Vejledninger

Dokumentation af tracezilla

Ordreindstillinger

Ordreindstillinger

I dine ordreindstillinger kan du sætte regler for standard ordrestatus, datoforslag, varepartiforslag m.v.

  1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og klik på Virksomhedsindstillinger i dropdown-menuen.
  2. Klik på Ordrer i sektionen Avancerede indstillinger.
  3. Fanerne er delt op efter ordretype. Se de følgende afsnit.
  4. Husk at klikke Gem, når du har ændret i indstillingerne.

 

Indstillinger for indkøbsordrer

Navn på indstilling Forklaring
Standard status Vælg en status som ordren skal oprettes med som standard. Du kan overskrive valget på den enkelte ordre. Ved valg af statussen Kladde kan du indikere, hvornår en indkøbsordre overgår fra at være bestilt, til at være bekræftet af leverandøren.
Beregning af afhentningsdato i forhold til leveringsdato tracezilla kan automatisk udfylde afhentningsdato på ordren med dags dato (samme dag) eller forskudt i forhold til leveringsdatoen. Datoen kan overskrives på den enkelte ordre under Leveringsoplysninger.
Bekræft varepartier når ordren bekræftes Det vil gøre at varepartiernes forsyningsstatus vil ændre sig til bekræftet, når ordrernes status ændres til ordre. Derved vil der være muligt at reservere varepartierne til udgående ordrer f.eks. produktion eller salg, selvom varepartierne endnu ikke er kommet på lager.
Regel for tildeling af ejer Vælg hvem (hvilken bruger) der skal stå som referenceperson på indkøbsdokumenter. Du kan også vælge at den som opretter ordren, er den som angives som referenceperson. Valget kan overskrives på den enkelte ordre.
Udvid indgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer.
Brug ordrenr. som standardværdi i Batch-spor Ordrer får automatisk tildelt et fortløbende nummer. Du kan bruge nummeret som sporbarhedsinformation. Vælg Ja hvis tracezilla automatisk skal tilføje ordrenummeret som spor.
Sporsystemer der skal fastholdes som standard Du kan vælge at udvalgte spor automatisk skal fastholdes for varepartiet, når det forarbejdes til en ny vare. Dvs. batchnumre og/eller øvrige spor fra de anvendte råvarer videreføres til færdigvaren. Bemærk det kan være sværere at fremsøge et speficifikt vareparti, hvis flere varepartier har det samme spor pga. denne indstilling. Denne indstilling er relevant ift. genanvendelse af produkter.

 

 

Indstillinger for salg

Navn på indstilling Forklaring
Standard status Vælg en status som ordren skal oprettes med som standard. Du kan overskrive valget på den enkelte ordre. Det er relevant at statussen som standard er kladde i forbindelse med integrationer såsom Ongoing WMS.
Standard udvælgelse af varepartier Vælg mellem 1) Vælg varepartier på et senere tidspunkt. Angiv varenummer på ordrelinjen nu, vend tilbage til ordren senere for at vælge varepartier. 2) Specificer vareparti: Vælg det bestemte vareparti ved oprettelsen af ordrelinjen. 3) Afgræns varepartier ved lokation: Vælg en lageradresse direkte ved oprettelse af varepartilinje, som også kan være en anden lokation end den der er angivet i ordrehovedet. 4) Lad et hvilket som helst vareparti blive plukket: tracezilla vil plukke varepartier efter FEFO (First Expire, First Out) metoden. Hvis ikke der er angivet en dato, benyttes FIFO (First In, First Out) princippet til at plukke.
Tillad at varepartier bliver markeret som tomme ved pluk Ved at vælge Ja kan du nedjustere et vareparti til 0, når du plukker varepartier, så varepartiet udgår fra lageret. Det kan være, at du opdager, at der ikke er flere varer på lager af et bestemt vareparti, når du plukker varerne. Med denne funktion kan du derved ajourføre lagerbeholdningen.
Tillad justering af ordrelinje ved pluk Ved at vælge Ja kan du ændre antallet på en ordrelinje direkte fra plukkevisningen.
Beregning af afhentningsdato i forhold til leveringsdato Du kan vælge om varer fra lageret skal afhentes samme dag som det leveres eller de som udgangspunkt afhentes mellem 1 og 6 dage før leveringsdatoen. Datoen kan overskrives på den enkelte order under Leveringsoplysninger.
Standard bekræft-hændelse Hvis du har valgt at ordren skal oprettes som en kladde, har du mulighed for at vælge Bekræft og opret produktion som standardhændelse når en ordre bekræftes. Dermed oprettes der automatisk en produktionsordre på bagrrund af salgsordren. Det er muligt på de enkelte ordrer at bekræfte uden at oprette en produktionsodre, selv om du vælger denne mulighed.
Udvid udgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer.
Regel for tildeling af ejer Vælg hvem (hvilken bruger) der skal stå som referenceperson på salgsdokumenter. Du kan også vælge at den som opretter ordren, er den som angives som referenceperson. Valget kan overskrives på den enkelte ordre.
Fakturadato Vælg hvilken dato tracezilla som standard skal foreslå, når du klikker på Opret faktura.
Blokér muligheden for at oprette fakturaer, når der er linjer på ordren med manglende valg af varepartier. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, således at salgsordrer ikke vil stå som delvist faktureret grundet manglende valg af varepartier. Sæt ikke flueben, hvis du arbejder med del fakturering og restordrer.

