Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Importskabelon til varearter

Om importskabelonen

Når du skal til at tage tracezilla-applikationen i brug, kan du indlæse dine varearter via en Excel importskabelon. Så slipper du for at oprette alle varearter enkeltvis i applikationen. Hvis nogle varer ligner hinanden med hensyn til opsætningen, giver importskabelonen også mulighed for at en linje med en vareart kopieres.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at lave ændringer til flere af dine varearter samtidig, kan du ligeledes bruge importskabelonen.

Importskabelonen indeholder foruddefinerede kolonner, hvori der kan indtastes eller indsættes oplysninger. Der indtastes oplysninger for én vareart per række. Importskabelonen downloades fra tracezilla og åbnes som et regneark lokalt på computeren.

 

Tip!

Vi anbefaler, at du opretter mindst én vareart i applikationen først og gerne en vareart af hver type vare f.eks. en råvare, en færdigvare, emballage i metermål og emballage i stk-enheder.

Det gør det lettere for dig at se, hvordan felterne i importskabelonen udfyldes, og i hvilket format data skal stå.

 

Importér varearter

  1. Klik på Lager i topmenuen og vælg Varearter i dropdown-menuen.
  2. Klik på knappen Importér og dernæst Hent importskabelon.
  3. Importskabelonen downloades nu som xlsx-fil. Udfyld kolonnerne jvf. forklaringerne i nedenstående tabeller. De obligatoriske felter som skal udfyldes er markeret med * (stjerne).
  4. Når alle relevante kolonner er udfyldt, gemmer du filen på din computer.
  5. Gå tilbage til tracezilla-applikationen. Klik på knappen Importér og dernæst Upload fil.
  6. Vælg filen fra lokationen på din computer.

Mens tracezilla er ved at oprette varearter, vil der stå Arbejder… i nederste venstre hjørne. Når varearterne er oprettet, vil der i dialogvinduet stå: Succes! Filen blev importeret.

Hvis der er fejl i det indtastede i importskabelonen, annulleres oprettelsen og du vil få vist en fejlmeddelelse. Fejlmeddelelsen beskriver hvor fejlen er, og hvad der står forkert i feltet, så du kan rette det til og uploade igen.

 

Sådan udfyldes importskabelonen

Importskabelonen indeholder flere faner:

Varearter
Partnerrelationer
Certificeringsorganer
Tags
Beskrivelser
Dimensioner
Næringsdeklaration
Vejl udsalgspriser

Vejledningen er opdelt i afsnit som henviser til fanerne i filen. Tabellerne indeholder navnet på kolonneoverskrifterne i filen og en forklaring af, hvordan hvert felt udfyldes.

 

Varearter

Kolonnenavn Forklaring
ID Dette ID bruges til at finde varearten igen, når Excelarket indlæses, så den rigtige vareart opdateres.

ID’et må IKKE ændres eller slettes.

Hvis du endnu ikke har nogen varearter, skal du bare lade feltet stå tomt.
Varenr.* Her indsætter du vareartens varenummer.
Tillad rettelser i kritiske værdier på låst vareart Kan være: Ja/Nej.

For at kunne rette i måleenheder og sporbarhed, skal der stå Ja i denne.

Advarsel: Det er kun muligt at rette i kritiske værdier, hvis en vareart ikke har været faktureret. Bemærk venligst at tracezilla vil afrunde ved ændring i målenheder på alle ordre og opskrifter. Også bagudrettet!
Navn* Her indsætter du vareartens navn, som du gerne vil have at det skal fremgå på fakturaer og andre dokumenter.
Latinsk navn Her indsætter du vareartens navn på latin, som er krav ved nogle fødevarer, fx fisk.
Slå sporbarhed til Kan være: Ja/Nej.

Sporbarhed bør som standard være slået til for fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. I så fald skal der stå Ja i feltet.

For varer, der ikke skal sikres sporbarhed af, fx labels, udfyldes feltet med Nej.
EAN, kasseenhed Her indtaster du det EAN-nummer, der knytter sig til din kasseenhed. Hvis vareartens kasseenhed er kolli, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til en kolli.

