Lot-nummer (varupartinummer)

Ett partinummer (varupartinummer) är ett nummer som tilldelas ett varuparti, så att du kan följa partiet genom handels- och produktionsprocessen. Ett partinummer följer varan tills att den bearbetas till en ny produkt (och därmed får ett nytt partinummer) eller säljs vidare. Vid uppdelning av ett produktparti tilldelas även nya produktpartinummer till de nya varupartierna. Varuparti heter lot på engelska.

Konstruktionen av ett partinummer

Varupartinumret (lot-numret) består av 9 siffror. Om partiet har delats upp får det ytterligare två siffror.

Den är uppbyggd enligt följande:

xxxx-yyyyy(-zz)

De fyra första siffrorna i lot-numret (xxxx) är artikelnumret, dvs. numret som hör till produkttypen.

De följande fem siffrorna (yyyy) är det faktiska lot-numret, som är unikt för varepartiet. Det är möjligt att använda denna ensam utan de fyra första siffrorna (artikelnumret) om du behöver ha lotnumret i kort form.

De två sista siffrorna (zz) visas bara om du delar upp ditt varuparti. De mittersta fem siffrorna i lotnumret (yyyy) förblir desamma, men de nya varupartierna kommer att ha ytterligare två på varandra följande siffror tillagda. Det står alltså tydligt att de tidigare har ingått i samma varuparti.

tracezilla är ett affärssystem som stödjer bland annat livsmedelsföretagens lager- och orderhantering och som gör det möjligt att följa ett parti varor genom handels- och förädlingsled. Du kan läsa mer om spårbarhet i tracezilla här.

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!