Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Eksport

Når jeres virksomhed skal eksportere varer til udlandske kunder, kan det kræve mange tilpasninger, f.eks. i moms-opsætning og dokumentation. Herunder er beskrevet nogle af de typiske punkter, I bør tage stilling til i forbindelse med eksport, samt links til vejledninger m.m. til de enkelte punkter.

Du kan også læse mere om eksport af fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Bogføringsregler

Det kan være nødvendigt at opsætte nogle bogføringsregler for hvilke fakturaer og udgifter, der skal bogføres på de forskellige bogføringskonti, f.eks. afhængigt af om det er hjemland, EU eller tredjeland.

Du kan læse vejledningen Bogføringsregler her.

 

CMR fragtbrev

Ønsker du at oprette et CMR fragtbrev, kan du følge denne vejledning.

 

EDI med udenlandske partnere

tracezilla har flere indbyggede integrationer til leverandører af EDI-løsninger, der gør det muligt at handle via EDI til partnere i udlandet.

Læs mere om integration til B2B Backbone her.

Læs mere om tracezillas indbyggede integrationer her.

 

Eksporterklæring

En eksporterklæring indsættes typisk som standardtekst nederst på ordredokumenter. Der kan opsættes regler ud fra f.eks. for hvilke lande teksten skal fremgå af dokumenter.

Du kan selv indsætte og tilpasse standardtekster på ordre-dokumenter ved at følge denne vejledning.

Er du i tvivl, er du også velkommen til at kontakte tracezilla Support.
Kunder kan skrive til mailadressen support@tracezilla.com.

Du kan hjælpe os med at hjælpe dig, hvis du sætter teksten ind i mailen og beskriver i hvilke tilfælde teksten skal fremgå, f.eks. om teksten er betinget af et specifikt partnerland.

Du kan læse om eksport til Storbritannien efter Brexit i dette blogindlæg.

EORI

(Economic Operators Registration and Identification)

EORI-nr er relevant i forbindelse med eksport til Storbritannien.

På virksomhedens egen partnerprofil (Min partner), og på partnere med partnerland GB, findes et separat felt til indtastning af EORI-ID. Feltet findes i partnerens Basisoplysninger.

Du kan læse mere om hvordan du opretter og redigerer partnere her.

Intrastat-rapport

Intrastat er et system til at føre statistik, der belyser Danmarks udenrigshandel med varer i intrastat-området som udgøres af EU og Nordirland.

Det er lovpligtigt (jf. EU forordning nr. 638/2004) for danske virksomheder at indberette intrastat såfremt de overskrider en bestemt tærskel.

Med intrastat rapporten i tracezilla, slipper du for at indtaste data manuelt ved indberetning til Danmarks Statistik, og sparer derved tid og ressourcer.

Du finder vores vejledning til Intrastat-rapporten her.

Du kan læse mere om intrastat på Danmarks Statistisks hjemmeside.

MOMS

Ved handel med udenlandske partnere skal du være opmærksom på de relevante MOMS-satser til de enkelte lande. Oftest bør ordrer til udenlandske partnere være MOMS-fri. Men der kan være undtagelser, som f.eks. til Sverige, der har flere forskellige satser.

Har din virksomhed et eller flere udenlandske moms-numre, bør der formentlig oprettes flere faktura-nummerserier. Kontakt da tracezilla Support for vejledning. Kunder kan skrive til mailadressen support@tracezilla.com.

Læs om MOMS-indstillinger i tracezilla i denne vejledning.

Oprindelse på dokumenter

Der er ofte krav til at en vares oprindelse skal fremgå af dokumenter

Oprindelseserklæring

En oprindelseserklæring/præferenceoprindelseserklæring kan sættes ind på ordredokumenter som en standardtekst, der tilføjes automatisk ud fra partnerland. Du kan selv indsætte og tilpasse standardtekster på ordre-dokumenter ved at følge denne vejledning.

