Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Importering av orderrader

I tracezilla kan du importera data från filer du får från från dina leverantörer eller kunder. På så sätt kan du importera orderraderna snabbt och enkelt – det kan t.ex. en stor order med flera varor från en kund som skickas till dig i en excel-fil.

Importera orderrader till en order

Du kan importera orderrader för alla typer av order i tracezilla. Proceduren är densamma för alla ordertyper. Det finns dock olika importskript för inkommande och utgående ordrar.

Importera orderrader

 1. Gå till den ordertyp som du vill importera orderrader för. Det gör du genom att klicka på aktuell modul i toppmenyn, t.ex. försäljning och välj sedan Ordrar från dropdown-menyn.
 2. Skapa en ny order.
 3. Fyll i orderhuvudet. Klicka på Spara för att skapa ordern.
 4. Klicka på knappen Importera.
 5. Klicka på Ladda upp fil. Filen måste vara av typen ods, xlsx, xls, csv, txt.
 6. Du kan definiera en importmall baserat på den uppladdade filen genom att klicka på Definiera importmall. Denna importmall kommer att sparas för samma leverantör/kund för samma ordertyp i framtiden.
 7. Skriv in en text för att känna igen importmallen i Namn-fältet.
 8. I fältet Första raden kan du välja vilken rad/rad den första datan finns på. I en xlsx-fil kommer det vanligtvis att finnas en rubrik överst i en kolumn, så den första raden med data kommer att vara rad 2.
 9. I fältet Förhandsvisning kommer du nu att kunna se vilka kolumner filen innehåller. Importmallen definieras utifrån kolumnerna. Importmallen använder mallspråket Liquid.
 10. I fältet Importera skript anger du vilka data som ska finnas i vilka kolumner i filen som du vill importera data från.

 11. Importskriptet för ingående rader innehåller följande:
sku_code|
sku_id|
free_units|
quantity|
origin_country|
uom_conversion|
unit_price|
uoms_per_price_unit|
line_text|
trace_batch_number|
trace_lot_number|
 1. Ange kolumnnamnet vid sidan av en rad i skriptet, t.ex.
  sku_code|{{[COL_5]}}
 1. Antal (quantity) är satt till gram. Om du vill importera en artikel i kg, kan du gånga talet med 1000. Se nedan:
  quantity|{{[COL_3] | plus: 0 | times: 1000 }}
 1. Ta bort de resterende raderna, som du inte har kopplat en kolumn till.
 2. Klicka på Spara och gå till nästa steg. Klicka sedan på Starta import för att lägga till varupartierna från din fil.

Översikt