Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Vareattributter

Du kan tildele vareattributter til dine varepartier. Attributter er egenskaber, som kan variere på tværs af varepartier for det samme varenummer.

 

En vareattribut kan være specifikation, størrelse, indpakning eller kvalitet, men også information om lagerplads, toldstatus eller Toldtariffens varekode for den type vare.

 

 

Slå de relevante attributter til for virksomheden

Der er mulighed for at tilføje skrivefelter for en række attributter, men det er sjældent alle attributter, som er relevante for din virksomhed.

Fangstmetode, Fangstområde og FAO artskode er eksemepelvis relevante informationer for virksomheder, som handler med fisk og skalddyr. Læs evt. mere om integrationen til Fiskeristyrelsen.

EU tarifkode og Oprindelse benyttes typisk i forbindelse med eksport. Læs evt. mere om intrastat.

Opdrætter, Udskæring, dyrets alder og afpudsning anvendes af virksomheder, som handler med animalske udskæringer.

  1. Klik på virksomhedsnavnet øverst til højre. Vælg Virksomhedsindstillinger.
  2. Klik på Basisindstillinger for stamdata.
  3. Brug musen til at rulle igennem listen. Sæt flueben ved de relevante attributter.

    Hvis en attribut er relevant for et eller flere produkter, skal det slås til her. Derefter kan du administrere hvilke attributter (informationer) den enkelte vare skal have slået til i vareartsopsætningen.

  4. Klik på Gem.

 

 

Slå attributter til for varearter

  1. Når du opretter din vareart, kan du under fanen Vareattributter slå relevante vareattributter til og give dem en standardværdi, hvis det er relevant.
  2. Du kan også slå vareattributterne til senere ved at gå til dine varearter ved at vælge Lager i topmenuen og klikke på Varearter i dropdown-menuen. Klik på varearten for at redigere.
  3. Du kan også slå attributter til for alle/flere varearter samtidig ved brug af importfunktionen.
  4. Når en vareattribut er slået til, vil den fremgå hver gang du opretter et vareparti af denne vareart. Hvis du har indtastet en standardværdi, kan du overskrive den på det enkelte vareparti.

Vareattribut på vareart

 

 

Herunder kan du læse nærmere om de enkelte attributter:

Attributnavn Beskrivelse
Intern bemærkning Feltet kan bruges til at angive en bemærkning på det enkelte vareparti, fx hvis varepartiet kun må anvendes til specifikke formål. Bemærkningen fremgår ikke på dokumenter.
Fangstmetode I dette felt kan du angive standardværdier for fangstmetode. F.eks. trawl
Toldstatus Toldstatus er relevant ved handel med tredjelande. Hvis du har aktiveret Toldstatus, kan du her angive hvilken toldstatus varearten som udgangspunkt har. Attributten kan ændres på varepartiet.
EU tarifkode Hvis du har aktiveret EU tarifkode, kan du her angive hvilken varekode varearten som udgangspunkt har. Tarifkoden kan ændres på varepartiet. Læs mere om toldtariffen her.
EAK kode Her kan indtastes den sekscifrede standardværdi for varearten ud fra det europæiske affaldskatalog.
Fangstområde I dette felt kan indtastes en standardværdi for vareartens fangstområde. Attributten kan ændres løbende.
FAO artskode Denne attribut anvendes, hvis varearten skal tildeles en FAO artskode.
Oprindelse Her kan indtastes vareartens oprindelse.
Gård/avler Her kan indtastes en standard producent for varearten. Attributten kan ændre for det enkelte vareparti.
Opdrætter Her kan indtastes en standard opdrætter for varearten. Attributten kan ændre for det enkelte vareparti.
Udskæring Her kan angives information om udskæring. Denne attribut kan også anvendes til at angive krav til udskæring på en indkøbsordre.
Dyrets alder Kan anvendes hvis der er alderspræference på dyr. Attributten anvendes i kødindustrien.
Afpudsning Her kan angives en værdi for afpudsning. Attributten anvendes i kødindustrien.
Pistol Anvendes i kødindustrien.
Pakning Denne attribut er relevant, hvis pakningen af varen kan variere fra vareparti til vareparti.

Hvis du har aktiveret Pakning, kan du her angive hvilken pakning varearten som oftest har (fx 20kg sække eller bigbag etc.). Pakningen kan ændres på varepartiet.
Kvalitet Denne attribut er relevant hvis kvaliteten af varen kan variere fra vareparti til vareparti.

Hvis du har aktiveret Kvalitet, kan du her angive hvilken kvalitet, varearten som udgangspunkt har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.). Kvaliteten kan ændres på varepartiet.
Størrelse Denne attribut er relevant hvis varens størrelse kan variere fra vareparti til vareparti.

Hvis du har aktiveret Størrelse, kan du her angive hvilken størrelse, varearten som udgangspunkt har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc. Størrelsen kan ændres på varepartiet.
Præsentation Kan anvendes til at beskrive varens bearbejdningsgrad. Anvendes i fiskeindustrien (landingstilstand).
Konservering Her kan indtastes varens konserveringsmetode.
Produktdestination Denne attribut anvendes i fiskeindustrien til at beskrive om en vare f.eks. anvendes til konsum, til dyrefoder, etc.
Specificering Denne attribut er relevant hvis der er brug for at kunne tilføje nærmere specificering af det enkelte vareparti.

Du kan her angive hvilken specifikation varearten som udgangspunkt skal have. Denne kan ændres på det enkelte vareparti.
Lagerplads Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme plads på lageret. Attributten giver mulighed for at lave simpel lagerstyring og gør det nemt at lave plukkeliste.

Du kan angive hvilken lagerplads, varearten som udgangspunkt har, dvs. hvor på lageret varepartiet befinder sig. Lagerpladsen kan ændres på varepartiet.
Datoforlænget Nogle varepartier kan holdbarhedsforlænges. Dette felt bruges til at registrere tidl. holdbarhedsdato samt årsag til forlængelsen. Læs mere om holdbarhedsforlængelse her.
Tilstand Denne attribut kan bruges bredt til at beskrive varepartiets tilstand - enten som en standardværdi (fx frossen, frysetørret, køl el.lign.) eller tilstanden af det enkelte vareparti, det det varierer mellem partierne.
Effektiv pH Denne attribut er fx relevant for virksomheder, der arbejder med enzymer eller gær.
Effektiv temperatur Denne attribut er fx relevant for virksomheder, der arbejder med enzymer eller gær.
Enzymaktivitet Denne attribut er relevant for virksomheder, der arbejder med enzymer.

Indhold