Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Salgsrapport

Her kan du se dine salgstal fordelt på partnere, varearter, lande, etc. Rapporten inkluderer også tal fra salgsordrer som endnu ikke er faktureret, da rapporten er baseret på salgsordrer. Hvis du vil se hvad du fx har faktureret en bestemt kunde for i en bestemt måned, kan du i stedet anvende Faktureret rapporten, som er baseret på dine fakturaer.

  1. Klik på Salg i topmenuen og vælg Salg i sektionen Rapporter i rullemenuen.
  2. Du kan benytte filtrene i venstre side. Hvis du arbejder på en lille skærm kan du finde filtrene ved at klikke på forstørrelsesglasset ved siden af knappen Printervenlig. Du kan filtrere efter Land, Tag på ordre, Kunde, Inkludér underordnede, Tag på kunde, Levers til, Varearter, Tag på vareart, Har partnerrelation, Services, Kategori, samt Ordredato, Afhentningsdato, Leveringsdato og Ejet af. Klik på knappen Anvend for at aktivere filteret.
  3. I fanerne over tabellen kan du afgrænse visningen. I fanerne kan du vælge at få vist dit salg Pr. vareart, Pr. vareart/tag, Pr. land, Pr. kunder, Pr. leveringslokation, Pr. partner/tag, Pr. ordre, *Pr. ordremåned og Pr. leveringsmåned.
  4. Du kan få vist rapporten i et printervenligt format ved at klikke Printervenlig.
  5. Du kan eksportere rapporten til Excel ved at klikke XSLX.

 

Nedenfor kan du se hvad de forskellige kolonner i tabellerne viser:

Pr. vareart

Kolonnenavn Forklaring
Varenr. Detter er nummeret på den vare, som salget vedrører.
Globalt navn Dette er det navn du indtaster i forbindelse med oprettelse af varearten. Dette er navnet som varen er tildelt.
Måleenhed Angiver hvilken måleenhed varearten er opgivet i. Måleenheden er valgt ved opsætning af varearten.
Gratis enheder, måleenhed Dette er antallet af gratis måleenheder på salgsordrer angivet i den valgte måleenhed for varearten.
Kostpris af gratis enheder Dette er værdien af de gratis måleenheder baseret på prisen for de øvrige enheder af samme vareart på salgsordren.
Antal, måleenhed Angiver antal opgivet i måleenhed.
Indtægter De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Heraf rabatter Dette er eventuelle rabatter, som er givet pr. vareart på varepartilinjer på ordrer.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Bruttoavance-procent Dette er bruttoresultatet i procent, dvs. hvor meget du har tjener på de solgte varer.

 

Pr. vareart/tag

Kolonnenavn Forklaring
Tags Dette er de tags som er tilknyttet til varearten, som salget vedrører. Læs mere om tags.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Heraf rabatter Dette er eventuelle rabatter, som er givet pr. vareart på varepartilinjer på ordrer.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Bruttoavance-procent Dette er bruttoresultatet i procent, dvs. hvor meget du har tjener på de solgte varer.

 

Pr. land

Kolonnenavn Forklaring
Land Dette er kundens land, som er angivet på partneren. Her kan du se hvordan salget fordeler sig pr. land. I denne kolonne er angivet landet, som salget vedrører.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer: Forventet Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. som du har estimeret dem ved at indtaste dem. De forventede kostpriser baseres på de angivne data i tracezilla. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Forventet bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger: Forventet Forventede distributionsomkostninger, dvs. fragt, pakning etc. knyttet til salgsordren som du selv har angivet dem som udgifter.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne til varekøb af råvarer og emballage, udgifter (fx fragt) og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. kunde

Kolonnenavn Forklaring
Partnernr. Dette er det unikke partnernummer i tracezilla. Nummeret bliver tildelt automatisk ved oprettelse.
Debitornr. Dette er partneres debitornummer, der bruges til genkendelse af partneren ved bogføring i dit regnskabsprogram.
Navn Dette er kunden (partneren), som salget vedrører. Kunden er angivet på den enkelte salgsordre.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne til varekøb af råvarer og emballage, udgifter (fx fragt) og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. Leveringslokation