 

 

Indstillinger for lagerordrer

Navn på indstilling Forklaring
Standard status Vælg en status som ordren skal oprettes med som standard. Du kan overskrive valget på den enkelte ordre.
Standard udvælgelse af varepartier Vælg mellem 1) Vælg varepartier på et senere tidspunkt. Angiv varenummer på ordrelinjen nu, vend tilbage til ordren senere for at vælge varepartier. 2) Specificer vareparti: Vælg det bestemte vareparti ved oprettelsen af ordrelinjen. 3) Afgræns varepartier ved lokation: Vælg en lageradresse direkte ved oprettelse af varepartilinje, som også kan være en anden lokation end den der er angivet i ordrehovedet. 4) Lad et hvilket som helst vareparti blive plukket: tracezilla vil plukke varepartier efter FEFO (First Expire, First Out) metoden. Hvis ikke der er angivet en dato, benyttes FIFO (First In, First Out) princippet til at plukke.
Tillad at varepartier bliver markeret som tomme ved pluk Ved at vælge Ja kan du nedjustere et vareparti til 0, når du plukker varepartier, så varepartiet udgår fra lageret. Det kan være, at du opdager, at der ikke er flere varer på lager af et bestemt vareparti, når du plukker varerne. Med denne funktion kan du derved ajourføre lagerbeholdningen.
Tillad justering af ordrelinje ved pluk Ved at vælge Ja kan du ændre antallet på en ordrelinje direkte fra plukkevisningen.
Beregning af afhentningsdato i forhold til leveringsdato u kan vælge om varer fra lageret skal afhentes samme dag som det leveres eller de som udgangspunkt afhentes mellem 1 og 6 dage før leveringsdatoen. Datoen kan overskrives på den enkelte order under Leveringsoplysninger.
Udvid udgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer. Udgående linjer er varer som tages ud af lageret.
Udvid indgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer. Indgående linjer er varer som kommer ind på lager.
Regel for tildeling af ejer Vælg hvem (hvilken bruger) der skal stå som referenceperson på lagerordrens dokumenter. Du kan også vælge at den som opretter ordren, er den som angives som referenceperson. Valget kan overskrives på den enkelte ordre.

 

 