Er du i tvivl, er du også velkommen til at kontakte tracezilla Support. Kunder kan skrive til mailadressen support@tracezilla.com.

Du kan hjælpe os med at hjælpe dig, hvis du sætter teksten ind i mailen og beskriver i hvilke tilfælde teksten skal fremgå, f.eks. om teksten er betinget af et specifikt partnerland og sprog.

Partneropsætning

Der er kun få punkter, du behøver at være ekstra opmærksom på, når du opretter udenlandske partnere. Det drejer sig om partnerland, valuta, foretrukne sprog, samt relevante tags. Under lokationer er det desuden vigtigt at være opmærksom på at der også er valgt korrekt land for de enkelte lokationer.

Når disse informationer er opsat korrekt, vil det muliggøre automatisering i forbindelse med eksport.

Er du i tvivl om, hvordan du opretter en ny partner, kan du følge denne vejledning.

Priser

Hvis I opretter en ordre til en udenlandsk partner, hvorpå der er angivet en anden valuta end jeres standard-valuta, vil priserne på ordren hentes ind fra jeres globale standard prisliste, hvis ikke andet er angivet på partneren. Ønsker I at oprette en separat prisliste for udenlandske kunder, kan I oprette en sådan ved at følge vores vejledning til prislister.

En global prisliste, der oprettes med en bestemt valuta, vil være gældende for alle partnere, der har tilknyttet den specifikke valuta, og priserne vil automatisk tilføjes til ordrer.

Sporbarhed

Du kan tilføje spor til sporbarhed, som f.eks. oprindelse af råvarer, og præferenceoprindelse på de enkelte varepartier, for at leve op til krav fra myndigheder i de enkelte eksportlande. Disse spor vises på ordredokumenter. Læs hvordan du tilføjer spor i denne vejledning.

Læs mere om muligheder for tilføjelse af oprindelse på dokumenter i denne vejledning under menupunktet Oprindelse på dokumenter.

Sprog

Skal du oprette en ny partner, der skal modtage dokumenter på et specifikt sprog, skal du først og fremmest aktivere det ønskede sprog i jeres Virksomhedsindstillinger. I kan se hvordan i denne vejledning.

Standardtekst på ordre-dokumenter

Når du sælger varer til udenlandske kunder, er der ofte andre krav til hvilke informationer, der skal fremgå af diverse ordredokumenter såsom følgesedler og fakturaer. Du kan selv indsætte og tilpasse standardtekster på ordre-dokumenter ved at følge denne vejledning.

Er du i tvivl, er du også velkommen til at kontakte tracezilla Support. Kunder kan skrive til mailadressen support@tracezilla.com.

Du kan hjælpe os med at hjælpe dig, hvis du sætter teksten ind i mailen og beskriver i hvilke tilfælde teksten skal fremgå, f.eks. om teksten er betinget af et specifikt partnerland.

Toldtarifkoder

Toldtarifkoder bruges ved import og eksport af varer. Toldtariffen er et opslagsværk, hvori der findes varekoder og toldsatser. Den digitale udgave af Toldtariffen kaldes TARIC.

I tracezilla indtastes toldtarifkoder som en vareattribut. Læs hvordan i denne vejledning.

Tredjelande

Tredjelande er lande der ligger udenfor EU’s grænser, og som ikke hører under andre former for samhandelsaftaler.

Ved eksport til tredjelande gælder fødevareeksportbekendtgørelsen. Vejledningen til fødevareeksportbekendtgørelsen finder du her.

Valuta

Valutakurser i tracezilla hentes direkte fra European Central Bank.

Valuta på ordrer udfyldes automatisk på baggrund af den valgte valuta i partnerens opsætning. Du kan sagtens ændre valuta på en ordre. Vær blot opmærksom på at valutakursen skal genopfriskes. Læs mere om oprettelse af salgsordrer i denne vejledning..

Denne vejledning opdateres løbende…

Indhold