Blog

Få de seneste nyheder fra tracezilla

Se forårets nyheder i tracezilla

tracezilla

Automatisk indkøbs- eller produktionsordre på baggrund af salg

Det er nu muligt yderligere at automatisere oprettelsen af indkøbs- eller produktionsordrer på baggrund af salgsordrer.

Med den nye opsætning vil indkøbs- eller produktionsordrer automatisk oprettes på baggrund af salgsordrer, der indtastes manuelt. På den indgående ordre tilføjes tagget ‘Auto inbound’, så det er tydeligt at ordren er oprettet automatisk.

Ved produktion i flere faser vil nye, indgående produktionsordrer automatisk kunne oprettes på baggrund af de oprettede produktionsordrer. Dette kan gøres mange led tilbage i produktionen. Produktionsordrer kan opdeles pr. vareart og pr. salg, så de kommer på individuelle produktionsordrer.

Det kan sættes op så indgående varepartier vælges automatisk på produktionsordrer. For mange vil det er dog fortsat være vigtigt at kontrollere de automatisk valgte varepartier, så det rent faktisk er de samme der er anvendt i produktionen.

I tilfælde hvor varepartivalget ikke skal kontrolleres - fx hvis plukket foretages af en ekstern leverandør - kan der laves en opsætning så produktions- eller indkøbsordrer lukkes automatisk når salgsordren er leveret.

Ordreoprettelse baseret på automatisk forslag

 

Opdatering af bagvedliggende produktionsordrer ved ændring af salgsordre

Når produktionsordrer oprettes på baggrund af salg - enten ved det automatiserede flow beskrevet ovenfor eller ved at at klikke på knappen Bekræft salgsordre med produktion - vil der nu være en tættere kobling af ordrerne.

Hvis der efter koblingen laves ændringer i salgsordren, vil den bagvedliggende produktionsordre opdateres så den modsvarer ændringerne på salgsordren.

Automatisk opdatering af bagvedliggende ordre

 

Standardmetode for valg af varepartier kan sættes for hver vareart

Det har længe været muligt at angive hvordan varepartier som udgangspunkt skal vælges på de enkelte ordretyper.

Nu kan du sætte standard udvælgelse af varepartier for hver enkelt vareart.

Det er f.eks. relevant hvis nogle varearter skal indgå i et automatiseret flow, hvor varepartier vælges automatisk, mens andre ikke skal.

Der er kommet et filter i venstre side af vareartoversigten, så det er let at se hvilke varearter der har hvilken udvælgelsesmetode som standard. Det er også muligt at sætte udvælgelsesmetode for flere varearter samtidig via massehandlinger.

Standardmetode for valg af varepartier per SKU

 

Leveringsprofiler

Der er nu mulighed for at lægge leveringsprofiler ind på kunder og leverandører.

Det kan være relevant hvis en kunde eller leverandør vil have leveret / leverer på bestemte ugedage. I leveringsprofilen kan man også angive hvor mange dage før leveringsdatoen afhentningsdatoen skal sættes.

Leveringsprofilerne kan anvendes i det automatiserede ordreflow, i B2B Commerce og ved oprettelse af ordrerne manuelt.

Leveringsprofiler

 

Synkronisér produktionsordrer med opskrifter

Hvis der er lavet ændringer i opskrifterne og nogle oprettede produktionsordrer skal opdateres med de nye tilpasninger, kan det nu gøres let via massehandlinger.

Ændringer i standardomkostninger på opskriften genberegnes også på ordren.

Synkroniser produktionsordrer med opskrifter

 

Nye muligheder i forecasting

Der er kommet flere småforbedringer vedr. forecasting:

  • Ved masseoprettelse af produktioner via forecasting kan tracezilla nu oprette én produktion pr. færdigvare. Dermed kommer de enkelte produkter ikke alle på samme produktionsordre

  • Tags som både er tilgængelige for varearter og for ordrer tilføjes nu automatisk på ordren ved oprettelse af ordren via forecasting

  • Lagerflyt vises nu i forecasting, hvis scenariet er afgrænset til en given lokation

  • Via forecasting kan man nu rette i antallet af producerede eller indkøbte enheder på allerede oprettede ordrer direkte fra forecastingen. Der kan ændres i mængderne på produktionsordrer og på indkøbsordrer (skærmdump)

Ret i antallet af producerede enheder på allerede oprettede ordrer

 

Småforbedringer i B2B Commerce

Der er lavet nogle småforbedringer af B2B Commerce - tracezillas egen salgsportal/B2B webshop.

