Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Nyheder i applikationen i januar

tracezilla

Stor opdatering af forecasting feature

Der er blevet lavet en større opdatering af tracezillas forecasting feature. Med opdateringen er forecastingberegninger blevet hurtigere og mere robuste, og der er forbedringer af visning og funktionalitet.

Blandt de vigtigste ændringer er:

  • Flere indstillinger ligger nu under scenarier. Det gør den overordnede visning lidt mere enkel.
  • ‘Estimeret forbrug i produktion’ udføres via knappen under det enkelte scenarie.
  • Visningen ‘Under genbestillingspunkt’ medtager varer der får beholdning under genbestillingspunktet i løbet af hele forecasting-perioden. Dette gælder kun i forecast-visningen.
  • Der er nu et felt så der kan søges bredt efter dele af et varenavn, så det er lettere at fremsøge alle varer der indeholder et bestemt ord.
  • Der er indført en ny beregningsmetode der gør estimater for forsyning til produktion hurtigere og mere robust
  • Estimatet af forsyning beregnes i en baggrundskørsel. Brugeren modtager en mail når beregningen af estimatet er gennemført.

Ny forecasting

Læs mere om forecasting her.

Nye rapporter til afgiftsregnskaber (mængderegnskab)

Der er kommet to nye rapporter til afgiftsregnskaber:

  • Det er nu muligt at lave opgørelser på baggrund af det ordrede salg og ikke kun på det fakturerede som hidtil.

  • Derudover er der kommet en rapport der gør det muligt at afrapportere samlet for forskellige komponenter, som man selv definerer. Det kan være komponenten alkohol, som f.eks. kan samle afgifter på forskellige typer af alkohol til én samlet afrapportering.

Mængderegnskab er en udvidelse som kan aktiveres under Virksomhedsindstillinger.

Nye rapporter til afgiftsregnskab

Opdatering af rapporterne “Nedbrydning af omkostninger” og “Produktion og udbytte”

I rapporten “Nedbrydning af omkostninger” medregnes Budgetposter nu i visningen Pr. vareart / Råvarer. Der er fortsat en opsummering af de rene råvareomkostninger, men budgetposter (fx fragt eller arbejdsløn) vises nu i særskilte linjer og medregnes i den endelig kostpris.

I rapporten “Produktion og udbytte” opsummeres forbrugte og producerede varepartier nu løbende pr. vareart. Dermed kan man nemt se forbrugte og producerede mængder pr. vareart.

Som en ny ting er det desuden muligt at folde linjerne sammen, så det kun er mængderne pr. vareart, der vises.

Muligheden for at folde linjerne sammen er en visning der kan anvendes i alle rapporter, hvor der vises løbende totaler, herunder i rapporten “Nedbrydning af omkostninger”.

Nedbrydning af omkostninger rapport

Produktion og udbytte rapport

Mulighed for at knytte ingredienser til arbejdsgange i opskrifter

Det er muligt at definere arbejdsgange i opskrifter.

Som noget nyt er det muligt at knytte specifikke ingredienser til arbejdsgange. Dermed kan det angives at en eller flere ingredienser skal tilføjes i én arbejdsgang og andre ingredienser skal tilføjes i en anden. Det er også muligt at angive at en del af en ingrediens skal tilføjes i én arbejdsgang og resten af denne ingrediens skal tilføjes i en anden eller tredje arbejdsgang.

Arbejdsgange og tilknyttede ingredienser fremgår ikke i beskrivelsen på produktionsordrebekræftelsesdokumentet, men ved hjælp af funktionen Brugerdefinerede skabeloner kan der udvikles egne, tilpassede dokumenter. Dermed er det muligt at sætte et tilpasset dokument op, hvor arbejdsgange og tilknyttede ingredienser fremgår.

Ingredienser til specifikke arbejdsgange

Mulighed for e-fakturering via Fortnox

Det er nu muligt at lave e-fakturering via Fortnox.

Ved at tilføje e-fakturerings ID på kunden i tracezilla, kan e-fakturaer sendes til kunden direkte fra tracezilla via Fortnox.

Funktionen kræver fortsat en aftale om e-fakturering via Fortnox.

E-fakturerings ID

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!