Ordreindstillinger

Ordreindstillinger

I dine ordreindstillinger kan du bl.a. selv vælge hvilken status en ordre i udgangspunkt skal have, og hvordan du i udgangspunktet ønsker at plukke dine varer til salg og produktion.

 1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og klik på Virksomhedsindstillinger i dropdown-menuen.
 2. Klik på Ordrer i sektionen Avancerede indstillinger.
 3. Under de enkelte faner Indkøb, Salg, Lager og Produktion kan du vælge om status for ordren som udgangspunkt skal være Kladde eller Ordre. Status kan altid ændres på den enkelte ordre.
 4. Derudover kan du vælge om varer fra lageret skal afhentes samme dag som det leveres eller de som udgangspunkt afhentes mellem 1 og 6 dage før leveringsdatoen i feltet Beregning af afhentningsdato i forhold til leveringsdato. Du kan overskrive denne dato på den enkelte ordre under Leveringsoplysninger.
 5. Under fanerne Indkøb og Produktion kan du sætte flueben ved Bekræft varepartier når ordren bekræftes. Det vil gøre at varepartiernes forsyningsstatus vil ændre sig til bekræftet, når ordrernes status ændres til ordre. Derved vil der være muligt at reservere varepartierne til udgående ordrer fx salg, selvom varepartierne endnu ikke er kommet på lager.
 6. Under fanerne Salg, Lager og Produktion kan du vælge en metode til Standard udvælgelse af varepartier.
 7. Under fanen Salg kan du sætte flueben i boksen ud for Blokér muligheden for at oprette fakturaer, når der er linjer på ordren med manglende valg af varepartier. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, således at salgsordrer ikke vil stå som delvist faktureret grundet manglende valg af varepartier.
 8. Hvis du under Salg har valgt at ordren skal oprettes som en kladde, har du mulighed for at vælge Bekræft og opret produktion som standardhændelse når en ordre bekræftes. Dermed oprettes der automatisk en produktionsordre på bagrrund af salgsordren. Det er muligt på de enkelte ordrer at bekræfte uden at oprette en produktionsodre, selv om du vælger denne mulighed.
 9. Under fanen Produktion kan du vælge på hvilken lokation produktionen finder sted, ved først at vælge Producentpartner fx din egen profil og derefter vælge Lokationen. Du kan tilføje en lokation ved at klikke på +-symbolet.
 10. Under fanerne Indkøb og Produktion kan du vælge at ordrenummeret automatisk skal tilføjes som sporet Batchnummer på varepartierne på ordren.
 11. Under fanerne Indkøb og Produktion kan du vælge at udvalgte spor automatisk skal fastholdes for varepartiet når det forarbejdes til en ny vare.
 12. Under fanen Generelle indstillinger kan du indsætte et Speditør-tag. Denne er relevant, hvis du har en integration til Blue Water Shipping.

 

Automatisk tildeling af numre

Dine fakturaer skal tildeles et fortløbende, unikt nummer og på samme vis tildeles dine ordrer og dokumenter automatisk et fortløbende nummer for at sikre at det er muligt at identificere ordrer og bilag.

Du kan indstille dine numre til at starte fra et bestemt nummer. Dette er relevant i tilfælde af, at du skal til at tage tracezilla i brug.

 1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger.
 2. Klik på Gå til ud for Automatisk tildeling af numre i sektionen Avancerede indstillinger.
 3. Til venstre står hvilken type ordre, der angives et nummer for. Nummeret er det samme nummer som tildeles ordrebekræftelsen. Nummeret for leveringer tildeles både leveringer og følgesedler. Nummeret for indkøbsaftaler og salgsaftaler kommer til at fremgå af dokumenter i forbindelse med rammeaftaler. Vær opmærksom på at angive et nummer for fakturaer som endnu ikke er brugt. Så hvis den senest oprettede faktura i dit regnskabssystem er 421, så er det næste nummer 422 og så må alle andre numre forinden 422 ikke anvendes.
 4. Indtast det næste nummer i nummerserien eller brug pilene i højre side af feltet til at angive nummeret.

 

Delfakturering

Som standard er muligheden for at oprette fakturaer på salgsordrer, hvor der mangler at blive valgt varepartier, blokeret. Dette er for at undgå at salgsordrer får status som delvist faktureret, hvis ikke det er hensigten. Hvis du arbejder med delfakturering skal du derfor fjerne fluebenet:

 1. Du kan finde indstillingen ved at klikke på virksomhedsnavnet øverst til højre, og derefter vælge Virksomhedsindstillingerne i dropdown-menuen.
 2. Klik på Gå til i sektionen Avancerede indstillinger ud for overskriften Ordrer.
 3. I fanen Salg kan du fjerne fluebenet i boksen Blokér muligheden for at oprette fakturaer, når der er linjer på ordren med manglende valg af varepartier.

Indhold