Kolli-EAN angives uden foranstillet 1-tal.
EAN, måleenhed Her indtaster du det EAN-nummer, der knytter sig til din måleenhed. Hvis vareartens måleenhed er styk, vil det være det EAN-nummer, der knytter sig til et stk.
EAN, pakke Hvis pakkestørrelse er slået til på fanen øvrige, kan du indtaste det EAN-nummer, der knytter sig til pakken.
Kategori* Skal være: Råvare/Færdigvare.

Hvis varen både skal bruges som færdigvare og råvare, skal den have kategorien Råvare.
Mål og enheder  
Kasseenhed/tillad decimaler ned til* Skal være: kolli, g, ml, etc.

I denne kolonne kan du enten angive en kasseenhed fx kolli, bigbag, palle eller lignende.

Eller du kan vælge ned til hvilken enhed decimaler kan angives. Af tekniske årsager skal der stå g eller kg i denne kolonne, hvis måleenheden er kg.
Måleenhed* Skal være: stk, kg, l, g, cm, etc.

Måleenheden er den enhed som varearten måles i på tværs af varepartier, dvs. uafhængigt af hvordan, den er pakket. De mest almindelige vil være kg, l eller stk.
Antal måleenheder pr. kasseenhed* Skal være: heltal.

Angiv antal måleenheder per kasseenhed.

Fx hvis måleenheden er sat til stk, angives antal stk per kolli. Hvis måleenheden er sat til kg, angives kg per kolli, osv.
Nettovægt* Skal være et tal.

Angiv forholdet mellem din måleenhed og 1 kg.

Hvis din måleenhed er kg, skal du skrive 1.

Hvis din måleenhed er stk og et stk vejer 97g, skal du skrive 0,097.
Bruttovægt* Skal være et tal.

Samme som ovenfor, men her for bruttovægten, dvs. måleenhedens vægt inkl. emballage.
Slå pakkeantal til for indgående ordrer (produktion, indkøb) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Gennemtving pakkestørrelse på indgående ordrer (produktion, indkøb) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Slå pakkeantal til for udgående ordrer (salg, produktion, lagerflyt) Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Fasthold pakkestørrelse fra indgående ordre Kan være: Ja/Nej.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Gennemsnitlig pakkestørrelse (Måleenhed) Gennemsnitlig pakkestørrelse afhænger af, hvad der er noteret i kolonnen Måleenhed.

Hvis måleenheden er kg, og decimaler er tilladt ned til gram, kan der angives et decimaltal i feltet.

Hvis måleenheden er kg, uden tilladte decimaler, eller måleenheden er stk., skal der angives et heltal.

For mere information henviser vi til vejledningen Opsætning af måleenheder.
Lead time Kan være et heltal.

Angiv hvor mange dage det i reglen tager at få varearten på lager igen. Alle dage tæller med, også weekenddage.
Genbestillingspunkt Kan være et heltal.

Hvor meget skal du som minimum have på lager af denne vareart?

Hvis forholdet mellem måleenhed og kasseenhed er fastlåst, vil genbestillingspunktet blive opgjort i kasseenheden (fx kolli). Ellers opgøres det i måleenheden (fx stk).
Sikkerhedslager Sikkerhedslager angives, hvis tracezilla f.eks. integrerer til en webshop, hvor der ønskes angivet en begrænset minimumsbeholdning, før der kan ske et lagetræk til webshopordrer.
Dage ind til Bedst Før Kan være et helt tal.

Hvis du udfylder denne, kan Bedst Før beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Dage ind til Sidste Anvendelsesdato Kan være et helt tal.

Hvis du udfylder denne, kan Sidste Anvendelsesdato beregnes på baggrund af varepartiets produktionsdato.
Standard oprindelsesland Kan være landenavn eller landekode fx Danmark, Tyskland eller DK, DE, BR, ET, IN osv.

Her kan du angive vareartens standard oprindelsesland. Hvis der kan være tvivl om landets navn eller stavemåde, kan det være en fordel at se hvordan landets navn er skrevet i en af rullemenuerne i applikationen, fx inde på en partner.

Det er muligt at overskrive oprindelseslandet på det enkelte vareparti.
Vis kun summer på fakturaer Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, vil kun det summerede antal for varearten forekomme på fakturaen i stedet for sporbarhedsoplysninger på de enkelte varepartier.
Tillad: Salg Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan anvendes i Salgsordrer.
Tillad: Indkøb Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan anvendes i Indkøbsordrer.
Tillad: Forbrug i produktion Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan forbruges i produktion.
Tillad: Produktion Kan være: Ja/Nej.