Kolonnenavn Forklaring
Lokationsnr. Dette er det unikke lokationsnummer, der tildeles af tracezilla ved lokationens oprettelse.
Partner Dette er partneren, til hvem lokationen er tilknyttet.
Lokationsnavn Dette er navnet på lokationen, der er tildelt ved oprettelse.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af varer leveret til denne lokation. Varerne er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordrer til lokationen. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varers samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne til varekøb af råvarer og emballage, udgifter (fx fragt) og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. partner/tag

Kolonnenavn Forklaring
Tag Dette er det tag som er tilknyttet til partneren, som salget vedrører. Læs mere om tags.
Antal ordrer Dette er antallet af salgsordrer pr. tag. En partner kan være talt med flere gange, hvis partneren er tilknyttet flere tags.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Forventet Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostninger er trukket fra indtægter.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter de salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne er varekøb af råvarer og emballage, udgifter fx fragt og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. ordre

Kolonnenavn Forklaring
Ordrenr. Dette er nummeret på salgsordren. Du kan bruge dette nummer til at finde tilbage til den specifikke salgsordre i ordreoversigten.
Kunde Dette er kunden, som er angivet på salgsordren.
Leveringsdato Dette er leveringsdatoen angivet under Leveringsoplysninger for salgsordren.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter de salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne er varekøb af råvarer og emballage, udgifter fx fragt og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. ordremåned

Kolonnenavn Forklaring
Måned Dette er den måned, som ordredatoen falder i. Ordredatoen angives i salgsordrens Ordredetaljer.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter de salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne er varekøb af råvarer og emballage, udgifter fx fragt og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Pr. leveringsmåned

Kolonnenavn Forklaring
Måned Dette er den måned, som leveringsdatoen falder i. Leveringsdatoen angives i salgsordrens Leveringsoplysninger.
Indtægter, varepartilinjer De indtægter, du har fået for salg af selve varen. Varen er angivet på en varepartilinjen på ordren.
Indtægter, servicelinjer Dette er indtægterne for de servicelinjer, som evt. er angivet på ordren. Det kan være pant, services, lønarbejde m.m.
Indtægter i alt Dette er de samlede indtægter på baggrund af indtægter fra varepartilinjer og servicelinjer fratrukket eventuelle rabatter.
Kostpris på varer Varens samlede kostpris inkl. indkøbspris, fragtomkostninger, forarbejdningsomkostninger etc. Du kan læse mere om, hvordan tracezilla beregner kostpriser her.
Bruttoresultat Dette er hvor meget du tjener, når omkostningerne er trukket fra indtægterne.
Distributions omkostninger Distributionsomkostningerne er fragt, pakning etc. som er knyttet til salgsordren. Distributionsomkostningerne angivet i denne kolonne er udgifter, som har kategorien fragt.
Dækningsbidrag Dækningsbidraget viser hvor meget der er tjent efter de salgsomkostningerne til at betale faste omkostninger. Dette er omsætningen (salgsprisen) fratrukket omkostningerne er varekøb af råvarer og emballage, udgifter fx fragt og andre budgetposter.
Dækningsgrad Dækningsgraden viser hvor meget af omsætning der er til at dække de faste omkostninger og beregnes på baggrund af dækningsbidraget. Dette er et procenttal.

 

Udtræk

Hvis du selv vil opbygge en salgsrapport med lige præcis de oplysninger, som du har behov for, kan du lave en pivottabel. Dine data står allerede i såkaldt tabuleret form - så hver type af information står i hver sin række - for at sikre at udtrækket er kompatibelt med en pivottabel.

Klik på fanen Udtræk i salgsrapporten og tryk derefter på XLSX øverst til højre. Så downloades en fil til et regneprogram med udtrækkets oplysninger.

Langt de fleste regneprogrammer har funktionen Pivottabel fx Excel. Det varierer fra regneprogram til regneprogram, hvordan tabellen laves. Du kan lave en søgning på internettet for at finde en vejledning. Søg fx på Google efter “Pivottabel Excel”.

Indhold