Indstillinger for produktion

Navn på indstilling Forklaring
Standard status Vælg en status som ordren skal oprettes med som standard. Du kan overskrive valget på den enkelte ordre. Vi anbefaler statussen Kladde, da den automatiske tilknytning til opskriften er slået til, så du lettere kan planlægge dine produktioner. Når en produktionsordre har status som ordre er automatikken slået fra.
Standard udvælgelse af varepartier Vælg mellem 1) Vælg varepartier på et senere tidspunkt. Angiv varenummer på ordrelinjen nu, vend tilbage til ordren senere for at vælge varepartier. 2) Specificer vareparti: Vælg det bestemte vareparti ved oprettelsen af ordrelinjen. 3) Afgræns varepartier ved lokation: Vælg en lageradresse direkte ved oprettelse af varepartilinje, som også kan være en anden lokation end den der er angivet i ordrehovedet. 4) Lad et hvilket som helst vareparti blive plukket: tracezilla vil plukke varepartier efter FEFO (First Expire, First Out) metoden. Hvis ikke der er angivet en dato, benyttes FIFO (First In, First Out) princippet til at plukke.
Tillad at varepartier bliver markeret som tomme ved pluk Ved at vælge Ja kan du nedjustere et vareparti til 0, når du plukker varepartier, så varepartiet udgår fra lageret. Det kan være, at du opdager, at der ikke er flere varer på lager af et bestemt vareparti, når du plukker varerne. Med denne funktion kan du derved ajourføre lagerbeholdningen.
Tillad justering af ordrelinje ved pluk Ved at vælge Ja kan du ændre antallet på en ordrelinje direkte fra plukkevisningen.
Beregning af afhentningsdato i forhold til leveringsdato tracezilla kan automatisk udfylde afhentningsdato på ordren med dags dato (samme dag) eller forskudt i forhold til leveringsdatoen. Datoen kan overskrives på den enkelte ordre under Leveringsoplysninger.
Regel for tildeling af ejer Vælg hvem (hvilken bruger) der skal stå som referenceperson på produktionsdokumenter. Du kan også vælge at den som opretter ordren, er den som angives som referenceperson. Valget kan overskrives på den enkelte ordre.
Producentpartner tracezilla kan automatisk udfylde producent-oplysningen på alle produktionsordrer som oprettes, når du vælger en partner her.
Lokation hvor produktionen finder sted Du kan oprette en separat lokation til produktion, så du kan se hvilke varer der er under produktion på et givent tidspunkt, og hvilke råvarer der er udtaget til produktionen. Dette er relevant, hvis dine produktioner finder sted over flere dage. tracezilla vil automatisk udfylde oplysningerne på ordrens Leveringsoplysninger.
Udvid udgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer. Udgående linjer er varer som tages ud af lageret f.eks. råvarer og emballage.
Udvid indgående linjer som standard På en ordre kan der være flere varepartier med samme varenummer. På en ordre kan du som standard se en opsummerende linje. Denne linje kan udvides, så du kan se alle enkelte varepartilinjer. Indgående linjer er varer som kommer ind på lager f.eks. færdigvarer.
Brug ordrenr. som standardværdi i Batch-spor Ordrer får automatisk tildelt et fortløbende nummer. Du kan bruge nummeret som sporbarhedsinformation. Vælg Ja hvis tracezilla automatisk skal tilføje ordrenummeret som spor.
Sporsystemer der skal fastholdes som standard Du kan vælge at udvalgte spor automatisk skal fastholdes for varepartiet, når det forarbejdes til en ny vare. Dvs. batchnumre og/eller øvrige spor fra de anvendte råvarer videreføres til færdigvaren. Bemærk det kan være sværere at fremsøge et speficifikt vareparti, hvis flere varepartier har det samme spor pga. denne indstilling. Denne indstilling er relevant ift. genanvendelse af produkter.

 

 

Generelle indstillinger

Under fanen Generelle indstillinger kan du indsætte et Speditør-tag. Denne er relevant, hvis du har en integration til Blue Water Shipping.

 

 

Automatisk tildeling af numre

Dine fakturaer skal tildeles et fortløbende, unikt nummer og på samme vis tildeles dine ordrer og dokumenter automatisk et fortløbende nummer for at sikre at det er muligt at identificere ordrer og bilag.

Du kan indstille dine numre til at starte fra et bestemt nummer. Dette er relevant i tilfælde af, at du skal til at tage tracezilla i brug.

  1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger.
  2. Klik på Automatisk tildeling af numre i sektionen Avancerede indstillinger.
  3. Til venstre står hvilken type ordre, der angives et nummer for. Find feltet for fakturaer.
  4. Indtast det næste nummer i nummerserien.

    Vær opmærksom på at angive et nummer for fakturaer, som endnu ikke er brugt. Så hvis den senest oprettede faktura i dit regnskabssystem er 421, så er det næste nummer 422 og så må alle andre numre forinden 422 ikke anvendes.

Indhold