Ekologisk massbalans

Företag som hanterar eller förädlar ekologiska produkter ska redovisa mängden av de råvaror som ingår i produktionen och de färdigvaror som kommer ut.

Syftet med att hålla reda på in/ut-balansen (även känd som massbalans) är att säkerställa att massan av ekologisk färdig produkt, som ett resultat av en produktion, inte överstiger massan av råvara som använts i produktionen. Syftet med redovisningen är bl.a. att se till att det inte kommer fler ekologiska färdigvaror ur produktionen än det finns ekologiska råvaror som har kommit in. Den inköpta mängden jämförs alltså med den utgående mängden för ett utvalt livsmedel. Detta för att dokumentera massbalansen och därmed förhindra livsmedelsfusk.

Myndigheternas kontrollorgan gör kontroller av ett företags massbalans och jämför det med redovisad data och dokumentation. Dokumentation av input-output ska kontinuerligt uppdateras, vilket innebär att dokumentation kring inköp, försäljning och produktion alltid ska vara aktuell. Själva massbalansberäkningen ska finnas tillgänglig för den senaste perioden - före utgången av följande period. Det är upp till företaget att bestämma längden på räkenskapsperioden som kan vara mellan 1 månad och 6 månader.

Du kan läsa mer om spårbarhet och massbalansberäking på Livsmedelsverkets hemsida

tracezilla är ett affärssystem som stödjer bland annat livsmedelsföretagens lager- och orderhantering. När du använder tracezilla, kan du med ett enda klick generera en input-output rapport, som du kan användr. Du hittar instruktionerna för att skapa ekologiska konton i tracezilla här. Läs mer om hur tracezilla kan hjälpa ditt företag med den ekologiska dokumentationen

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!