Kvalitetsstyring af fødevareproduktion

Fødevarekvalitetsstyring handler om at styre processerne i forbindelse med produktion og forarbejdning af en fødevare, så den opnår de egenskaber man som producent ønsker og som man stiller forbrugeren i udsigt.

I praksis vil det sige at man som producent sikrer at produktionen løbende kontrolleres og overvåges, så risikoen for fejl og utilsigtede hændelser minimeres.

Fødevarestyrelsen skelner mellem de produktorienterede egenskaber og de procesorienterede egenskaber i forhold til fødevarekvalitet.*

De produktorienterede egenskaber er de målbare og dokumenterbare egenskaber som farve, tekstur og næringsstofindhold osv.*

Kvalitetsstyring af de produktorienterede egenskaber kan foregå ved at der tages prøver og analyser undervejs i processen, som knyttes op på det batch, der produceres.

De procesorienterede egenskaber er de dokumenterbare måder, teknikker og holdninger, der ligger bag fødevarens ​​​produktion, fx dyrevelfærd, økologisk dyrkning, fair trade osv.​ *

Kvalitetsstyring af de procesorienterede egenskaber kan handle om at sikre sporbarhed af de varepartier der indgår i produktionen, så man kan følge varerne tilbage gennem leverandørkæden.

*Kilde: Fødevarestyrelsen

tracezilla er et ERP-system, som understøtter blandt andet fødevarevirksomheders lager- og ordrestyring. tracezilla gør det nemt at dokumentere produktorienterede såvel som procesorienterede egenskaber ved fødevarer. Fx er det muligt at knytte testresultater til en produktionsordre og at holde styr på certificerede varer i fx et økologiregnskab.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!