Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Fiskeristyrelsen integration - indsend landinger og afregninger digitalt

Med tracezillas integration til fiskeristyrelsen kan du inberette afregninger og landinger digitalt direkte fra tracezilla.

Krav til abonnement

For at kunne bruge integrationen skal du have tilføjelsen Opgave og kontrolpunkter. Læs mere om priser og tilføjelser.

 

Opsætning af integrationen

Kontakt tracezillas support og de vil hjælpe dig i gang med integrationen.

 

Kobling af felter mellem tracezilla og indberetning

Et indkøb svarer til en landing og/eller en afregning. I tabellen nedenfor kan du se hvordan de forskellige felter på indkøb overføres til Fiskeristyrelsen.

 

Felt i indberetning Felt i tracezilla
Ordredato Indberetningsdato
Ordrenummer Referencenummer for indberetningen.
Købers CVR-nummer CVR-nummeret på din egen partner (nr. 1).
Købers P-nummer Referencekode på standard-lokationen tilknyttet din egen partner (nr. 1).
Landingssted Referencekoden på afhentningslokationen f.eks. DKHBK. Havnen kan oprettes som en seperat partner.
Landingsdato Afhentningsdatoen på ordren
Logbogsnummer Leverandørens ref. på indkøbsordrehovedet
Fartøjsnavn Navnet på leverandørlokationen
Fartøjsland Land på leverandørlokationen
Fartøjskode Referencekode på leverandørlokationen
Navn på kaptajn Navn på kontakten tilknyttet ordren
ID på medlemsorganisation På leverandørpartnerens lokation kan der under avanceret sættes et medlemsorganisations-ID
Medlems-ID under medlemsorganisation På leverandørpartneren kan der under avanceret sættes et Medlems-ID
Oplysninger vedr. de enkelte linjer på indkøbet  
FAO artskode Varepartiattribut af samme navn. De første tre bogstaver i koden
Fangstområde Varepartiattribut af samme navn. Indtast muslingeområdenr.
Præsentation Varepartiattribut af samme navn.
Konservering Varepartiattribut af samme navn.
Kvalitet Varepartiattribut af samme navn.
Størrelse Varepartiattribut af samme navn.
Produktdestination Varepartiattribut af samme navn.
Linjevægt Bruttovægt på linjen
Linjeværdi (økonomisk) Indkøbsprisen på linjen

 

Stamdata

Den leverandør som du køber muslingerne fra, skal være oprettet som en partner. Fartøjet som har landet muslingerne, oprettes som en lokation til leverandøren, og fartøjets nummer angives i referencekoden.

Bådnavn og leverandørens adresse

Fartøjskode

 

På partneren sættes medlemsorganisations ID ind under fanen Avanceret på lokationen.

Partner opsætning

Indhold