Hvis der skrives Ja i dette felt, gives der tilladelse til at varearten kan produceres.
Aktiv Kan være: Ja/Nej.

Varearten vil som standard være aktiv, med mindre du skriver Nej i denne kolonne.
Attributter  
Fangstmetode, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Fangstmetode, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Fangstmetode, kan du angive fx Bundgarn.
Toldstatus, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Toldstatus er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis det ikke er relevant at kunne angive en toldstatus, skal du skrive Nej. Hvis det er relevant skal du skrive Ja. Toldstatus er kun relevant ved handel med tredjelande.
Toldstatus, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Toldstatus, kan du her angive hvilken toldstatus varearten som udgangspunkt har. Toldstatus kan ændres på varepartiet.
EU tarifkode, aktivér Kan være: Ja/Nej.

EU tarifkode er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Hvis det ikke er relevant at kunne angive en EU tarifkode, skal du skrive Nej. Hvis det er relevant skal du skrive Ja.
EU tarifkode, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EU tarifkode, kan du her angive hvilken tarifkode varearten som udgangspunkt har. Tarifkoden kan ændres på varepartiet.
EAK kode, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
EAK kode, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret EAK kode, kan du indtaste en kode fra det europæiske affaldsdatasystem. Angives korrekt i formatet: 0X-XX-XX i tal.
FAO fangstzone, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
FAO fangstzone, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret FAO fangstzone, kan du indtaste et område for fangst fx FAO 27.
Oprindelse, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Oprindelse, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Oprindelse, kan du specificere oprindelsen yderligere ud over land.

Hvis du ønsker at angive en nærmere specificeret oprindelse, kan du vælge Gård-reference, FAO fangstzone eller Opdrætter.
Gård/avler, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Gård/avler, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Gård/avler, kan du indtaste oplysninger fx navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten.
Opdrætter, Aktivér Kan være: Ja/Nej.
Opdrætter, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Opdrætter, kan du indtaste oplysninger fx navn, adresse, nummer eller lignende på primærproducenten.
Pakning, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Pakning er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis pakningen af varen kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis pakningen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Pakning, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Pakning, kan du her angive hvilken pakning varearten som oftest har (fx 20kg sække eller bigbag etc.). Pakningen kan ændres på varepartiet.
Kvalitet, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Kvalitet er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis kvaliteten af varen kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis kvaliteten altid er den samme, skal du skrive Nej.
Kvalitet, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Kvalitet, kan du her angive hvilken kvalitet, varearten som udgangspunkt har (fx 1. sortering, kvalitet 2 etc.). Kvaliteten kan ændres på varepartiet.
Størrelse, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Størrelse er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis varens størrelse kan variere fra vareparti til vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis størrelsen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Størrelse, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Størrelse, kan du her angive hvilken størrelse, varearten som udgangspunkt har (fx 2-3 mm eller 4-5 cm etc. Størrelsen kan ændres på varepartiet.
Specificering, Aktivér Kan være: Ja/Nej.

Specificering er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant hvis der er brug for at kunne tilføje nærmere specifikationer til det enkelte vareparti. I så fald skal du skrive Ja. Hvis størrelsen altid er den samme, skal du skrive Nej.
Specificering, Standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Specificering, kan du her angive hvilken specifikation varearten som udgangspunkt skal have. Specifikationen kan ændres på varepartiet.
Lagerplads, aktivér Kan være: Ja/Nej.

Lagerplads er en attribut, du kan slå til og fra afhængigt af om det er relevant for den enkelte vareart. Denne attribut er relevant, hvis varepartier ikke altid ligger på det samme sted på lageret. I så fald skal du skrive Ja. Ellers Nej. Attributten giver mulighed for at lave simpel lagerstyring og gør det nemt at lave plukkeliste. Lagerplads-attributter kan tildeles varearter, både med og uden sporbarhed.
Lagerplads, standardværdi Kan være tekst og tal.

