Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Retur av sålda varor

Om din kund vill returnera varor måste du skapa en Returorder baserat på försäljningsordern.

Nedan kan du läsa hur du skapar en kreditnota i fall din kund vill skicka tillbaka en vara. I detta scenario matchar ditt tracezilla-lager ditt fysiska lager och det som faktureras på din faktura är också vad din kund har fått, men kanske är det något fysiskt fel på varan, eller så har kunden ångrat köpet eller liknande.

I sådana fall, där exempelvis ett fysiskt fel i varan resulterar i en retur till ditt lager, måste kreditnotan baseras på en returorder, som du därför först måste skapa.

Proceduren är som följer:

1. Gå till försäljningsordern; Klicka på Skapa returorder i det övre högra hörnet.

När returordern har skapats finns den under fliken Försäljning. Du måste välja Retur från dropdown-menyn. Du kommer även att kunna se överst i försäljningsordern att en returorder finns bifogad.

När du har skapat returordern kommer alla varurader från den första försäljningsordern att visas på ordern. Till en början kommer alla dessa varurader att vara noll. Du måste fylla i varuraderna som kommer att returneras.

2. Gå till returordern och öppna den varurad du behöver lägga tillbaka på lager. Det gör du genom att klicka i + till vänster.

3. Klicka på den blå rutan med de tre prickarna till höger i den öppnade varuraden.

4. Klicka på Redigera i dropdown-menyn.

5. I popup-fönstret, i fältet Antal, anger du antalet varupartier du får i retur. (Du ska inte skriva ett minus framför).

6. I fältet Leveransstatus, där det står Förlorad som standard, korrigera till Bekräftad (annars kommer varan inte in på ditt lager utan registreras som förlorad).

7. Klicka på Spara.

Partiet kommer nu att ha två extra siffror i partinumret (t.ex. 1031-0001-xx) och det kommer tillbaka på ditt lager.

Kreditnotan för de returnerade varorna kan du nu skapa utifrån returordern – skapa den inte från den ursprungliga försäljningsordern.

8. För att skapa kreditnotan, klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet.

Om det finns tjänstrader på försäljningsordern kommer dessa också automatiskt att krediteras på returordern. Du måste manuellt korrigera tjänstraden genom att ange 0 (noll) om du inte vill att tjänstraden ska krediteras. Tjänstraden kan inte raderas och måste därför justeras till 0.

Översikt