Ekologisk massbalans

Företag som hanterar eller förädlar ekologiska produkter ska redovisa mängden råvara som går till produktion och de färdigvaror som kommer ut.

Syftet med att hålla reda på in/ut-balansen (även känd som massbalans) är att säkerställa att massan av ekologisk färdig produkt, som ett resultat av en produktion, inte överstiger massan av råvara som använts i produktionen. Detta för att dokumentera in/ut-balansen och därmed förhindra fusk.

Myndigheternas kontrollorgan gör kontroller av ett företags massbalans och jämför det med redovisad data och dokumentation. Dokumentation av input-output ska kontinuerligt uppdateras, vilket innebär att dokumentation kring inköp, försäljning och produktion alltid ska vara aktuell. Själva massbalansberäkningen ska finnas tillgänglig för den senaste perioden - före utgången av följande period. Det är upp till företaget att bestämma längden på in/ut balansperioden som kan vara mellan 1 månad och 6 månader.

tracezilla tillhandahåller en automatisk ekologisk massbalansrapport och digital hantering, vilket sparar dig tid och problem i dina dokumentationsprocesser.

Läs mer om hur tracezilla kan hjälpe ditt företag

Få vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från tracezilla direkt i din inkorg!