formel: 1200 - 888 = 312
Procentvis ændring Den procentvise stigning eller det procentvise fald i salgstallene. Eksempelvis er stigningen fra 888 solgte stk (filter 1) til 1200 solgte stk (filter 2) en procentvis stigning på 35,14%.

Formel: 1200 - 888 = 312
( 312 / 888 ) * 100 = 35.14 %
Andelen af (i procent) Den relative forskel i procent, hvor der måles hvor stor en andel salgstallene i filter 2 udgør af filter 1. Eksempelvis svarer 1200 stk solgt (filter 2) til 135,14% (andel) af 888 stk solgt (filter 1).

Formel: (1200 / 888) * 100 = 135.14%

 

Filteret Vis kostpriser

Kostprisberegning er en underliggende del af tracezilla. Der beregnes kostpriser på to måder: den forventede og den faktiske kostprisberegning. Du kan læse mere om tracezillas kostprisberegning her.

Faktisk Den faktiske kostpris bliver beregnet på baggrund af de udgiftsbilag som er indlæst (fra e-conomic) og tilknyttet varepartiet. Derudover medregnes overhead budgetposter også, dvs. budgetposter som du ikke har et udgiftsbilag for.
Forventet Den forventede kostpris bliver beregnet på baggrund af de enhedspriser du selv indtaster i tracezilla. Dette er eksempelvis enhedsprisen for køb af varer, fragt på ordrer/leveringer og produktionsomkostninger. Disse viser sig som budgetposter på ordrer.

 

Inkluder underordnede

Hvis du har oprettet flere partnere, som hører under samme overordnede organisation (moderselskab, paraplyorganisation), kan du samle salgstallene for organisationen under samme partner. Det gøres ved at angive en overordnet organisation for partnerne. Læs mere i vejledningen her.

 

Filter 1 og Filter 2

Indtast eller vælg de oplysninger i udvalgte filtre som du gerne vil sammenligne i Filter 1 og brug tilsvarende de samme filtre i Filter 2. Du kan se et eksempel nedenfor. For at sammenligne salgstallene vil nogle af filtrene udfyldes med det samme, mens det som der sammenlignes vil være forskelligt fx forskellige tidsperioder, kunder, lande, varegrupper etc.

Land: Brug eksempelvis dette filter hvis du gerne vil sammenligne salget for et marked sammenlignet med et andet marked. Eller hvis du blot vil se salgstal for et bestemt land i begge filtre. Filteret vil derved sortere efter kundens land (partnerland). Tryk i feltet for at vælge landet fra listen, begynd indtastning af landenavnet i feltet for at søge eller søg efter landekoden fx DK, GB, SE, NO osv.

Tag på ordre, Tag på kunde, Tag på vareart: I tracezilla kan du anvende tags til at organisere og strukturere indhold. Anvendelsesmulighederne er mange. Hvis du har tilknyttet et tag til en gruppe af varer fx “drikkevarer, tørvarer, frostvarer” eller “økologisk, konventionel” kan du filtrere på disse. Det kan også være ordrer som er inkluderet i rammeaftaler. Læs mere om tags. Klik i feltet og begynd at taste for at søge eller vælg et tag fra forslagslisten.

Kunde: Du kan sammenligne salgstal for en kunde eller sammenligne salget for forskellige kunder med hinanden. Begynd af indtaste virksomhedsnavnet for kunden og vælg det blandt de viste forslag.

Varearter: Du kan sammenligne salgstal for én eller flere specifikke varer. Klik i feltet for at søge efter en vare og vælg den. Derefter vil det være muligt at vælge flere varearter.

Ordredato, Leveringsdato: Du kan benytte en af de to filtre til at angive en periode som du gerne vil sammenligne salgstal for. Der angives et interval dvs. en dato fra og med samt en dato til og med. Ordredatoen vil typisk være den dato som ordren er blevet oprettet. Ordredatoen kan benyttes til at angive hvornår en kunde har bestilt en ordre. Leveringsdatoen er den dato hvor kunden har modtaget varerne.

 

Eksempel

Hvis du gerne vil sammenligne salgstal for en bestemt kunde i en bestemt periode for en gruppe af varer, kan du udfylde udvalgte filtre som nedenfor.

Filter 1
Kunde: Detailhandlen
Tag på vareart: Drikkevarer
Leveringsdato: fra 01.01.2020 til 30.06.2020

Filter 2
Kunde: Detailhandlen
Tag på vareart: Drikkevarer
Leveringsdato: fra 01.07.2020 til 31.12.2020

 

Indhold