Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

tracezilla EDI

tracezilla EDI är en metod för att digitalt utbyta affärsdokument mellan företag med tracezilla-konton.

Med tracezilla EDI kan du ladda upp orderdokument direkt i systemet, som automatiskt omvandlas till en order.

Genom att använda tracezilla EDI slipper du att lägga in alla orderrader en efter en, om din handelspartner redan har gjort jobbet. På så sätt sparar du tid och minskar antalet fel.

Hur det fungerar

Som kund kan du skicka ett inköpsorderdokument till din leverantör, och dokumentet kommer att konverteras till en försäljningsorder på din leverantörs tracezilla konto. Omvänt kan din leverantör skicka en försäljningsbekräftelse till dig, som kommer att konverteras till en inköpsorder i ditt tracezilla-konto.

Dela en produktkatalog

tracezilla låter dig utbyta produktkataloger mellan tracezilla-konton. Du bestämmer vilka lagerhållningsenheter (SKU) som är relevanta att dela, och genom att dela produktkataloger via tracezilla EDI sparar du mycket tid och minimerar risken för fel.

Hur beställningen skapas

Proceduren är som följer:

 1. En part/företag skapar en beställning, t.ex. en kund som beställer varor. Orderdokumentet skapas och skickas till leverantören.
 2. När orderdokumentet tas emot via e-post av leverantören klickar leverantören på Ladda in i tracezilla.
 3. Ett popup-fönster visas med informationen i orderhuvudet som matchar informationen i dokumentet. När du klickar på Spara visas beställningen i försäljningsorderöversikten.


   
 4. Kontrollera att tracezilla har valt rätt partner och platser på beställaren. Kom ihåg att kolla priserna också. tracezilla kommer att leta efter ett pris i prislistorna. Hittas inga priser så kommer priserna från orderdokumentet att användas istället! Var uppmärksam på enheterna, t.ex. om SKU:n har satts upp som kolli av den ena parten och som st av den andra.

När en order skapas har du möjlighet att uppdatera en order genom att återskapa orderdokumentet inklusive ändringarna. Detta är relevant om t.ex. mängden ändras eller om fler spår har lagts till.
 

Anslut SKU-koder via partnerrelationer

En partnerrelation måste läggas till dina lagerhållningsenheter (SKU) för att klargöra vilken SKU som är identisk med SKU-koden som används av din partner. Genom att göra det vet tracezilla vilken SKU i kundens system som är identisk med vilken SKU i leverantörssystemet och vice versa. Du kan läsa mer om Partnerrelationer här.

Även om SKU-koderna är identiska hos båda parter måste en partnerrelation ändå läggas till. tracezilla kan inte anta att SKU:erna är en matchning. Om partnerrelationen ändras av partnern som skickade dokumentet måste dokumentet återskapas (en ny dokumentversion), och skickas igen.

När SKU:er skapas genom att ladda upp en Produktkatalog från en annan tracezilla-användare, läggs Partnerrelationer automatiskt till i SKU:erna.

Skicka en produktkatalog

Delning av en produktkatalog görs som en massåtgärd i översikten Lagerhållningsenheter.

 1. Klicka på Lager och välj Lagerhållningsenheter i dropdown-menyn.
 2. Använd filtren till vänster för att söka efter de SKU:er du vill dela med en partner.
 3. Markera rutorna vid relevanta SKU:er.
 4. Klicka på Massåtgärder och välj Skicka till partner.
 5. Välj den partner som ska ta emot produktkatalogen.
 6. Du kan välja att Inkludera försäljningspriser. Om en prislista har valts i partnerinställningen, kommer priserna att väljas från denna lista. Om ingen prislista väljs, kommer priserna på katalogen att plockas från din Globala prislista.
 7. Du kan välja att Inkludera produktinformation om du vill ge full tillgång till all tillgänglig produktinformation. Informationen kommer inte att synas på pdf-dokumentet, men kommer att laddas upp med SKU:erna av mottagaren om man väljer detta.
 8. Klicka på Ja, bekräfta!.
 9. Ange e-postadressen till mottagaren av produktkatalogen.
 10. Klicka på Skicka. Din partner kommer nu att få ett e-postmeddelande med en produktlista bifogad och en länk för att ladda upp katalogen direkt till tracezilla.

 

Ta emot en produktkatalog

Om du får en produktkatalog från en partner med ett tracezilla-konto kan du ladda upp SKU:erna genom att göra följande:

 1. Öppna e-postmeddelandet i din inkorg.
 2. Klicka på Ladda in i tracezilla.
 3. Välj ditt företag.
 4. Välj Leverantör. Leverantören är den partner som du har fått produktkatalogen från. denna partner kommer att läggas till som en partnerrelation på varje uppladdad SKU.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Du kommer att se en lista över alla SKU:er som ingår i den mottagna produktkatalogen.
 7. Använd filtren till höger för att välja vilken data du vill ha med i uppladdningen. Välj som ett minimum Basic. Du kan dessutom välja Produktinformation och Inköpspriser.
 8. Om du väljer Inköpspriser kan du välja relevant prislista i Prislista, Inköp.
 9. Ange taggarna som ska läggas till de uppladdade SKU:erna. T.ex. Färdiga varor.
 10. Markera de SKU:er du vill ladda upp.
 11. Om en SKU redan finns under ett annat SKU-namn, eller måste tilldelas en annan SKU-kod, skriv in uppgifterna i kolumnerna Existing SKU och SKU Code.
 12. Klicka på Spara.

Om du har några frågor angående tracezilla EDI, tveka inte att kontakta tracezilla Support. Du hittar vår kontaktinformation på www.tracezilla.com.

Översikt