  • Det er nu muligt at angive leveringsprofiler for kunder, så de kun har mulighed for at bestille til levering på bestemte ugedage (skærmdump).

  • Flowet for oprettelse af kundelokationer via B2B Commerce er forbedret

Leveringsprofilter i B2B Commerce

 

Sæt standardfilter for valg af varearter på ordren

Det nu muligt som standard at begrænse hvilke varearter der vises når man skal tilføje varer på en ordre.

Det kan f.eks. sættes op så der kun vises varearter med en partnerrelation med den kunde eller leverandør, som ordren angår. Dermed begrænses mængden af varearter der vises når man skal vælge varer på en ordre.

Det er altid muligt at ændre filteret på den enkelte ordre, så alle varearter kan tilføjes.

Standardmetode til valg af varearter

 

Advarsel på ordrer hvis dækningsbidrag eller udbytte ikke er som forventet

Som noget nyt kan du nu angive et minimum for hvad der er en acceptabel dækningsgrad for salgsordrer eller en acceptabel udbyttegrad for produktionsordrer.

Du angiver minimumsgrænsen under Virksomhedsindstillinger > Ordreindstillinger. Hvis dækningsgraden eller udbyttegraden ligger under grænsen, vil der komme en advarsel på ordren.

Advarsel ved for lav dækningsgrad

 

Tags på varearter vises, når varelinjer tilføjes til ordrer og når varearter tilføjes til opskrifter

Nu vises tags for varearter når varelinjer tilføjes til ordrer, og når varearter tilføjes til opskrifter. Dermed er det lettere at sikre at det er den rigtige vare der tilføjes.

Tags på varearter vises i dropdowns

 

Afhentningsdato på ordrer kan rettes via Massehandlinger

Hvis du er nødt til at udsætte en eller flere produktioner, kan du nu let opdatere afhentningsdatoen for ordrerne via massehandlinger. Leveringsdatoen justeres tilsvarende på ordrerne.

Funktionen kan anvendes på indkøbs-, produktions- og salgordrer.

Ret afhentningsdato via massehandlinger

 

Søger også i leverandørvarenumre når man søger i varearter og når der vælges varer på en ordre

Når du søger efter en vareart i feltet ‘Nøgleord’ i oversigten over varearter, søges der nu også på leverandørens varenummer. Det kræver at du har lagt leverandøren ind som en partnerrelation, markeret at partneren er en leverandør og angivet varenummeret ud for partnerrelationen.

Hvis du vil søge på en kundes varenummer, kan du anvende filteret Partnerrelation og vælge kunden i filteret. Herefter vil du kunne søge i feltet nøgleord efter kundens varenummer.

Ret afhentningsdato via massehandlinger

 

Ny rapport over værdien af punktafgifter på en lagerlokation

Hvis du har brug for at følge med i værdien af punktafgifter på varer på en given lagerlokation, findes der nu en rapport til dette.

I rapporten ‘Lagerbeholdning’ er der tilføjet en fane der viser værdien af punktafgifter på de varer der ligger fysisk på en given lagerlokation. Fanen vises kun hvis man har aktiveret tilføjelsen ‘Mængderegnskab’ under Virksomhedsindstillinger > Tilføjelser.

Værdi af punktafgifter på lagerlokation

 

Kopier partnerrelationer ud fra en overordnet partner

Hvis du har kunder som er en del af en større organisation og som skal tilføjes som partnerrelationer på de samme varearter, kan du kopiere partnerrelationerne fra den overordnede partner til alle de underliggende partnere.

Den overordnede partner skal være tilføjet som ‘Overordnet partner’ på de enkelte underordnede partnere. Det gøres under fanen ‘Relationer’ på partneren eller via massehandlinger i oversigten.

Når den overordnede partner er tilføjet som overordnet partner, vil knappen ‘Handlinger’ komme frem på partneren. Klik og vælg muligheden ‘Overfør til underordnede - varearter / partnerrelationer’

Overfør partnerrelation på vareart til underordnet partner

 

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!