Hvis du har aktiveret Lagerplads, kan du her angive hvilken lagerplads, varearten som udgangspunkt har, dvs. hvor på lageret varepartiet befinder sig. Lagerpladsen kan ændres på varepartiet.
Oversættelser Der kan tilføjes en oversættelse af varenavnet for hvert sprog der er slået til i dine virksomhedsindstillinger. Læs mere om sprog her.
Oversættelser, da Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive en oversættelse af varenavnet til det relevante sprog, som her er dansk.
Oversættelser, xx Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive en oversættelse af varenavnet til det relevante sprog.

For hvert tilføjet sprog, vil der fremkomme en ny kolonne. Kolonnens navn henviser til sproget, med den internationale forkortelse. Fx en (engelsk), sv (svensk), osv.
Mængdeangivelser Obs! Denne funktion kræver tilslutning. Læs mere her.
Defineret mængdeangivelse Du definerer selv dine mængdeangivelser. Når funktionen er slået til, vil hver enkelt mængdeangivelse have hver sin kolonne i importskabelonen. Mængdeangivelser anvendes bl.a. til at beregne punktafgifter. Læs mere i vejledningen for mængderapporten.

 

 

Partnerrelationer

Kolonnenavn Forklaring
Vareart ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer og varenavn som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Navn Kopier og indsæt det varenummer og varenavn som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Partner rel., Partnernavn Her indsættes partnerens navn. Det kan være en fordel at kopiere navnet fra tracezilla, da navnet skal være identisk med navnet, både mht. store og små bogstaver.

Obs: Skal være en Partner, der allerede er oprettet i tracezilla.

Det er muligt at tilknytte op til 3 partnerrelationer.
Partner rel., Er leverandør? Kan være: Ja/Nej.
Partner rel., Er producent? Kan være: Ja/Nej.
Partner rel., Er kunde? Kan være: Ja/Nej.
Partner rel., Mindste ordreantal Her kan angives den mindste ordrestørrelse hos den pågældende partner.

Fx Hvis en leverandør som minimum vil afsende 200 kg af en vare.
Partner rel., Krav til holdbarhed Kan være: tal.

Noteres i antal dage.

Fx Hvis din kunde stiller krav til hvor lang resterende holdbarhed varerne må have.
Partner rel., Varenr. kaldenavn Kan være: tekst og tal.

Feltet kan udfyldes, hvis partneren gerne vil have indikeret deres eget varenavn på dokumenter.
Partner rel., Varenr. Kan være: tekst og tal.

Feltet kan udfyldes, hvis partneren gerne vil have indikeret deres eget varenr. eller dessinnr. på dokumenter.

Hvis varearten er oprettet i måleenheden stk. og kasseenheden kolli, vil der her kunne noteres kolli-varenr.
Partner rel., Varenr. (Måleenhed) Kan være: tal.

Hvis varearten er oprettet i måleenheden stk. og kasseenheden kolli, vil der her kunne noteres stk.-varenr.

Du kan tilføje flere partnerrelationer ved at kopiere og indsætte varenummer og -navn igen i næste række. Læs mere om Partnerrelationer for varearter.

 

 

Certificeringsorganer

Kolonnenavn Forklaring
Vareart, ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer, som hører til den certificerede vareart.
Vareart, Globalt navn Kopier og indsæt det globale navn for den certificerede vareart.
Certificeringsorgan Skal være en Partner, der allerede er oprettet i tracezilla inden indlæsning af skabelonen.

F.eks. Fødevarestyrelsen
Certificeringsordning Her indtastes certificeringsordningen.

F.eks. Økologi, Fairtrade, MSC, etc.
Fjern Kan være: Ja/Nej.

 

 

Tags

Kolonnenavn Forklaring
Vareart ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Navn Kopier og indsæt det varenavn som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Tag Kan være tekst og tal.

Her kan du skrive et tag som du vil tildele varearten. Hvis tagget ikke eksisterer i forvejen, vil det blive oprettet. Læs her om tags.

Du kan tilføje flere tags ved at kopiere og indsætte varenummer og -navn i næste række.
Oprettet Lad feltet stå tomt. Oprettelsesdatoen udfyldes automatisk.
Fjern Kan være Ja/Nej.

Når tags oprettes, skal der indtastes Nej.

Når du ønsker at fjerne tagget indtastes Ja.

