Blogg

Få de senaste nyheterna från tracezilla

Se vårens nyheter i tracezilla

 

Automatisk inköps- eller produktionsorder baserad på försäljning

Det är nu möjligt att ytterligare automatisera skapandet av inköps- eller produktionsorder baserat på försäljningsorder.

Med den nya inställningen skapas inköps- eller produktionsordrar automatiskt baserat på försäljningsorder som läggs in manuellt. Taggen ‘Auto inbound’ läggs till den inkommande ordern, så det är tydligt att ordern har skapats automatiskt.

Vid produktion i flera faser kommer nya, inkommande produktionsordrar automatiskt att skapas utifrån de skapade produktionsorder. Detta kan göras många steg tillbaka i produktionen. Produktionsordrar kan delas upp per produkttyp och per försäljning så att de kommer på individuella produktionsorder.

Det kan sättas upp så att inkommande varupartier väljs automatiskt på produktionsorder. Men för många kommer det fortfarande att vara viktigt att kontrollera de automatiskt valda varupartierna, så att det faktiskt är samma som används i produktionen.

I de fall varupartivalet inte behöver kontrolleras - till exempel om plockningen görs av en extern leverantör - kan en konfiguration göras så att produktions- eller inköpsordern stängs automatiskt när försäljningsordern har levererats.

Orderskapande baserat på automatiskt förslag

 

Uppdatering av underliggande produktionsorder vid ändring av försäljningsorder

När produktionsordrar skapas baserat på försäljning - antingen genom det automatiserade flödet som beskrivs ovan eller genom att klicka på knappen Bekräfta försäljningsorder med produktion - blir det nu en närmare koppling mellan ordrarna.

Om ändringar görs i försäljningsordern efter denna koppling kommer den underliggande produktionsordern att uppdateras så att den motsvarar ändringarna på försäljningsordern.

Orderskapande baserat på automatiskt förslag

 

Standardmetod för att välja varupartier kan ställas in för varje artikel

Det har länge varit möjligt att ange hur varupartier som regel ska väljas för de enskilda ordertyperna.

Nu kan du även ange hur varupartier som standard ska väljas för varje enskild artikel.

Det är t.ex. relevant om vissa artiklar ska ingå i ett automatiserat flöde, där varupartier väljs automatiskt, medan andra inte ska det.

Det har kommit ett nytt filter till vänster i artikelöversikten, så det är lätt att se vilka artiklar som har vilken urvalsmetod som standard. Det är också möjligt att ange urvalsmetoden artiklar för flera artiklar samtidigt via massåtgärder.

Standardmetod för att välja varupartier per SKU

 

Leveransprofiler

Det är nu möjligt att ange leveransprofiler för kunder och leverantörer.

Det kan vara aktuellt om en kund eller leverantör vill ha leverans/leverera vissa dagar i veckan. I leveransprofilen kan du även ange hur många dagar före leveransdatum som hämtningsdatumet ska sättas till.

Leveransprofilerna kan användas i det automatiserade orderflödet, i B2B Commerce och när du skapar beställningar manuellt.

Leveransprofiler

 

Synkronisera produktionsorder med recept

Om ändringar har gjorts i recepten och några skapade produktionsordrar behöver uppdateras med de nya anpassningarna kan detta nu enkelt göras via massåtgärder.

Det görs också en ny beräkning på ordern om det skett förändringar i standardkostnader på receptet.

Synkronisera produktionsorder med recept

 

Nya möjligheter inom prognoser

Det har gjorts flera små förbättringar när det gäller prognoser:

  • När man massskapar produktioner via prognoser kan tracezilla nu skapa en produktion per slutprodukt. Detta innebär att de enskilda produkterna inte alla kommer på samma produktionsorder

  • Taggar som är tillgängliga för både artiklar och för ordrar läggs nu automatiskt till på ordern när ordern skapas via prognos

  • Lagerrörelser visas nu i prognoser om scenariot är begränsat till en given plats

  • Via prognoser kan du nu korrigera antalet producerade eller köpta enheter på redan skapade ordrar direkt från prognosen. Endast öppna ordrar kan redigeras (skärmdump)

Fixa antalet producerade enheter på redan skapade beställningar

 

Förbättringar inom B2B-handel

Vissa förbättringar av B2B Commerce har gjorts - B2B Commerce är tracezillas egen försäljningsportal/B2B-webbshop.

