Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Dokument

Du kan skapa dokument för leveranser, fakturor och alla typer av ordrar.

Dokumentinställningar kan redigeras under Företagsinställningar.

Skapa dokument från ordervyn

 1. Gå till din order: inköp, produktion, lager, försäljning.
 2. Se det gula avsnittet Snabb åtkomst till dokument: Om du har valt varupartier på utgående ordrar (försäljning, varor som förbrukts till produktion, lagerflyttade varor) kommer en följesedel upp. Vid inkommande ordrar (inköp, producerade varor och lagerflyttadde varor) måste ordern bekräftas och varornas leveransstatus bekräftas för att följesedeln ska visas.
 3. Orderbekräftelsen finns alltid tillgänglig.
 4. För att skapa en plocklista för en produktionsorder, klicka på fliken Förbrukade varupartier och sedan Välj partier. Klicka på Skriv ut plocklista. Varupartierna måste föreslås för att kunna visas.
 5. Under fliken Dokument i nedre delen av bilden kan du skapa de dokument som är relevanta för den aktuella ordern. Klicka på knappen Skapa [relevant dokument].
 6. På försäljningsorder skapas en proformafaktura genom att klicka på Skapa faktura och sedan på Skapa först som utkast. När slutfakturan ska skapas klickar du igen på Skapa faktura och sedan Synkronisera och utför.  

 

Skapa dokument från fakturavyn/leveransen

 1. Få tillgång till din order/leverans/faktura.
 2. Under fliken Dokument i bildens nedre del kan du skapa de dokument som är relevanta för den aktuella leverans- eller fakturaordern. Klicka på knappen Skapa [relevant dokument].
 3. I dialogrutan kan du sedan välja att inkludera ett spår (Ccertifikat, Leverantörs partinummer, Pallnummer, Containernummer eller Övrigt). Du kan välja vilka spår som ska visas på dokument som standard i dina företagsinställningar.
 4. När ditt dokument har skapats kan du visa det genom att klicka på PDF på höger sida av raden.

Om du vid ett senare tillfälle vill skapa en ny version av ett av dokumenten klickar du helt enkelt på Skapa [relevant dokument] igen. Ett nytt dokument kommer nu att skapas med de senaste uppdateringarna som har statusen Giltigt. Den gamla versionen kommer fortfarande att visas i dokumentlistan men med statusen Överskriven.

 

 

Dokument som kan skapas

Inköpsorder
 • Orderbekräftelse
 • Orderföljesedel (innehåller även tjänstrader och priser)
 • Följesedel
Kundorder
 • Orderbekräftelse
 • Orderföljesedel (innehåller även tjänstrader och priser)
 • Följesedel
 • Orderproformafaktura (utan val av varupartier)
 • Proformafaktura (Skapa faktura > Skapa först som utkast)
 • Faktura (knappen Skapa faktura)
Returorder
 • Orderdokument
 • Följesedel
 • Kreditnota
Produktionsorder/lagerorder
 • Orderdokument
 • Följesedel
 • Proformafaktura (för t.ex. tullklarering - innehåller självkostnadspriser)
Leveranser
 • Transportbokning (frystransport eller ordinarie)
 • Följesedel
 • Plocklista
 • Leveranssedel
Fakturor
 • Faktura
 • Proformafaktura
 • Kreditnota

Översikt