Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Lagerplanlægning og overblik

Du kan finde en oversigt over din lagerbeholdning for hver vareart ved at vælge Lager i topmenuen og klikke på Beholdning i rullemenuen. Det er den tredje valgmulighed i rullemenuen.

 • De grønne kolonner viser dine forsyninger.
  • Kolonnen Forventet angiver hvor mange varer du forventer at få på lager. Disse varer kan ikke disponeres endnu, men fremgår dog som tilgængelige på varelageret.
  • Kolonnen Bekræftet angiver hvor meget, du har på lager, inkl. det du har bekræftet vil komme på lager og dermed kan disponere.
  • Forsyning total angiver de forventede og de bekræftede varer samlet.
 • De lyserøde kolonner angiver hvor mange varer du har disponeret men endnu ikke plukket fra lageret.
  • Kolonnen Ikke plukkede ordrer angiver hvor mange varer, der er disponeret til aftalt salg.
  • Kolonnen Ikke plukkede tilbud angiver hvor mange varer der disponeret til et tilbud afgivet til kunder.
  • Kolonnen Efterspørgsel total viser det samlede antal varer, der er disponeret.
 • Kolonnen Total tilgængeligt angiver hvor meget der er på lager, som endnu ikke er disponeret, dvs. Forsyninger total (minus) Efterspørgsel total.
 • Kolonnen yderst til højre viser vareartens Genbestillingspunkt, hvis du har angivet dette på din vareart. Hvis der er varer nok på lager, vil tallet være grønt og illustreret med en thumbs up. Hvis varelageret er under genbestillingspunktet, vil tallet være rødt og illustreret med en pil opad. Genbestillingspunktet kan ændres under indstillingerne for dine varearter.

I venstre side kan du vælge at sætte en skæringsdato for din søgning i lagerbeholdningen. I det tilfælde vil du kun få vist de varer der rent faktisk er på lager, samt de varer der er bekræftet og sat til levering, så de vil være på lageret på den givne dato.

Hvis du ønsker at få overblik over din lagerbeholdning pr. vareparti og ikke opsummeret pr. vareart, henviser vi i stedet til Lagerbeholdningsrapporten og fanen Pr. vareparti. Læs mere her.

Indhold