Modtagekontrol

Modtagekontrol er fødevarevirksomheders kontrol, af de til virksomheden leverede fødevarer, forinden fødevarerne anvendes i produktionen eller markedsføres. Fødevarerne må således ikke bruges før virksomheden har foretaget modtagekontrollen.

Virksomheden bør udarbejde egenkontrolprocedurer for gennemgang af produkter, som virksomheden modtager. Du kan læse mere om egenkontrol her. Hvis fødevarevirksomheden markedsfører økologiske fødevarer, skal procedurerne for modtagekontrollen skrives ind i økologirapporten.

Under modtagekontrollen noteres følgende for de modtagne fødevarer:

  • Vareart
  • Mængde
  • Leveringsdato
  • Emballagen er ubrudt dvs. der ikke er nogle synlige opbrud
  • Transportkasse eller øvrige beholdere er lukkede ved levering
  • Mærkningen og indholdet af leveringen stemmer overens med følgesedlen herunder navn og adresse på afsender, varebetegnelse og lot-nummer/holdbarhedsdato
  • Hvis der er tale om økologiske fødevarer, kontrolleres det at der er dokumentation for den økologiske status fx partidokumentation (økologierklæring) herunder kontrolkodenummer for økologikontrolinstansen, og om produktet er mærket som økologisk i varebetegnelsen eller med økologiske ingredienser i ingredienslisten

Ved afvigelser fx at der er opstået tvivl om identiteten af de modtagne varer eller den økologiske status, skal det modtagne vareparti tilbageholdes, indtil tvivlen er tilbagevist. Ved afvigelser noteres identifikationsinformationer om varepartiet fx lot-nummer og afvigelsen beskrives.

 

Der er særlige krav ved modtagekontrol af slagtedyr, fiskevarer og import. Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside ved at bruge søgefunktionen.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Fødevarestyrelsens økologivejledning.

Få vores nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra tracezilla direkte i din indbakke!