Tilbagetrækning eller tilbagekaldelse

En fødevarevirksomhed skal trække en fødevare tilbage, hvis den mistænker eller antager at en fødevare, som virksomheden har produceret, importeret, forarbejdet eller distribueret, udgør en sundhedsrisiko eller på anden vis ikke overholder fødevarelovgivningen, og fødevaren ikke er under kontrol af virksomheden.

Virksomheden har ansvaret for tilbagetrækning, og skal tage stilling til, hvordan den vil tilbagetrække fødevarer inden en eventuel situation måtte opstå. Hvis en dansk fødevarevirksomhed ikke har lavet en korrekt tilbagetrækning, vil Fødevarestyrelsen offentliggøre oplysninger om det via en web-alert på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevarestyrelsen har et fødevareberedskab, som er det danske kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem RASFF (the Rapid Alert System for Food and Feed.)

Der skelnes mellem salgsstop, tilbagetrækning og tilbagekaldelse:

  • Salgsstop er stop for salg af det problematiske fødevareprodukt, når produktet endnu ikke er markedsført fra produktionsvirksomheden eller første modtagervirksomhed ved import.
  • Tilbagetrækning er den proces, der skal hindre at problematiske fødevarer når ud til slutbrugeren. Tilbagetrækningen kan starte i hvert handelsled, og vil omfatte alle de led i handelskæden, der har været i besiddelse af fødevarerne.
  • Tilbagekaldelse er en proces, hvor et usikkert produkt trækkes tilbage fra alle handelsled, når produktet er markedsført til den endelige forbruger. Tilbagekaldelse er en nødvendighed, når andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige for at forhindre at produktet udgør en sundhedsrisiko for slutbrugeren. Forbrugerne anmodes om at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller kassere det.

Når en af de ovenstående processer startes, skal fødevarevirksomheden afgrænse det problematiske vareparti og finde alle oplysninger, der kan identificere det/de varepartier, der er omfattet. Derudover skal virksomheden finde frem til eventuelle leverandører og aftagere, der har eller har haft varepartiet. Varen skal derfor kunne spores gennem alle handels- og distributionsled, og virksomheden skal opbevare oplysninger om sporbarheden af fødevarerne. Du kan læse mere om sporbarhed her.

Kilde: Fødevarestyrelsen. Du kan finde Fødevarestyrelsens tjeklister til tilbagetrækning her.

tracezilla er et ERP-system, som understøtter blandt andet fødevarevirksomheders lager- og ordrestyring. tracezilla gør det muligt at sikre sporbarhed i alle led og identificere de berørte varepartier. Læs mere om sporbarhed i tracezilla her.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!