Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Budgetposter

Om budgetter

Budgetter på indkøbs-, lager-, retur- og produktionsordrer sætter den forventede kostpris på de varepartier som bliver skabt af ordren.

Omkostninger forbundet med salgsordrer er det der hedder en distributionsomkostning. Disse bidrager ikke til kostprisen på varepartierne, der er med på ordren, men bliver brugt til at beregne det forventede dækningsbidrag på salgsordren.

Budgetterne gør det muligt at give en foreløbig pejling på kostprisen på et vareparti, samt dækningsbidraget på en ordre, inden de faktiske udgiftsbilag kommer fra eksempelvis leverandører, speditører, fortoldning mv.

 

Automatisk oprettelse af budgetposter

Budgetposter tilføjes automatisk af systemet for indkøbspriser på indkøbte varepartier og servicelinjer.

Det er også muligt at få opskrifter til automatisk at tilføje budgetposter til produktionsordre på baggrund af den producerede mængde. Læs mere om opskrifter her.

 

Overhead budgetposter

En budgetpost kan være markeret som en overhead omkostning. Er dette tilfældet vil værdien både indgå i beregning af den forventede og den faktiske omkostning. Dette er nyttigt i tilfælde hvor der ikke modtages en faktura for det udførte arbejde. Dette er ofte tilfældet ved omkostninger, som er et resultat af arbejde der foregår inden for virksomheden selv. 

Eksempler på typiske overhead budgetposter kan være:

 • fragt
 • elektricitet
 • arbejdsløn

 

Tilføj manuel budgetpost

Det er muligt selv at tilføje budgetpost til eksempelvis forventede fragtudgifter, lønarbejde, emballage, told m.fl.

 1. For at tilføje budgetposter, skal du gå ind på din ordre og klikke på fanen Budget i nederste del af ordrebilledet. Hvis du har indtastet indkøbsprisen og eventuelle servicelinjer på ordren, vil de allerede fremgå af dit budget.
 2. Klik på Tilføj budgetpost.
 3. Skriv hvad budgetposten vedrører i feltet Memo.
 4. Vælg en Kategori.
 5. Hvis du ønsker at budgetposten skal inkluderes i de faktiske omkostninger, skal du sætte flueben i boksen Dette er overhead. Dette kan fx være relevant hvis du ønsker at inkludere udgifter som du ikke har en faktura på.
 6. Vælg om Beregningsmetoden skal være i Procent eller Fast pris.
 7. Skriv beløbet og check at valutaen er korrekt.
 8. Du kan tilføje tags, hvis det er relevant.

Dine budgetposter fremgår nu i beregningerne af dine Nøgletal i midten af ordrebilledet. Læs om Nøgletal.

Indhold