Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Forbedringer i juni 2020

tracezilla

Vi arbejder hele tiden på at forbedre tracezilla-applikationen efter vores kunders ønsker. I dette indlæg kan du læse om de seneste funktioner i tracezilla, som er tilkommet i juni måned.

Opdatering af salgsrapport

Salgsrapporten i tracezilla er blevet opdateret med to nye filtre og nogle kolonner har ændret navn. I venstre side er det muligt at filtrere i salgsrapportens oversigt.

Filteret Vis rapport baseret på er nyt, og kan anvendes til at se det forventede salg i ens pipeline ved at vælge Mangler fakturering. Derudover kan filteret bruges til at se hvilke salgsordrer som endnu ikke er afsendt.

Netop under filteret Vis rapport baseret på er filteret Vis kostpriser kommet. Her har du mulighed for at få vist rapporten med Faktisk eller Forventet kostpris. Budgetter på indkøbs-, lager-, retur- og produktionsordrer sætter den forventede kostpris på de varepartier som bliver skabt af ordren. Budgetposter tilføjes automatisk af systemet for indkøbspriser på indkøbte varepartier og servicelinjer.

Omkostninger forbundet med salgsordrer er det der hedder en distributionsomkostning. Disse bidrager ikke til kostprisen på varepartierne, der er med på ordren, men bliver brugt til at beregne det forventede dækningsbidrag på salgsordren.

Budgetterne gør det muligt at give en foreløbig pejling på kostprisen på et vareparti, samt dækningsbidraget på en ordre, inden de faktiske udgiftsbilag kommer fra eksempelvis leverandører, speditører, fortoldning mv. som hentes ind i tracezilla fra e-conomic og resulterer i den faktiske kostpris.

Under fanen Pr. partner/tag er der tilkommet en ny kolonne. Her vises antal ordrer for partnere med bestemte tags. Hvis du har struktureret dine partnere med bestemte tags, kan du se en opsummering over hvor mange ordrer hver kundegruppe har placeret. Vær opmærksom på at ordrer kan tælles med flere gange, hvis en partner er tildelt flere tags fx kunde og detail, vil ordrene for denne partner tælles med to gange.

På dit dashboard får du vist en graf baseret på tal fra salgsrapporten pr. måned. Det er nu muligt at vælge om grafen skal vise tallene baseret på i hvilken måned salgsordrene er blevet oprettet (Ordremåned) eller baseret på hvornår varerne er leveret og faktureret (Leveringsmåned).

Du kan læse meget mere om salgsrapporten i vores vejledning.

 

Nemmere synkronisering af proformafakturaer til faktura

Nu kan proformafakturaer med to klik synkroniseres til den færdige faktura. Det er stadig muligt at synkronisere proformafakturaer som tidligere. Du skal blot klikke på Opret faktura igen, og derefter en af de to knapper Synkronisér og dan færdig faktura.

 

Optællingslisten kan nu trækkes ud som et Excel-ark

Det er nu muligt at lave en lageroptælling i et Excel-ark ud fra tracezillas skabelon og indlæse lageroptællingen i tracezilla igen. Du kan læse mere i vejledningen til lageroptælling.

 

Angiv mindste ordremængde for vareart og krav til holdbarhed

I tracezilla har du mulighed for at tilknytte en række oplysninger til varearter alt efter hvor avanceret en opsætning du foretrækker. Nu kan du også definere en partnerrelation, hvor du kan angive en mindste ordremængde, hvis din leverandør har krav til det. Hvis kravet er overtrådt vil du få en rød meddelelse ved valg af varepartiet til indkøbsordren med teksten “Under mindste ordremængde” og så information om den ordremængde som er angivet for varearten.

På samme vis kan du definere en partnerrelation for en kunde, som stiller krav til at nogle produkter skal have en resterende holdbarhed på et givent antal dage. Hvis kravet er overtrådt vil der ved valg af varepartiet til salgsordren stå en rød meddelelse med teksten “Krav til holdbarhed overskredet” og information om den perioden den er overskredet med.

 

Se kundesaldo og antal ordrer for partneren

Du kan nu se flere oplysninger på partnerens profil i tracezilla. Kundesaldoen viser hvor stort et tilgodehavende du har dvs. det som I har faktureret kunden for, men som kunden endnu ikke har betalt. Kundesaldoen vil derfor falde efterhånden som kunden betaler. Tallet er fra e-conomic og synkroniseres løbende. Hvis du fører musen hen over tallet kan du se hvilket tidspunkt tallet for kundesaldoen er hentet fra e-conomic senest.

Indtægter viser hvor meget kunden har købt for hos din virksomhed. Det er summen af salgsordrernes værdi.

Antal ordrer for kunden vil vises for Salg, Retur, Indkøb, Produktion og Lagerflyt. Hvis du klikker på teksten der hvor der står Salg: 5, vil du blive dirigeret om til salgsordrer, hvor de 5 salgsordrer for kunden vil vises. Bemærk at annullerede ordrer også indgår i tallet.

 

Angiv kreditgrænse for en partner

Hvis du har en kunde som ikke er så god til at betale, kan du angive et beløb for hvor meget kunden må købe for uden at have betalt fakturaerne. Denne kreditgrænse er knyttet til den kundesaldo, som er angivet i partnervisningen (se ovenfor).

Ved overskridelse af kreditgrænsen vil det udløse en besked markeret med rød for partneren, når du opretter en salgsordre. 

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!