 

Beskrivelser

I denne fane har du mulighed for at indtaste produktbeskrivelser i tekstform til anvendelse på labels.

Kolonnenavn Forklaring
Vareart, ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Vareart, Globalt navn Kopier og indsæt det globale navn for den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Slå beskrivelser til Når der oprettes en produktbeskrivelse, skal her stå Ja.
Produktbeskrivelse Indtast en produktbeskrivelse.
Ingredienser Indtast alle ingredienser anvendt til varearten.
Allergener Indtast samtlige allergener, som varearten indeholder.
Opbevaring Indtast hvordan produktet skal opbevares.
Holdbarhed Indtast en tekst, der beskriver holdbarhed. Det kan feks. være antal dages holdbarhed efter åbning.
Placering af udløbsdato Indtast en beskrivende tekst om placering af udløbsdatoens placering på det færdige produkt. Fx, “Se emballagens bund”.
Placering af produktionsdato Indtast en beskrivende tekst om placering af produktionsdatoens placering på det færdige produkt. Fx, “Se emballagens bund”.

 

Dimensioner

Fanen dimensioner kan anvendes til opbevaring af oplysninger om kassedimensioner og enhedsdimensioner.

Kolonnenavn Forklaring
Vareart ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Navn Kopier og indsæt det varenavn som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Slå kassedimensioner til Kan være: Ja/Nej.

Kassedimensioner skal være slået til, for at kunne tilføje information i de følgende felter.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Højde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens højde i cm.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Bredde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens bredde i cm.
Kassedimensioner (pakke, kolli), Dybde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Kasseenheden kan være fx kolli. I feltet noteres kasseenhedens dybde i cm.
Slå enhedsdimensioner til Kan være: Ja/Nej.

Enhedsdimensioner skal være slået til, for at kunne tilføje information i de følgende felter.
Enhedsdimensioner (stk), Højde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens højde i cm.
Enhedsdimensioner (stk), Bredde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens bredde i cm.
Enhedsdimensioner (stk), Dybde Kan være: tal med op til 2 decimaler.

Enheden er den oprettede måleenhed for varearten, fx stk, kg, osv. I feltet noteres enhedens dybde i cm.

 

Næringsdeklaration

I denne fane har du mulighed for at indtaste informationer om næringsindhold til anvendelse på labels.

Kolonnenavn Forklaring
Vareart, ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Vareart, Globalt navn Kopier og indsæt det globale navn for den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Slå ernæringsoplysninger til Når du opretter en ny næringsdeklaration for en vareart, skal her indtastes Ja.
Per Kan være: 100g eller 100ml
Portionsstørrelse Her kan angives en portionsstørrelse for varearten. Ernæringsindhold pr. portion bliver udregnet automatisk.
Energi, kcal Indtast antal kilokalorier (kcal) pr. 100g (eller 100ml).
Fedt Indtast indhold af fedt i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf mættede fedtsyrer Indtast indhold af mættede fedtsyrer i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf enkeltumættede fedtsyrer Indtast indhold af enkeltumættede fedtsyrer i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf flerumættede fedtsyrer Indtast indhold af flerumættede fedtsyrer i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Kulhydrater Indtast indhold af kulhydrater i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf sukkerarter Indtast indhold af sukkerarter i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf polyoler Indtast indhold af polyoler i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Heraf stivelse Indtast indhold af stivelse i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Kostfibre Indtast indhold af kostfibre i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Protein Indtast indhold af protein i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).
Salt Indtast indhold af flerumættede fedtsyrer i g / 100g færdigvare (eller ml / 100ml).

 

Vejl udsalgspriser

Du kan læse mere om Vejledende udsalgspriser i vejledningen her.

Kolonnenavn Forklaring
Vareart, ID Undlad at ændre eller udfylde dette felt.
Varenr. Kopier og indsæt det varenummer som hører til den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Vareart, Globalt navn Kopier og indsæt det globale navn for den vareart, du ønsker at indtaste informationen for.
Valuta Indtast valuta for den vejledende udsalgspris. F.eks. DKK, EUR, GBP, USD.
Vejl. udsalgspris Indtast den vejlendende udsalgspris for salgsenheden.

 

Kontakt tracezilla Support, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Du kan se vores åbningstider på www.tracezilla.com.

Indhold