  • Det är nu möjligt att ange leveransprofiler för kunder, så att de endast har möjlighet att beställa för leverans vissa dagar i veckan (skärmdump).

  • Flödet för att skapa kundplatser via B2B Commerce har förbättrats

Leveransprofiler i B2B-handel

 

Sätt upp standardfilter för val av artiklar på ordern

Det är nu möjligt att som standard begränsa vilka artiklar som visas när man lägger till varor på en order.

Man kan till exempel sätta upp det så att endast artiklar med partnerrelation med den kund eller leverantör som ordern avser visas. Detta begränsar antalet artiklar som visas när du väljer artiklar på en order.

Det går alltid att byta filter på den enskilda ordern så att alla artiklar kan läggas till.

Standardmetod för val av artiklar

 

Varning på order om täckningsbidrag eller avkastning inte är som förväntat

Som något nytt kan du nu ange ett minimum för vad som är en acceptabel täckningsgrad för försäljningsorder eller en acceptabel avkastningsgrad för produktionsorder.

Du anger minimigränsen under Företagsinställningar > Orderinställningar. Om täckningsgraden eller avkastningsgraden ligger under gränsen kommer en varning att visas på ordern.

Varning vid för låg marginal

 

Taggar på artiklar visas när varurader läggs till på ordrar och när artiklar läggs till på recept

Nu visas taggar för artiklar när varurader läggs till ordrar och när artiklar läggs till på recept. Det gör det lättare att säkerställa att rätt artikel läggs till.

Taggar på artiklar visas i dropdown-menyn

 

Hämtningsdatum på ordrar kan ändras via massåtgärder

Om du måste skjuta upp en eller flera produktioner kan du nu enkelt uppdatera hämtningsdatum för ordrarna via massåtgärder. Leveransdatum justeras därefter på ordrarna.

Funktionen kan användas på inköps-, produktions- och försäljningsorder.

Ändra hämtningsdatum via massåtgärder

 

Söker även på leverantörsartikelnummer vid sökning i artiklar och vid artikelval på ordrar

När du söker på en artikel i fältet ‘Sökord’ i översikten över artiklar (SKU:s), söks nu även på leverantörens artikelnummer. Det kräver att du har angett leverantören som partnerrelation, markerat att partnern är leverantör och angett artikelnumret bredvid partnerrelationen.

Om du vill söka efter en kunds artikelnummer kan du använda filtret Partnerrelation och välja kunden i filtret. Du kommer då att kunna söka i sökordsfältet på kundens artikelnummer.

Sök efter leverantörs SKU-kod

 

Ny rapport om värdet av punktskatter på en lagerplats

Om du behöver spåra värdet av punktskatter på varor på en given lagerplats finns det nu en rapport för detta.

I rapporten ‘Inventering’ har en flik lagts till som visar värdet av punktskatter på de varor som fysiskt finns på en given lagerplats. Fliken visas endast om du har aktiverat tillägget ‘Avgiftsberäkning’ under Företagsinställningar > Tillägg.

Värde av punktskatter på lagerplats

 

Kopiera partnerrelationer från en överordnad partner

Om du har kunder som ingår i en större organisation och som behöver läggas till som partnerrelationer på samma artiklar kan du kopiera partnerrelationerna från en överordnade partnern till alla underordnade partners.

Den överordnade partnern måste läggas till som ‘Överordnad partner’ på de enskilda underordnade partnerna. Detta görs under fliken ‘Relationer’ på partnern eller via massåtgärder i översikten.

När den överordnade partnern har lagts till som överordnad partner, kommer knappen “Handlingar” att visas på partnern. Klicka och välj alternativet ‘Överföring till underordnade - artiklar / partnerrelationer’

Överför partnerrelation på artiklar till underordnad partner

 

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!